อย่ าเนรคุณกับคนที่คอยยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือคุณในย ามลำบาก ทดแทนบุญคุณไม่ได้ก็อย่ าหักหลัง

เมื่อคนเรานั้นได้เติบโตมาในสังคมที่มีสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งกระตุ้นให้เรานั้นอย ากได้อย ากมี จนบ้างทีก็เกินความสามารถของตัวเอง จนต้องล้มลง ไม่เหลืออะไรในชีวิต และก็มักจะมีคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณอยู่ตลอ ดเวลา คนๆ นี้คุณควรที่จะต้องรั ก ษ าเขาไว้ในชีวิต ไม่ใช่ไปหักหลัง เนรคุณเขา วันนี้เราก็มีข้อคิดดีๆ เกี่ยวกับ อย่ าเนรคุณกับคนที่คอยยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือคุณในย ามลำบาก ทดแทนบุญคุณไม่ได้ก็อย่ าหักหลัง

จิตใจ ม นุ ษ ย์ย ากแท้หยั่งถึง อย่ าไว้ ใจม นุ ษย์ มันแสนสุด ลึกล้ำ เหลือ กำหนด ถึงเถาวัลย์ พันเกี่ยว ที่เลี้ยวลด ก็ไม่คด เหมือนหนึ่งใน น้ำใจคนหากจะพูดถึงเรื่องของ น้ำใจคน ทำให้นึกถึง ประโยคที่เคยเห็นคนโพสในเ ฟ ส บุ๊ กว่า อย่ าจำว่าเราทำดีกับใคร

แต่ให้จำว่าใครทำดีกับเรา พูดน่ะมันง่าย แต่ทำน่ะ มันย ากนะ ไอ้เรื่องที่จะห้าม หรือ สั่งตัวเองให้จำ หรือไม่ให้จำอะไรเอาจริงๆ ทีแรกผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับประโยคนี้เท่าไหร่นัก ทำไมเรา ถึงต้องไม่จำว่าเราทำดีกับใครล่ะ ก็ในเมื่อมันเป็นเรื่องดีๆ จริงมั้ย

แต่ตอนนี้กลับคิดว่า ลืมๆ มันซะบ้างก็อาจจะดีกว่า เพราะ ถ้าในวันนึงที่คุณเดือ ดร้อน ต้องการความช่วยเหลือ แล้วคนที่คุณเคยมีน้ำใจต่อเค้า เคยช่วยเหลือเค้า เค้าไม่หยิบยื่นน้ำใจ ให้คุณ ไม่ช่วยเหลือคุณ ทั้งๆ ที่สามารถหยิบยื่นน้ำใจ สามารถช่วย เหลือคุณได้ คุณอาจจะจุกจนพูดไม่ออ กเลยเชียวล่ะ ซ้ำร้ ายกว่านั้น หากคุณพูดถึงเรื่องที่คุณเคยช่วยเค้าไว้เมื่อ

ย ามเดืออร้อน คุณพูดถึงเรื่องที่คุณเคยมีน้ำใจให้เค้า คุณอาจจะกล า ยเป็นคนลำเลิกบุญคุณ หรือ เป็นคนทวงบุญคุณทันที เรื่องทำนองนี้ผมก็เคยเจอกับตัวเองมาแล้ว และยอมรับว่า ทำใจ ย ากอยู่ที่จะไม่รู้สึกอะไร บางครั้งเราก็อย ากเปลี่ยน มาเล่นบทเป็น

ผู้รับบ้าง ไม่ใช่เล่นแต่บทผู้ให้ แต่เรื่องนี้ ได้สอนให้ผมรู้ว่า

1 การแบ่งปันน้ำใจ จงให้แด่คนที่คู่ควรจะได้รับ

2 อย่ าคาดหวังการสำนึกคุณจากคนอื่น แต่จงมีสิ่งนี้ในตัวเอง

3 เวลาที่ใครทำอะไร หรือให้อะไรเรามา เราจงตอบแทนเค้าเท่าที่เราจะทำได้เมื่อมีโอ กาส โดยไม่ต้องรอให้เค้าร้องขอ

หากเจอคน 8 ประเภทนี้ อย่ าเข้าใกล้ อย่ าคบ อย่ าช่วย ถอยห่างได้เป็นดีีที่สุด บางครั้งเราก็ต้องคัดเลือ กคนที่จะเข้ามาในชีวิต ทั้งเพื่อน สังคมที่อยู่ คู่ชีวิต ซึ่งคนบางประเภทก็ไม่ควรคบหาด้วย ไม่ควรให้ความช่วยเหลือ

คนบางประเภทก็ดีจนใจ ห าย อย ากมีไว้เยอะๆ ซึ่ง 8 อย่ างนี้ ล้วนเป็นคำแ น ะนำ และ แนวทาง ให้ได้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต

8 ไม่น่าคบ ระมัดระวังในการคบเพื่อน

1 คน อ ก ตั ญ ญู

2 คนที่ต่อหน้ าอย่ างลับหลังอย่ าง

3 คนเนรคุณ

4 คนที่จมอยู่ในกิ เ ล ส ตัณ ห า

5 คนที่มีใจคิดแ ค้ น

6 คนที่พูดเท็จเป็น ไ ฟ

7 คนคดที่ตี หน้ าซื่อเป็นคนดี

8 คนช่างยุ แ ย ง ให้แ ต ก แ ย ก

8 ไม่ลืม คนประเภทนี้คุณไม่ควรลืมบุญคุณพวกเขา

1 ไม่ลืมบุญคุณธรรมช าติ ฟ้ า ดิน

2 ไม่ลืมบุญคุณสามี ภรรย าผู้ร่วม ทุ กข์

3 ไม่ลืมบุญคุณครูอบรมสอนสั่ง

4 ไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่ เ ลี้ ย งดู

5 ไม่ลืมผู้ช่วยเหลือย ามเดือ ดร้อน

6 ไม่ลืมผู้รู้ชี้ แ น ะนำทาง

7 ไม่ลืมบุญคุณพี่น้องช่วยประคอง

8 ไม่ลืมบุญคุณธรรมช าติ ฟ้ า ดิน

ที่มา : 108resources