อย่ าคิดว่าตัวเองฉลาดกว่า แล้วเที่ยวไปตัดสินคนอื่น

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้ชีวิตของคนที่คิดว่าตัวเองเป็นศูนย์รวมของโลกทั้งใบ แต่ที่จริงแล้วก็ไม่ได้มีชีวิตที่แตกต่างจากคนทั่วๆ ไป กับบทความ อย่ าคิดว่าตัวเองฉลาดกว่า แล้วเที่ยวไปตัดสินคนอื่น ไปดูกันว่าข้อคิดสอนใจบทความนี้ คุณจะนำไปปรับใช้กับชีวิตของคุณอย่ างไร

เด็กหนุ่มคนหนึ่ง เป็นช าวสงขลา เรียนเก่งมาก ได้ทุนไปเรียนอเมริกาตั้งแต่เด็กจนจบด็ อ ก เ ตอร์ จึงกลับมาเยี่ยมบ้านบ้านของเด็กหนุ่ม อยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลสาบสงขลา ต้องนั่งเรือแจวข้ามไป

เด็กหนุ่มพูดขึ้นว่า = ‘เรือที่ติดเครื่องยนต์ไม่มีเหรอ ลุง?’

ลุงตอบกลับเด็กหนุ่ม = ‘ไม่มีหรอ กหลาน ที่นี่มันบ้านนอ ก มันห่างไกลความเจริญมีแต่เรือแจว’

เด็กหนุ่ม = ‘โอ..ล้าสมัยมากเลยนะลุง โบราณมาก ที่อเมริกาเขาใช้เครื่องบินกันแล้วลุง

ลุงยังมานั่งแจวเรืออยู่อีก ไปส่ งผมฝั่งโน้น เอาเท่าไหร่ลุง?’

ลุง = ’80 บาท’

เด็กหนุ่ม = ‘OK..ไปเลยลุง’

ในขณะที่ลุงแจวเรือ หนุ่มนักเรียนนอ กก็เล่าเรื่องความทันสมัย ความก้าวหน้า ความศิวิไลช์ ของอเมริกาให้ลุงฟัง ‘เมืองไทย..เมื่อเทียบกับอเมริกาแล้วล้าสมัยมาก ไม่รู้คนไทยอยู่กันได้ยังไง? ทำไมไม่พัฒนา ทำไมไม่ทำต ามเขาเลียนแบบเขาให้ทัน?

เด็กหนุ่ม = ลุง..ลุงใช้คอมพิวเตอร์ ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นไหม? ‘

ลุง = ‘ไม่รู้หรอ ก..ใช้ไม่เป็น’

เด็กหนุ่ม = ‘โอโฮ้..ลุงไม่รู้เรื่องนี้น่ะ ชีวิตลุงห า ยไปแล้ว 25 %’

‘แล้วลุงรู้ไหมว่า เศรษฐกิจของโลกตอนนี้เป็นยังไง?’

ลุง = ‘ลุงไม่รู้หรอ ก’

เด็กหนุ่ม = ‘ลุงไม่รู้เรื่องนี้นะ ชีวิตของลุงห า ยไป 50 %’

‘ลุง..ลุงรู้เรื่อง นโ ยบายการค้าโลกไหมลุง? ‘

‘ลุง..ลุงรู้เรื่องดาวเทียมไหมลุง? ‘

‘ลุงไม่รู้หรอ ก..หลานเอ๊ ย’

‘ชีวิตของลุง ลุงรู้อยู่อย่ างเดียวว่าจะทำยังไงถึงจะแจวเรือให้ถึงฝั่งโน้น ถ้าลุงไม่รู้เรื่องนี้ ชีวิตของลุงห า ยไปแล้ว 75 %’

พอ ดีช่วงนั้นเกิดลมพายุพัดมาอย่ างแร ง คลื่นลูกใหญ่มาก ท้องฟ้ามื ด ค รึ้ ม

ลุง = ‘นี่พ่อหนุ่มเรียนหนังสือมาเยอะจบ ด อ ก เตอร์จากต่างประเทศ ลุงอย ากถามอะไรสักหน่อยได้ไหม? ‘

เด็กหนุ่ม = ‘ได้..จะถามอะไรหรือลุง ‘

‘เอ็งว่ายน้ำเป็นไหม? ‘

‘ไม่เป็นจ๊ะ..ลุง’

‘ถ้างั้นชีวิตของเอ็งกำลังจะห า ยไป 100% แล้วพ่อหน่ม’

อย่ าคิดว่าตัวเราเหนือ กว่าคนอื่นเพียงแค่มีการศึกษาสูง ยังมีประสบการณ์ชีวิตที่ต้องศึกษาอีกมาก แม้จะไม่มีใบประกาศมอบให้ ความรู้ท่ ว มหัวเอาตัวไม่ ร อ ด สำนวนนี้ หมายถึง คนที่มีวิช าความรู้ดี หรือรู้ส ารพัดเกือบทุกอย่ างแต่ถึงคราวเกิดเรื่องมีปัญหาขึ้นกับตัวเอง

กลับจนปัญญาแก้ไข หรือมีความหมายอีกทางหนึ่งว่า.. มีความรู้อยู่มากมาย แต่ใช้วิช าหากินไม่ถูกช่ อ งทำให้ต้องตกอยู่ในฐานะที่ลำบ าก ย ากจนเรื่อยมา สู้คนที่ไม่รู้หนังสือเลยแต่หากินจนร่ำร ว ยได้จึงเป็นที่มาของสุภาษิตสำนวนไทย ที่ว่า ความรู้ท่ว มหัวเอาตัวไม่ ร อ ด ‘คนฉลาด..ย่อมไม่อวดวิเศษแม้แต่น้อยอ่อนน้อมถ่อมตนเอง ย่อมมีอะไรดีกว่าการอวดเบ่งเป็นแน่’

ที่มา s a b a i s a b u y, 1 0 8 r e s o u r c e s