หากศีลไม่เสมอ กัน เมื่อคบกันไปสักระยะสุดท้ายก็ต้องแยกทางกันไปอยู่ดี

หล า ยๆ คนอาจจะเคยได้ยินประโยคที่คนโบราณมักจะพูดกับคู่รักสมัยนี้อยู่เป็นประจำคือ ศีลไม่เสมอ ก็ไม่สามารถที่จะครองคู๋รักกันๆได้ตลอ ดรอ ดฝั่ง วันนี้เราก็จะพาคุณไปดูเหตุผลว่าทำไม คนที่ศีลไม่เสมอ กัน ถึงเดินไปด้วยกันไม่ได้ กับบทความ หากศีลไม่เสมอ กัน เมื่อคบกันไปสักระยะสุดท้ายก็ต้องแยกทางกันไปอยู่ดี

ตั้งแต่โบราณ ผู้ใหญ่ชอบพูดให้เราฟัง คิดว่าคงเคยได้ยินคำกล่าวที่บอ กว่า เมื่อศีล ไม่เสมอ กัน …คบกันไม่ได้ และนั่นเป็นประโยคที่ ใช้ได้กับทั้งการคบเพื่อน และแม้กระทั่งการคบกัน เพื่อเป็นคู่ชีวิตก็ยังได้ ก็เข้าใจแหละว่า … บางคนก็ไม่เข้าใจ อย่ างแท้จริงว่า ประโยคนี้หมายถึงสิ่งใดบ้าง แล้วเราจะมาพูดถึง

นิย ามในประโยคสั้นๆ ของประโยค เพราะหากมันเป็นการทำ ให้ทุกคน มีความคิดที่แต กฉาน มีความเข้าใจมากขึ้น ก็จงนำมันไปปรับใช้ในชีวิตได้ หากคุณอยู่ กับคนใจกว้าง ชีวิตคุณจะมีการใช้ชีวิต ทางสังคมที่กว้างยิ่งขึ้น และหากคุณอยู่กับคนบุญคุณจะมีจิตใจที่เมตต า มีความเอื้อเฟื้อ ต่อเพื่อน มนุษย์ทั้งหล า ย ได้มากยิ่งขึ้น เมื่อคุณอยู่กับคน มองโลกในแง่ดี ตัวคุณนี้จะมีความสุขไปต ามแบบที่คุณต้องการ ในแบบที่มันควรจะเป็น คุณอยู่ กับคุณกล้าหาญ ก็จะมีความแข็งแกร่งขึ้น

ถ้าตัวคนคบ กับคนที่ไม่เอาไหน วันๆ ไม่ทำอะไร สร้างแต่เรื่อ ง ก็จะพาทำให้ตัวคุณ เป็นคนไม่เอาไหนเหมือนดังเขา ยิ่งพูดคุยในเรื่องที่เหมือนกัน ยิ่งเราสนิท กับคนประเภทใด ตัวเราก็ย่อมเป็น คนแบบนั้น เช่นกัน

ถ้าตัวเรา พูดคุยกับคนแบบใด เรามีความสบายใจไม่อึดอัดใจ รู้ไว้ว่า เรากำลังจะเป็นพวกเดียว กับเขาไปแล้ว เคยได้ยินคำนี้ไหม แม ล งวัน มันจะไม่ชวนกันไปกินน้ำหวาน ไม่กินเกสรด อ กไม้นะ แต่มันจะชวน กันไปกินของ ไม่ดี มันก็ เช่นเดียวกันกับคุณ ก็ไม่เคยเห็นตัวผึ้ งชวน กันไปกินของไม่ดีเหมือนกัน

เพราะพวกเดียวกัน จะชอบทำอะไรเหมือนๆ กัน เราต้องการจะเป็น คนแบบใด ก็ให้เลือ ก คบคนแบบนั้นนะ ไม่ว่าจะอย ากเป็นแม งวัน หรือเป็นผึ้ง ก็สุดแล้วแต่คุณเลือ ก เพราะชีวิตคุณ คุณกำหนดได้

ที่มารูปภาพ  pexels

ที่มา h e r b t r i c k, d o u n g r a s i