ห นี้ที่ใช้ไม่เคยหมด คือห นี้พ่อแม่

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้ชีวิตกับการติดห นี้สิน กับบทความ ห นี้ที่ใช้ไม่เคยหมด คือห นี้พ่อแม่ ไปดูกันว่าทำไมการที่เรามีเงินแต่ชีวิตดูยังลำบากนั้นเป็นเพราะอะไร

เรื่องของการอวดร ว ย เป็นอะไรที่เรากันบ่อยมากในสังคมทุกวันนี้ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในโลกโซเชียล ที่เวลาได้อะไรมาใหม่ ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาใหม่ รถใหม่ กระเป๋าแพงๆใบใหม่ ก็ต้องถ่ายรูปมาอวดเพื่อนในโลกโซเชียลเสมอ อย ากจะให้คนที่ได้เห็นนั้น รู้ว่าเราร ว ย เรามีเงินเยอะ เขาจะได้ชื่นชมเรา ยกย่องเรา เหมือนเอามายกฐานะตัวเองให้สูงมากขึ้น คนที่อวดร ว ยที่เราเห็นกันส่วนใหญ่นั้น มักจะไม่ได้ร ว ยจริงเหมือนอย่ างที่เราคิด

เพราะบางครั้งของที่ได้มานั้นก็เป็นเงินที่ต้องไปหยิบยืม หรือไปเป็นห นี้มาก่อน ถึงจะได้ของที่ต้องการมาครอบครอง ซึ่งบางครั้งการได้มาลักษณะนี้ มันก็ไม่ได้ทำให้คนที่ครอบครองมัน มีความสุขมากเท่าไหร่ หล ายคนก็อาจจะชื่นชมเราบ้าง เมื่อเห็นเราใช้ของแพง ของมีร า ค า แต่ถ้าเราได้มาแล้วมันเป็นทุ ก ข์ ก็ไม่ควรจะมีมันดีกว่า

ดูเหมือนเราจะมีเงิน แต่ควักออ กมาซื้ อของให้พ่อไม่ได้ ดูเหมือนเราจะมีเงิน แต่หมดไปกับสิ่งที่พ่อแม่ไม่เคยได้ใช่ ดูเหมือนเราจะมีเงิน แต่ไม่เคยหล่อเลี้ยงหัวใจของพ่อแม่ ดูเหมือนเราจะมีเงิน แต่กลับเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่ได้ ดูเหมือนเราจะเก่ง แต่เก่งกับการตะคอ กใส่พ่อแม่ ดูเหมือนเราจะเก่ง ลงกับคนอื่นไม่ได้ก็หาเรื่องทะเลาะกับพ่อแม่ ดูเหมือนเราจะเก่ง อ ดทนกับคนอื่นได้แต่กับพ่อแม่อ ดทนไม่ได้

ดูเหมือนเราจะเก่ง จ้างคนอื่นทำได้แต่กับพ่อแม่เป็นดั่งคนรับใช้ แต่ไม่ได้เงินเดือน ดูเหมือนเราจะสูงส่ ง อยู่นอ กบ้านใช้เงินเหมือนพิมพ์แบงก์เองได้ แต่ไม่เคยหยิบยื่นให้พ่อแม่ ดูเหมือนเราจะสูงส่ ง ชื่นชมครอบครัวคนอื่นไม่ข า ดปาก แต่ปรักปรำครอบครัวตนเองว่าไม่ดี ดูเหมือนเราจะสูงส่ ง พ่อแม่ทนทุ ก ข์เพื่อลูกได้ แต่พอเราเจอความลำบากเพียงนิดหน่อยก็ละทิ้ง ดูเหมือนเราจะสูงส่ ง ยกมือไหว้คนอื่นไปทั่ว แต่รังเกียจพ่อแม่ของตนเอง พ่อแม่ให้กำเนิดชีวิตอันล้ำค่า

ทนทุ ก ข์เลี้ยงดูจนเติบใหญ่ ยินยอมประหยัดกินประหยัดใช้ มีอะไรดีๆจะนึกถึงลูกเป็นอันดับแรก ยินยอมอ ดสูใจตนเอง แต่ไม่ยอมให้ลูกได้อับอาย รักโดยปราศจากเงื่อนไข ปราศจากความเห็นแก่ตัว พระคุณบุพการี ตราบชั่ วชีวิตนี้ก็ชดใช้ไม่หมด

นุสนธิ์บุคส์

ถ้าเราอย ากจะอยู่ในสังคมอย่ างมีความสุข เรื่องของการโอ้อวดต่างๆ ก็ไม่ควรจะทำ ไม่มีใครที่อวดร ว ยแล้วได้ดี มีแต่คนชังเท่านั้น ย่องทำให้คนอื่นรู้สึกอิจฉามากเท่าไหร่ คนก็จะยิ่งเ ก ลี ย ดเรามากเท่านั้น อย่ าเอาความเชื่อแบบผิดๆมาใช้กับตัวเอง เพราะบางครั้งกว่าที่เราจะรู้ตัวมันก็สายเสียแล้ว ไม่มีใครอย ากจะคบกับเราแล้ว อย่ างนี้เป็นต้น มาทำนิสัยของตัวเองให้มันดูดีดีกว่า คนจะได้ยกย่อง และยอมรับเราจากใจจริง ดีกว่ามาอวดร ว ย ให้คนยกย่องเราแบบปลอมๆ ทั้งที่ใจจริงนั้นเต็มไปด้วยความเ ก ลี ย ด และความอิจฉา

ที่มา parinyacheewit