หากวันนี้กล้านอ กใจ วันต่อไปก็นอ กใจอีกอยู่ดี

หากวันนี้คนรักของคุณกำลังนอ กใจคุณณอยู่ และคุณเองก็ไม่รู้ว่าจะต้องรับมือ กับเรื่องนี้อย่ างไรดี วันนี้เราก็อย ากที่จะแนะนำบทความ หากวันนี้กล้านอ กใจ วันต่อไปก็นอ กใจอีกอยู่ดี ไปดูกันว่าหากวันนี้เขากล้าที่จะนอ กใจคุณ แล้วชีวิตในวันต่อไปเขาจะซื่อสัตย์กับคุณได้อย่ างไร

คนเคยนอ กใจกัน ทำยังไงก็ไม่มีทางซื่อสัตย์ มีครั้งแรก ต้องมีครั้งต่อไป หากจะให้พูดถึงเรื่องความรักแล้วนั้น เป็นสิ่งที่ใคร ก็คงไม่ อ ย า ก ให้เกิดขึ้นกับตัวเอง นั่นก็คือ ในเรื่องของ การนอ กใจ เพราะมันเป็นเครื่องที่สื่อว่า

การที่คนเรารักกันแล้ว แสดงอาการนอ กใจนั้น มันเป็นการทำ ร้ า ย จิตใจ ซึ่งกันและกัน มาก เส้นทางการวิจัย ได้เปิดเผยและให้ข้อมูลทราบมาว่า หากคนเราเคยนอ กใจ 1 ครั้งแน่นอนว่าย่อมมีครั้งต่อๆไปต ามมา อ ย่ า งแน่ และสิ่งที่จะได้กลับคืน มา นั่นก็คือความซื่อสัตย์อีกฝ่ายหนึ่ง

จะต้องระแวงไปตลอ ด และจ้องจับผิดไปตลอ ด เราไปดูรายละเอียด เกี่ยวกับเรื่องนี้กัน เราได้รวบรวม มาให้คุณผู้อ่ าน ได้ทำความเข้าใจ เรียบร้อยแล้ว โดยเว็บไซต์ Nature ได้รายงานผลจากงานวิจัยของ Neil Garret

และทีมงานจากสถาบันวิจัย และทดลองด้านจิตวิทย า แห่งกรุงลอนดอน พวกเขามีขั้นตอนการวิจัยดังนี้นำอาสาสมัครที่เป็นคู่รักกัน มา แบ่งเป็นสองฝั่ง ฝั่งหนึ่งมองเห็นภาพไม่ชัดจึงต้องคอยเดาว่า มีเหรียญในขวดโหลอยู่ กี่เหรียญ ส่วนอีกฝั่งที่มองเห็นภาพชัดจะต้องคอยช่วยเหลือคนรัก ที่เป็นคนเดา จำนวนเหรียญทั้งนี้ นักวิจัยได้ตั้งข้อแม้ไว้ว่าถ้าหากอาสาสมัคร

ฝั่งที่ต้องเดาจำนวนเหรียญทายผิด อีกฝั่งหนึ่ง จะได้รางวัลเยอะกว่าแน่นอนว่า อาสาสมัครส่วนใหญ่ เลือ กที่จะพูดโกหกคนรัก ของตัวเองมากกว่า จากการทดลอง กับอาสาสมัครกลุ่มดังกล่าว และการเฝ้าสังเกตผล การทำงานของ ส ม อ ง ส่วน Amygdala ทำให้ทีมวิจัยได้คำอธิบายถึง พ ฤ ติ ก ร ร ม ของผู้ที่มีนิสัย ข ี้โกหก คู่รักว่า เมื่อคนเรารู้จักที่จะโกหกครั้งแรกแล้ว ครั้งต่อไป

เมื่อพวกเขาโกหก จะรู้สึกผิดน้อยลง ซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานใน ส ม อ ง ของส่วนที่เรียกว่า Amygdalaซึ่งเป็นส่วน ที่คอยตอบสนอง ต่อ ป ฏิ ก ริ ย า และพฤติก รรม ในเชิงลบของมนุษย์ ทุกครั้งที่เราพูดโกหกงานวิจัยชี้ให้เห็นว่า บริเวณส่วนนี้ ของ ส ม อ ง จะมี ป ฏิ ก ริ ย า ตอบสนองที่ด้อยลงเรื่อยๆ

ที่มา gangbeauty, yakrookaset, horoscopedaily99