อย่ ามาเห็นคุณค่าและอย ากใช้ชีวิตร่วมกันไปจนแก่ ในวันที่มันสายเกินไปแล้ว

หากวันนี้เพื่อนๆ เป็นคนหนึ่งที่กำลังอย ากที่จะกลับไปขอคืนดีกับแฟนเก่า เพราะพึ่งคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆ ได้ วันนี้เราอย ากที่จะแนะนำบทความ อย่ ามาเห็นคุณค่าและอย ากใช้ชีวิตร่วมกันไปจนแก่ ในวันที่มันสายเกินไปแล้ว ไปดูกันว่าทำไมวันนี้ถึงสายเกิดกว่าที่จะอย ากเดินวนกลับไปลแล้ว

บางคนใช้ชีวิตทั้งชีวิต อยู่กับความเ จ็ บป ว ด โดยไม่สามารถ กลับไปแก้ไขอ ดีตได้ และมักจะโทษฟ้าดิน โทษโชคชะต า ที่ทำให้เขาต้องทุ ก ข์ทรมาน แต่ไม่เคยมองการกระทำของตนเองเลย แม้แต่น้อย ถ้าวันนี้เราเป็นฝ่ายทำไม่ดีกับใคร จงเอ่ยคำขอโทษ และเปลี่ยนตัวเองใหม่ ถ้าวันนี้ทำให้ใครเสียน้ำต า

จงบอ กกับเขาว่า จะไม่ทำเช่นนั้นอีก ถ้าวันนี้ทำให้ใครผิดหวัง จงลบความไม่เอาไหนออ กจากชีวิตไปเถิด อย่ าปล่อยให้เวลาเสียไป โดยเปล่าประโยชน์ โดยที่เราไม่แก้ไขอะไรเลย เพราะเวลาที่เรา อย ากกลับไปแก้ไข อาจสายไปแล้วก็ได้ ตอนที่ฉันจากไปแล้ว อย่ ากอ ดฉัน เพราะฉันไม่รู้สึกอะไร

อย่ าเอาสิ่งที่ฉันอย ากได้ มาให้เพราะฉันไม่ได้ต้องการแล้ว อย่ าบอ กว่าขอโทษเพราะฉันตื่นขึ้น มาให้อภั ยเธอไม่ได้ อย่ ารอให้สายเกินไป เพราะเวลาไม่เคยรอใครเลยสักคน

ที่มา rowwadee, boktorth