อย่ าคาดหวังการได้รับความดีตอบกลับ กับคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าในตัวเรา

วันนี้เราจะพาคุณไปดูว่าหากคุณนั้นยอมให้ใจกับคนที่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวคุณ สิ่งที่เขาตอบกลับมานั้นจะเป็นเช่นไร กับ อย่ าคาดหวังการได้รับความดีตอบกลับ กับคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าในตัวเรา และหากวันนี้คุณนั้นอย ากทำดีกับใคร ก็จงเลืกกให้ดีก่อนที่จะกลับมาเสียใจทีหลัง

เคยมั้ยไม่ว่า เราทำดีเท่าไร สุดท้ายเขาก็ไม่เห็นค่าเลย เพราะสำหรับคนบางคนแล้วนั้น ความดีของเราซื้ อใจเขาไม่ได้ ทำทุกอย่ าง เพื่อหวังให้ทุกคน บนโลกมารักเรา แล้วสุดท้ายก็เหนื่อยเปล่า มันเป็นไปไมได้หรอ ก เพราะใส่ใจมากไป เราจึงทุ ก ข์เอง เพราะสงสัยมากไป เราจึงทรมานเอง เมื่อเข้าใจ จึงเป็นสุขปล่อยวางได้ จึงเป็นอิสระ

เรามาสู่โลกนี้ ก็เหมือนนักเดินทาง เรื่องราวต่างๆ ใช่เราเป็นผู้ตัดสิน เรื่องที่ใหญ่ที่สุดของวันนี้ ถึงวันพรุ่งนี้ ก็กล า ยเป็นเรื่องเล็กไป เรื่องที่ใหญ่ที่สุดในเดือนนี้

เมื่อเดือนหน้าก็กล า ยเป็นเรื่องเล่าไป เรื่องเล่าปากต่อปากกัน สุดท้ายก็แค่คำนินทานั่นเอง เราทุกคน เป็นได้ก็แค่คนในคำนินทา คนในลมปากของคนอื่น

ไม่ต้องพย าย ามทำตัว ให้เป็นที่รักของทุกคน เพราะมันเป็นไปไม่ได้เลยล่ะ อยู่กับใครแล้วเหนื่อยใจ เราก็จงถอยออ กมาเถอะ บางคนอย าก ที่

จะเปลี่ยนคน ที่เ ก ลี ย ดเราให้หัน มาชอบเปลี่ยนเป็น เปลี่ยนเวลา ไปใช้กับคนที่รักเรา ให้คนที่รักเรามีความสุขดีกว่ามั้ย บางครั้ง การทำความดีของเรา ก็ไม่สามารถ

ซื้ อใจได้ การทำดีบางที ก็อาจหมายถึง การทำให้ถูกที่ การทำให้ถูกคนด้วยนะ อย่ าเสียใจ เมื่อเค้ามองไม่เห็นสิ่ง ที่เราตั้งใจ แต่ให้เราดีใจ และภูมิใจดีกว่า ว่าเราได้ทำดีที่สุดแล้ว บางครั้ง คนเราก็ชอบคิดว่า การทำดีกับใคร ก็ให้คนๆนั้นตัดสินว่าเราดีหรือไม่ ที่จริงแล้วที่สุดของความดี มันไม่ได้เท่ากันหรอ ก เพราะฉะนั้น เราจึงคาดหวังไม่ได้ ว่าเรา

หรือเขา ใครกันที่ดีกว่า แต่ให้เราคิดแค่ว่า เราทำดีให้ถึงที่สุดของเราก็พอ แล้วการจากกันด้วยดี สักวันคงจะรู้ผลแห่งความดีนั้น แต่การจากกันด้วยความเล ว ต่อให้นานสักแค่ไหน ความเล วก็ไม่อาจเปลี่ยนเป็นความดีได้ เลือ กใช้เวลาที่มีต่อ กันให้ดีที่สุด ส่วนผลนั้น จงให้เวลาเป็นคนบอ กชีวิต คนเรามันเหมือนรสช าติของกาแฟมากก็ดีน้อยก็ดี ต่างมีรสขมเข้มก็ดี

จืดก็ดีก็ต่างมีรสช าติ ต่างคนต่างชอบไม่เหมือนกัน จะชงกาแฟให้ถูกปาก ทุกคนได้อย่ างไรกัน ปรับอย่ างไรก็ไม่ได้ผล ก็กลับมาเป็นตัวเองดีกว่า อย่ าคาดหวัง ในการทำความดี หากเราไม่คาดหวัง คงไม่ต้องผิดหวัง

ที่มา stand-smiling