อย่ ามองเห็นคุณค่า ในวันที่ไม่เดินกลับไปแล้ว

หากวันนี้คุณกำลังจะตัดสินใจเดินกลับไปหาใครสักคนที่คุณเองเคยปล่อยมือเขาทิ้งไปในวันที่เขาลำบาก และวันเวลาผ่านไป ทำให้คุณอยากที่จะเดินกลับไป เราอยากแนะนำให้คุรได้อ่ า นบทความ อย่ ามองเห็นคุณค่า ในวันที่ไม่เดินกลับไปแล้ว ไปดูกันว่าคุณนั้นควรเดินกลับไปหรือเปล่า

บางคนใช้ชีวิต ทั้งชีวิตอยู่กับความเ จ็ บ ป ว ด โดยไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้และมักจะโทษฟ้าดิน โทษโชคชะต า ที่ทำให้เขาต้องทุ ก ข์ทรมานแต่ไม่เคยมองการกระทำของตนเองเลยแม้แต่น้อย ถ้าวันนี้เราเป็นฝ่ายทำไม่ดีกับใคร

จงเอ่ยคำขอโทษ และเปลี่ยนตัวเองใหม่ ถ้าวันนี้ทำให้ใครเสียน้ำต า จงบอ กกับเขาว่าจะไม่ทำเช่นนั้นอีก ถ้าวันนี้ทำให้ใครผิดหวัง จงลบความไม่เอาไหนออ กจากชีวิตไปเถิดอย่ าปล่อยให้เวลาเสียไปโดยเปล่าประโยชน์

โดยที่เราไม่แก้ไขอะไรเลยเพราะเวลาที่เราอย ากกลับไปแก้ไข อาจสายไปแล้วก็ได้ ตอนที่ฉันจากไป แล้วอย่ ากอ ดฉัน เพราะฉันไม่รู้สึกอะไร อย่ าเอาสิ่งที่ฉันอย ากได้มาให้ เพราะฉันไม่ได้ต้องการแล้วอย่ าบอ กว่าขอโทษ เพราะฉันตื่นขึ้น มาให้อภั ยเธอไม่ได้ อย่ ารอให้สายเกินไปเพราะเวลาไม่เคยรอใครเลยสักคน

ที่มา : predict-j55