หากรักตัวเอง ไม่ควรทำ 8 สิ่งก่อนที่คุณจะเข้านอน ในทุกๆ วัน

วันนี้เราจะพาคุณนั้นไปดูว่าก่อนที่จะเข้านอนในทุกๆ วัน ไม่ควรทำอะไรบ้าง หากคุณยังรักตัวคุณเอง กับบทความ หากรักตัวเอง ไม่ควรทำ 8 สิ่งก่อนที่คุณจะเข้านอน ในทุกๆ วัน ไปดูกันว่าสิ่งที่ไม่ควรทำ และควรเลิกทำเลยนั้นมีอะไรบ้าง พร้อมๆ กันค่ะ
เรื่องของการดูแลสุขภาพนั้น นอ กจากจะให้ความสำคัญเรื่องการกินและการออ กกำลังกายแล้ว เรายังต้องใส่ใจกับ การนอน อีกด้วย จากการวิ จั ยหล า ยอ ย่ า ง ทำให้เราเห็นว่าการที่คนเรามีคุณภาพการนอนหลับ ที่ดี

จะทำให้สุ ข ภ า พโดยรวมของเราแข็งแรงไม่เ จ็ บป่ ว ยง่าย และยังช่วยจัดการกับความเครียดสะสมได้อย่ างดีด้วยเช่นกัน วันนี้เรามี 8 ข้อที่ไม่ควรทำก่อนนอน เพราะจะส่ งผลโดยตรงกับสุขภาพการนอนของเราอย่ างมาก

1 ไม่นอนช่วงกลางวัน

การงีบหลับระหว่างวัน ไม่ควรนานเกิน 15-20 นาที หากนานกว่านั้นจะทำให้ตอนกลางคืนนอนหลับได้ย าก หรือหากนอนก็จะทำให้หลับได้ไม่เต็มที่อ ย่ า งที่ควร เพราะคุณภาพการนอนจะส่ งผลกั บร่ า ง กายโดยรวม ซึ่งรวมถึงเรื่องของสุขภาพจิ ตด้วย ยิ่งถ้าใครต้องทำงานที่เจอกับความเครียดมากๆ การนอนจะเป็นการเคลียร์เรื่องราวเครียดๆออ กจากส ม อง ทำให้รู้สึกมีพลังมากขึ้นและไม่เกิดอาการเครียดสะสมในระยะ ย า ว ซึ่งเป็นที่มาของความเจ็ บ ป่ วยและโ ร คต่างๆมากมาย

2 ไม่ทานก่อนนอน

เวลาที่เหมาะสมในการทานมื้อเย็นคือช่วง 2-3 ชั่ วโมงก่อนเข้านอน โดยที่หลังจากนั้นไม่ควรจะมีอาหารใดๆตกถึงท้องอีกเลย เพราะระบบย่อยอาหารของเราจะได้พักผ่อนอ ย่ า งเต็มที่ในช่วงเวลาที่เรานอนหลับ หากเราทานอาหารหรือของว่างใดๆก่อนนอน จะทำให้ก ร ะเ พ าะอาหารต้องทำงานหนัก และไม่ได้พักผ่อนในตอนที่ร่างกายกำลังนอนหลับอยู่

3 ไม่ใ ส่ ชั้ น ใ น นอน

สำหรับสาวๆบางคนที่ชอบใ ส่ บ ร าขณะนอนหลับ แรงกดทับที่เกิดขึ้นจากบ ร านั้นเ มื่อนานไปจะทำให้รู้สึกไม่สบายตัว ทำให้นอนหลับได้ไม่สนิท กระทบกับคุณภาพของการนอนได้

4 เล่นมือถือก่อนนอน

แสงสีฟ้าที่ออ กมาจากจอโทรศัพท์จะส่ งผลกระทบต่อส ม อ ง ทำให้ส ม อ งต้องทำงานหนัก และจะเป็นตัวขัดขวางการนอนหลับของเรา บางคนอาจรู้สึกไม่ง่วงนอน หากเล่นมือถือช่วงก่อนนอน ทางที่ดีควรวางโทรศัพท์เอาไว้ให้ไกลตัวในช่วงก่อนนอน เพราะคลื่นของโทรศัพท์จะรบกวนการนอนของเราด้วย

5 ไม่ใส่นาฬิกานอน

ควรถอ ดนาฬิกาข้อมือออ กทุกคืนก่อนเข้านอน เพราะพลังงานจากนาฬิกา จะส่ งผลรบกวนการนอนของเราได้ ใครที่เคยชินกับการใส่นาฬิกาตลอ ดเวลา ก็ควรเตือนตัวเองให้ถอ ดนาฬิกาออ กทุกคืน จะดีที่สุด

6 ไม่นอนทั้งเครื่องสำอางค์

อาจมีบางวันที่คุณรู้สึกเหนื่อยล้ าจ นไม่อ ย า กจะทำอะไรก่อนนอนทั้งสิ้น สิ่งสำคัญที่ขอให้จัดการให้เรียบร้อย ก็คือ การล้างเครื่องสำอางค์ให้หมดเสียก่อน เพราะเครื่องสำอางค์ที่อยู่บนผิวหน้า จะเกิดการห มั กหมม และเกิดการอุดตัน ทำให้ผิวแ ย่และเกิดสิ วได้

7 ไม่ดื่มน้ำก่อนนอน

การดื่มน้ำเป็นสิ่งที่ดี แต่หากเป็นช่วงเวลาก่อนเข้านอน เราไม่ควรดื่มน้ำอีก เพราะจะทำให้ช่วงที่นอนหลับ เราต้องลุกขึ้น มาเพื่อเข้าห้องน้ำบ่อยๆ ยิ่งถ้าดื่มเข้าไปเยอะ อาจต้องลุกขึ้นกลางดึกตลอ ดคืนทำให้ร่างกายไม่ได้พักผ่อน

8 นิสัยอ่านหนังสือก่อนนอน

การอ่านหนังสือก่อนนอนนั้น เราควรเลือ กหนังสือที่เบาสม อง ไม่เป็นตำ ร าเรียนหรือเรื่องราวที่จะเพิ่มความเครียดให้กับส ม อ ง เพราะในช่วงเวลาก่อนนอน ควรเป็นเวลาที่ สม อ งต้องผ่อนคล า ยเพื่อจะนอนหลับได้ สนิท

ที่มา krustory