หากรูรายจ่าย เยอะกว่ารายรับ เปลี่ยนตัวเองด้วย 3 วิ ธีนี้ มีเงินเก็บได้

วันนี้เราจะพาเพื่อน ๆ ไปเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหารายจ่ายมากกว่ารายรับ ใช้ชีวิตมีความสุข และสามารถมีเงินเก็บได้ด้วย กับบทความ หากรูรายจ่าย เยอะกว่ารายรับ เปลี่ยนตัวเองด้วย 3 วิ ธีนี้ มีเงินเก็บได้ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้อนาคตไม่ลำบาก

เชื่อว่าหล า ยๆคนคงจะเคยเจอ กับปัญหา ที่ว่ารายจ่ายมากกว่ารายรับ ซึ่งทำให้การเงิ นของเรานั้นติดขัด แล้วเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่ างไรดี เพื่อให้มีเหลือเก็บ ไม่มีห นี้สินต ามมา วันนี้เรามีแนวทางมาบอ กกันสำหรับใคร ที่กำลังเจอปัญหาแบบนี้ ลองนำไปปรับใช้ในชีวิตกันดู

รายจ่ายมากกว่ารายรับจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

มีความเสี่ยงสูง ที่เราจะเป็นห นี้จากการกู้ยืม ไม่ว่าจะเป็นห นี้ในระบบ หรือห นี้นอ กระบบ ต้องเดือ ดร้อนหาเ งิน มาให้เพียงพอต่อ การใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการหารายได้เสริม หรือ การหยิบยืมสถานภาพ ทางการเงิ น ย่ำแย่จนอาจจะส่ งผล ให้ประวัติการเงิ นของเราไม่ดี ซึ่งจะมีผลต่อ การทำธุรกร รม กับทางธนาคารในอนาคตด้วย

มีเงิ นไม่เพียงพอที่จะใช้จ่าย ในชีวิตประจำวัน อาจจะส่ งผลให้อ ดมื้อ กิน มื้อ ซึ่งนอ กจากที่เราหยิบยกมานี้ก็ยังมีสิ่งอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกก็ได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละคน แต่ถึงอย่ างไรนั้นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ เกิดปัญหานี้ขึ้นกับตัวเราเอง ก็จะเป็นการดีที่สุดครับ แต่หากว่า

ปัญหานี้เกิดขึ้น มาแล้ว และกำลังมองหาวิธีแก้ไข ก็ติดต ามในหัวข้อต่อๆไป ได้เลยครับ การที่รายจ่ายมากกว่ารายรับนั้น ส่วนใหญ่จะเกิดจาก การใช้จ่ายแบบไม่มีการวางแผนของเราให้ดี ซึ่งทำให้เราไม่รู้ว่า ใช้จ่ายไปแล้วเท่าไหร่ และมีเงิ นที่สามารถใช้ได้ เหลืออยู่อีกเท่าไหร่ รวมถึงไม่สามารถ แยกรายจ่ายที่จำเป็น และไม่จำเป็นออ กจากกันได้ นอ กจากนี้ ยังรวมถึงรูปแบบวิธีการใช้จ่ายอีกด้วย ที่บางคนนั้นเงิ นเดือนไม่มาก แต่ใช้จ่ายแบบคนที่มีเงิ นเดือนสูงๆ

เพราะต้องการมีหน้า มีต ามากกว่าหรือเทียบเท่าผู้อื่น จึงเลือ กใช้ของแพงๆ โดยที่ไม่สนใจว่า รายได้ของตัวเองนั้น จะเพียงพอให้ใช้จ่ายหรือไม่ ก็จะส่ งผลให้รายจ่าย สูงกว่ารายรับ หรืออาจจะเรียกสั้นๆได้ว่า ใช้จ่ายเกินตัวนั่นเอง หากใครที่เคยเป็นแบบนี้ จนเกิดปัญหา รายจ่ายมากกว่ารายรับและอย ากแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งป้องกัน ไม่ให้เกิดขึ้นกับเราอีก ก็สามารถดูในหัวข้อต่อไปได้เลยครับ

แยกให้ออ กระหว่างรายจ่ายจำเป็น และรายจ่ายไม่จำเป็น สิ่งแรกที่เราควรจะใส่ใจ ก็คือ การแยกแยะรายจ่ายที่จำเป็น และไม่จำเป็นออ กจากกันเพื่อที่เรานั้น จะได้รู้ว่าสาเหตุที่เรามีรายจ่าย เยอะกว่ารายรับนั้น มาจากสาเหตุอะไรบ้าง ตัวอย่ างรายจ่ายจำเป็นก็เช่น

ค่าน้ำ ค่าไฟค่าอาหาร ค่าเดินทางไปทำงาน เป็นต้น หรือเข้าใจง่ายๆก็คือ รายจ่ายที่เราต้องใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันนั่นเอง ส่วนรายจ่ายไม่จำเป็นก็เช่น ค่าเปลี่ยน มือถือใหม่ ต ามแฟชั่นเป็นต้น หรือรายจ่ายที่ไม่จำเป็นในการดำเนินชีวิตของเรา หากงดใช้จ่าย ก็ไม่ส่ งผลอะไรต่อชีวิต แต่อย่ าลืมว่า ต้องแยกให้ชัดด้วยนะครับ ว่าจำเป็นจริงๆหรือว่า เรานั้นคิดว่าจำเป็น เพราะส่วนนี้

จะมีผลต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครับ หากมีห นี้ให้รีบจัดการ หากช่วงที่เรามีรายจ่าย มากกว่ารายรับนั้น ทำให้เราเป็นห นี้ ก็ขอแนะนำว่าหลังจากลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลงแล้ว ก็ให้รีบวางแผน จัดการห นี้ที่มีอยู่ให้หมดไปโดยเร็ว เพราะยิ่งปล่อยไว้นานๆ ดอ กเบี้ยก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น ซึ่งไม่ส่ งผลดีต่อเราเลย

หารายได้เสริมเพื่อเพิ่มรายรับ

หนทางหนึ่งในการเพิ่มรายรับของเราที่ดีมากๆ ก็คือ การหารายได้เสริมนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นการทำ OT หรือว่าจะหารายได้เสริม จากการขา ยออนไลน์ หรือจากช่องทางอื่นๆ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี ทั้งนั้นอย่ างที่มีคนพูดกันไว้ว่า เรานั้นควรจะมีรายรับ มากกว่าหนึ่งทางนั่นเอง

ตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออ ก

ขั้นต่อมาเมื่อเรารู้แล้วว่า อะไรคือรายจ่ายจำเป็น และไม่จำเป็น ก็ให้เราตัดในส่วนของค่าใช้จ่าย ที่ไม่จำเป็นออ กทั้งหมด เพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของเราลงครับ

เปลี่ยนงานใหม่

หากว่าเรานั้นรู้สึกว่างานที่ทำอยู่นั้น ให้ผลตอบแทนน้อยเกินไป เราก็สามารถที่จะมองหางานใหม่ได้ เพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น แต่ทว่าข้อนี้เราควรพิจารณาให้ดีก่อนการตัดสินใจนะครับ เพราะอนาคต ไม่มีอะไรแน่นอนรวมถึงปัญหาในที่ทำงานใหม่ด้วย เพราะในทุกที่ทำงานนั้น มีปัญหาเสมอ ไม่ว่าจะมากหรือน้อย

ก็ล้วน มีปัญหาด้วยกันทั้งนั้น ดังนั้นอย่ าลืมศึกษารายละเอียด ของบริษัทและงานใหม่ให้ดีด้วยนะครับ ทางที่ดีนั้นไม่ว่า เราจะเงิ นเดือน มากหรือเ งินเดือนน้อย ก็ควรที่จะรั ก ษ าสมดุล ระหว่างรายรับและรายจ่ายให้ดีอยู่เสมอ พย าย ามอย่ าให้รายจ่ายสูงกว่า รายรับเพื่อที่เรานั้นจะได้ไม่ต้องเดือ ดร้อน หรือลำบากเรื่องเงิ นครับ

ที่มา moneygurufahhsai, stand-smiling