หากวันพรุ่งนี้ไม่มีพ่อแม่ ชีวิตก็เหมือนเรือข า ดแพแตก

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ชีวิตที่ต้องข า ดพ่อแม่ไป กับบทความ หากวันพรุ่งนี้ไม่มีพ่อแม่ ชีวิตก็เหมือนเรือข า ดแพแตก ไปดูกันว่าทำไมชีวิตของลูกที่ข า ดพ่อแม่ไป ถึงเป็นเหมือนดั่งชีวิตแพที่ลอยกลางน้ำแตกสล า ย ไปคนละทิศคนละทาง

ลูก ๆ หล า ยคน อาจจะกำลังอยู่กับพ่อแม่ ในครอบครัวที่แสนสุข ใ นอ้อมกอ ดที่อบอุ่น ได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่เป็นอย่ างดี อย ากได้อะไร พ่อแม่คอยจัดหาให้ อย ากกินอะไร มีพ่อแม่คอยหามาให้กิน อย ากเที่ยวที่ไหน พ่อแม่ก็พาไปเที่ยว อย ากเรียนอะไร พ่อแม่ก็ส่ งเสียให้เรียน อย ากทำอะไร พ่อแม่ก็คอยส่ งเสริม สนับสนุนให้ทำอยู่ตลอ ดมา

ลูก ๆ หล า ยคนได้รับความสุข สะดวกสบาย สมบูรณ์พูนสุขในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบาย เงินทองที่ใช้จ่ายได้ต ามใจปรารถนา พร้อมทั้งการศึกษาที่ดี ในสถาบันที่มีชื่อเสียง ความสมบูรณ์ ความสะดวกสบายที่ลูกได้รับ

ความสุขเกษมเปรมปรีด์ในทุกวันนี้ ได้มาจากใคร.. หากพรุ่งนี้ไม่มีแม่ โบราณว่า ‘ข า ดพ่อเหมือนถ่อหัก ข า ดแม่เหมือนแพแตก’ ชีวิตของลูกคงกระจัดกระจายไร้ทิศทาง ไร้อนาคต ไร้การศึกษา กล า ยเป็นเด็กมีปัญหา เป็นภาระของสังคม ต้องทุ ก ข์ทรมานอย่ างหาประมาณมิได้

หากเปรียบชีวิตเหมือนการข้ามฝั่ง ในแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวกราก เต็มไปด้วยอันตรายรอบด้าน ซึ่งต้องอาศัยแพ และไม้ถ่อข้ามฝั่ง เพื่อไปสู่เป้าหมายอย่ างปลอ ดภั ย หากเปรียบไปก็เหมือนพ่อ กับแม่ ถ่อ..เปรียบเสมือน ‘พ่อ’ แพ..เปรียบเสมือน ‘แม่’ ถ้าถ่อหัก ก็ยังสามารถใช้มือหรือเท้าพายแทน แต่ก็ทุลักทุเลพอควร มีโอกาสถึงฝั่ง 50 – 50 แต่หากแพแตก หรืออับปางกลางแม่น้ำ โอกาสที่จะถึงฝั่งก็คงริบหรี่เต็มที

อาจต้องจมน้ำ หรือเป็นอาหารของสั ต ว์ร้ า ย เปลวเทียนละล า ยแท่ง เพื่อเปล่งแสง อันอำไพ ชีวิตมล า ยไป เหลือสิ่งใด ไว้ทดแทน หากเปรียบเทียนที่จุดขึ้น เหมือนกับชีวิตแม่ของเร า เทียนเล่มนี้ส่องแสงนานเท่าใด ลำเทียนเองก็จะสั้นลง ๆ คล้ายกับชีวิตแม่ ที่ให้ลูกมากแค่ไหน อายุของแม่ก็จะสั้นลง ๆ อายุที่ได้มา ก็คือเวลาที่เสียไป

ยิ่งลูกมีความเจริญรุ่งโรจน์มากขึ้นเท่าใด ชีวิตแม่ก็ยิ่งแก่ลง และหดห า ยลงไปเท่านั้น น้ำต าเทียนที่ไหลหยดย้อย เหมือนหย าดน้ำต าของผู้เป็นแม่ ในที่สุดเทียนเล่มนี้ ก็จะเหลือเพียงไส้ดำ ๆ วาระสุดท้ายของแม่ก็เป็นเช่นนี้ แม่จะเหลือเพียงกระดูก ที่เป็นเถ้าถ่าน ให้ลูกน้อยไปรับที่เชิงตะกอน

แม่..ผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่ างแก่ลูก

แม่..ผู้ยอมอ ด เพื่อให้ลูกอิ่ม

แม่..ผู้ยอมทุ ก ข์ เพื่อให้ลูกสุข

แม่..ผู้ยอมลำบาก เพื่อให้ลูกสบาย

แม่..ผู้ยอมต า ย เพื่อให้ลูกมีชีวิตอยู่

แม่..ผู้ที่รัก เป็นห่วงเป็นใย และเฝ้าถามลูกอยู่เสมอ เหนื่อยไหมลูก

หิวไหมลูก ลูกอย ากทานอะไร ลูกอย ากได้อะไร บอ กแม่มา..แม่จัดให้ แล้วลูกล่ะ เคยถามแม่บ้างหรือเปล่า ลูกบางคน ย ามแม่มีชีวิตอยู่ ไม่เคยเลยที่จะรั ก ษ าน้ำใจท่าน ไม่เคยเลยที่จะเลี้ยงดูท่าน ไม่เคยทำให้ท่านสบายอ กสบายใจ ท่านได้เรามาเป็นลูก รู้ไหมท่านดีใจมากขนาดไหน

เรารักสิ่งใด ก็ควรถนอมสิ่งนั้น รั ก ษ าสิ่งนั้น แล้วมัน จะอยู่กับเราได้นาน ถ้าเรารักแม่ ต้องถนอมน้ำใจท่าน รั ก ษ าใจท่านถ้าวันนี้ไม่แสดงความ กตัญญูต่อท่าน อาจจะไม่มีโอกาสอีกแล้ว ไม่ต้องอายในการทำความดี มีอะไรช่วยท่านได้..ช่วยเลย อย่ านิ่งดูด า ย เพราะเราสามารถมีแม่ ได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นในช าตินี้ คิดไว้เสมอ ‘หากพรุ่งนี้.. ไม่มีแม่’

ที่มา n a – a a n, k a e y i m