อย่ าไปคาดหวังอะไรกับคนที่ไม่รู้จักบุญคุณคน แม้เราจะทำดีกับเขาเท่าไรเขาก็ไม่เคยจำ

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การใช้ชีวิตให้มีความสุข และไม่ต้องไปคาดหวังกับสิ่งต่างๆ รอบตัว กับบทความ อย่ าไปคาดหวังอะไรกับคนที่ไม่รู้จักบุญคุณคน แม้เราจะทำดีกับเขาเท่าไรเขาก็ไม่เคยจำ ไปดูกันว่าเราจะต้องรับมือ กับคนที่ไม่รู้จักบุญคุณคนอย่ างไร

คนเราทุกคนนั้นจำเป็นที่จะเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ในหล า ยๆมุมหล า ยๆด้าน สิ่งที่เราเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็น อะไรหล า ยๆอย่ างเราจำเป็นต้องเรียนรู้และใช้เวลา ในการตัดสินใจอย่ างมาก ไม่ใช่แค่ผิวเผินแล้วก็ตัดสินใจสิ่งนั้นไปแล้ว…ไม่มีใครยิ่งใหญ่ จากการ ‘หลงลืมบุญคุณ’ อย่ าหลงคารมใครง่ายไป คนที่เข้าหาเรามีหล า ยแบบ หากตัวเรานั้นเอาแต่ ‘โลกสวย’ มองคนไม่ข า ด ระวังจะกล า ยเป็น ‘เ ห ยื่ อ’ เรานั้นควรแยกให้ออ ก ระหว่างเรื่องจริง กับการแสดงละคร ให้ดูน่าสงส า รไม่ใช่อุสาห์ยื่น มือไปช่วย

แทนที่จะมีความดี นี่เป็นวิธีที่พ่อเลี้ยงลูกสาวของเขา? กลับได้ ‘ความซ ว ยมาแทนที่’ เผลอเมื่อไหร่ตัวเรานั้นอาจโ ด น ‘แ ว้ งกั ด’ ทันที แต่เชื่อเถอะ! ถ้าไม่รู้จักบุญคุณคน ต่อให้ทำอะไรก็แล้วแต่ จะไม่มีทางเจริญ ชีวิตเหมือนจะดี แต่ก็ไม่ดีอย่ างที่คิด เหมือนจะราบรื่น แต่ก็ไปได้ไม่ไกล ล้มลุกคลุกคลานอยู่ที่เดิม และสุดท้ายก็ ‘พัง’ ไม่เป็นท่า

ไม่ต้องทำอะไร ไม่ต้องทวงบุญคุณ ดีที่สุดคือ การ ‘เลิกคบ’ แล้วโยนออ กไปให้ไกลจากชีวิตของเรา เพราะนั้นเป็นนิสัยธาตุแท้ ที่สามารเปลี่ยนได้ย าก ต่อให้ดีแค่ไหน มันก็ ‘ไม่จำ!’ ไม่มีเพื่อน ไม่ใช่เรื่องน่ากลัว ถ้ามีเพื่อนแล้วต้องคอยระวังตัว น่ากลัวกว่าเยอะ! ไม่ว่าจะเป็นกี่ครั้งที่เ จ็ บป ว ด กี่หนที่โดนหักหลัง เพราะคำว่า ‘ไว้ใจ’ จากคนใกล้ตัว คนที่ไม่ดี

มักมาในคราบของการเป็น มิตร แสสร้างทำความดี ตีสนิทกับเราแบบเนียนๆ เพื่อหวังผลประโยชน์จากเรา เราชอบคนพูดดี แต่ก็แพ้ทางคนที่มาโ กห กหลอ กลวง เรามองแค่คน ฉาบฉวย เห็นเขาว่าดีคิดว่าเขาเป็น มิตรแท้ เชื่อใจ ให้ใจ ไปเกินร้อย มิตร ป ล อ มนั้น ‘เปรียบเสมือนงู’ ที่แว้งจะกัดเราได้เมื่อไหร่ต ามที่ใจเขาต้องการ เพราะเชื่อใจ จึงถูก ‘ทำร้ า ย’ เพราะสนิท เลยไม่ ‘ร ะวั งตัว’ เพราะไว้ใจ ถึงต้อง ‘เ จ็ บหนัก’ จำไว้ว่า ‘สั ต ว์’ บางตัว ต่อให้เราเลี้ยงดี ทะนุถนอมมากแค่ไหน มันก็ ‘ไม่เ ชื่ อ ง’ กับเราอยู่ดี

ที่มา p o s t s o d, f a h h s a i