อย่ าบ่นว่าไม่มี ชีวิตก็จะไม่มีและเจอแต่ความลำบาก

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้สิ่งที่ไม่ควรพูดกับตัวเองและพูดให้คนอื่นๆ ได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องเงินทองกับบทความ อย่ าบ่นว่าไม่มี ชีวิตก็จะไม่มีและเจอแต่ความลำบาก ไปดูกันว่าทำไมถึงไม่ควรบ่นว่าไม่มีเงินเงิน

ในวันที่ชีวิตเจอปัญหา อย่ ามั่วโทษแต่ว่าไม่มีเงิน จำไว้นะ อย่ าพูดว่าไม่มีเงิน แต่ให้คิดแบบนี้ เคยได้ยินกันไหม คำสอนค น โ บ ร า ณที่เขา มักจะสอน ลูกหลานเอาไว้ว่า

อ ย่ า พูดว่าไม่มีเงิน อ ย่ า พูดคำนี้ เพราะจะไม่มีจริงๆ หล า ยคนถามว่าทำไม เป็นเพราะอะไร แล้วจะต้องเเก้ อ ย่ า ง ไร ลองอ่านดูโยมบางคน ถามเรื่องกสิณ ผมจับภาพกสิณ ภาวนาแล้วแต่ทำไม ยังไม่เกิดผล

อาตมาถามว่าคุณภาวนากี่ครั้ง ถึงร้อยครั้งหรือยัง เขาก็ทำหน้าอึ้งไปเลย แสดงว่าร้อยครั้งยังไม่ถึงเลย จึงบอ กเขาไปว่า คุณไปเปิดหนังสือ คู่มือป ฏิ บั ติ ก ร ร ม ฐ า น หรือหนังสือ ก ร ร ม ฐ า น ๔๐ ของหลว งพ่อวัดท่าซุงดู ในเรื่องการฝึกกสิณ ท่านบอ กว่าให้ลืมต ามองภาพ หลับต าลงนึกถึงภาพนั้น พร้อมกับทำการกำหนด ลมห า ยใจเข้าออ ก

และคำภาวนาพอภาพ เลือนไปให้ลืมต าดูใหม่ หลับต าลงกำหนด นึกถึงภาพนั้นพร้อม กับกำหนดลมห า ยใจและคำภาวนา ทำอ ย่ า งนั้น เป็นหมื่นเป็นแสนครั้ง จนกว่าภาพนั้นจะเริ่มติ ด ต า ติ ด ใจทีนี้ เขาเองหลักร้อยยังไม่ ผ่ านเลยแล้วจะไปกล่าวถึง เป็นหมื่นเป็นแสน ได้ อ ย่ า ง ไรเมื่อตอนบ่ายมีโยม มาปรารภว่าตอนนี้ การทำมาหากินลำบากมาก

จะแก้ไขด้วยวิธีไหน อาตมาก็แจ้งแก่โยมไปว่า ให้ใช้คาถาเงินล้าน เป็นก ร ร ม ฐ า น เขาบอ กว่า ภาวนาเป็นประจำ เช้าเย็นอยู่แล้ว อาตมาถามว่ากี่จบ เขาบอ กว่าเช้า ๙ จบ เย็น ๙ จบ

อาตมาจึงบอ กว่า โยมรู้ไหมว่า ถ้าอาตมาแนะนำให้ภาวนา ต่ำสุดจะให้เริ่มที่ ๑๐๘ จบยังดีกว่า โยมกคนเขาบอ กว่า ท่องคาถาเงินล้าน มา ๒ เดือนยังไม่เห็นผลเราก็แปลกใจ

เพราะถ้า ๒ เดือน ทำจริงๆ ต้องเห็นผล ถามว่าโยมภาวนาครั้งละกี่จบ เขาว่าครั้งละ ๑ จบ แหมน่าได้ผลจริงๆเลย การที่ให้เราภาวนามากๆ ก็เพราะว่าระยะเวลาที่ย า วนานจะทำให้สมาธิ ของเราตั้งมั่น

มากขึ้น เนื่องจากเรื่องของคาถาขึ้นอยู่ กับสมาธิเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ยิ่งสมาธิสูงเท่าไร คาถาจะยิ่งให้ผลมากขึ้น ดังนั้นการที่พวกเรา ทั้งหมดในปัจจุบัน ทำแล้วไม่ได้ผลเพราะไม่มีการทุ่มเท สมัยที่อาตมาภาวนาคาถา

ปัจเจกพระพุทธเจ้า อาตมาภาวนาครั้งละ ๙ จบ ทำไปประมาณ ๓ เดือน

ก็เริ่มเห็นผล พอมาปี ๒๕๒๘ หลว งพ่อท่าน มอบ คาถาเงินล้านให้ ก็มาปฏิบัติภาวนาดู ตอนนั้นติ ด ใจในการภาวนา คาถาบารมี ๓๐ ทัศ

ก็เลยกำหนดว่า เราภาวนาคาถาเงินล้าน ๙ จบ น่าจะน้อยไป เพิ่มเป็นวันละ ๓๐

จบดีกว่า จาก ๓๐ จบ ทำไป ๆ เริ่มเห็นผลก็มานึกว่า สมัยหลว งปู่ป่านท่าน มอบ คาถาพระปัจเจกโพธิ โปรดสั ต ว์ให้แก่ลูกศิษย์

แล้วมีบุคคลตัวอ ย่ า ง ที่ทำแล้วได้ผล ก็คือท่านนายห้างประยงค์ ตั้งตรงจิต เจ้าของห้างข า ย ย า ต ร า ใ บ โ พ ธิ์ หรือนายเเจ่ม เปาเล้ง ช าวดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เป็นบุคคลตัว อ ย่ า ง ที่หลว งพ่อท่าน

ยกให้ลูกศิษย์ฟัง ถ้ายิ่งได้พระประธานใน โบสถ์ยิ่งดีก็แปลว่า พี่เขาเอาบุญใหญ่ อ ย่ า งเดียวแต่ของเรานี่ เล็กน้อยแค่ไหน ขอให้รู้เป็นทำหมด พอหน้ากฐินก็เตรียมซองปัจจัย ไว้ซองละ ๑,๐๐๐ บาท

วัดไหน มีกฐิน ร่วมกับเขาหมด ๑,๐๐๐ บาท พร้อม ผ้ าไตร ๑ ชุด ทำจนไม่ต้องนับ

บางปีก็ ๔๐–๕๐ วัด ก็มี ดังนั้นโยมที่บอ กว่า ลำบากในเรื่องทำมาหากิน ถ้าตั้งใจภาวนาคาถา เงินล้านจริง ๆ ไม่เกิน ๒ เดือน

จะมีความคล่องตัวแน่นอน ที่กล้ายืนยันเพราะทำเห็น ผลด้วยตนเองมาแล้ว ทุกวันนี้ที่บรรดาเพื่อน พระเห็นว่าอาจารย์เล็กร ว ย ก็คืออานิสงส์ ของคาถาเงินล้านนั่นเอง เมื่อเดือนก่อนตอน ประชุมพระนวกะ

ท่านเจ้าคณะตำบลชะแล เขต ๑ ก่อนหน้านี้เคยเป็นคู่เขยกัน คือท่านเป็นเจ้าคณะตำบลชะแลเขต ๑ อาตมาเป็นเจ้าคณะตำบลชะแลเขต ๒ เขาก็เลยเรียกกันว่าเป็นคู่เขยกัน พอท่าน มาถึงก็บอ กว่า

อาจารย์ผม ติ ด ห นี้ ค่าวัสดุก่อสร้างอยู่ ขอยืมสักสี่แสนสิ อาตมาก็หัวเราะบอ กว่า รู้ไหมที่เห็นว่า ผมร ว ยเป็นเพราะผมใช้เงินไม่คิด มีเท่าไรผมก็ทุ่ม ออ กเพื่องานส่วนรวมหมด

คนที่ทำได้ทุกงาน ทำได้ทุกครั้ง คนเขาจะเห็นว่าร ว ย แต่จริงๆแล้ว ผมไม่มีเงินเก็บส่วนคนไหน ก็ต ามที่ไม่ยอมทำอะไรเลย ส่วนใหญ่ เขามีเงินเก็บท่วมหัวทั้งนั้น

ลองไปขอยืมเขาดู ก็แล้วกันแปลกดี บางวันอาตมาเหลือเงิน ติ ด ตัวอยู่แค่ ๒๒ บาทเท่านั้น หลว งปู่ปาน วัดบางน มโคท่านแนะนำ เอาไว้ท่านบอ กว่า จะมากจะน้อย

ขอให้มีเงิน ติ ด ตัวไว้ บาทหนึ่งสลึงหนึ่งก็ยังดี ถ้าใช้คาถาเงินล้านของท่าน อ ย่ า พูดคำว่าไม่มีเงิน อ ย่ า งไรก็ต้องมี ถ้าหากว่าโยมมีเหรียญ ที่ไม่ได้ใช้ ก็ให้นำใส่ๆ กระเป๋าไว้บ้าง

อ ย่ า ง ไรก็ให้มีเงิน ติ ด กระเป๋าอยู่ เป็นการแก้เคล็ด ในสมัยของหลว งปู่ปาน มีลูกศิษย์ที่ทำคาถา พระปัจเจกโพธิโปรดสั ต ว์ แล้วประสบผลสำเร็จเป็นตัว อ ย่ า ง ให้คนอื่นได้

ถ้าเราต้องการไปนิพพาน ก็ภาวนาคาถาเงินล้าน แล้วเอาใจ เกาะพระนิพพานไว้ ในส่วนของการดำรงชีวิตอยู่ เราต้องการผลพิเศษ ของคาถาไปทำจริงๆ สักทีเราต้องกล้าคิด กล้าทำพูดง่ายๆก็คือ

ถ้าไม่มีใครกล้าเราก็ว่า เสียเองทำตัวเองให้เป็น บุคคลในประวัติศาสตร์ เสียเลย ถ้าเราทำได้ผล ถึงเวลาไปสอนคนอื่น ก็จะสอนได้ อ ย่ า ง เ ต็มปากเต็มคำ ด้วยสนทนากับ พระอาจารย์เล็ก สุธมฺมปญฺโญ เก็บตกบ้าน อนุสาวรีย์

ที่มา 108resources, postsod, sabuyjaijung