อย่ าไปเสียเวลากับคนเห็นแก่ตัว ความดีแค่ไหนก็ไม่มีวันชนะใจเขาได้

หากวันนี้คุณนั้นกำลังพย าย ามที่จะใช้ความดีเอาชนะใจคนเห็นแก่ตัว เราอย ากที่จะแนะนำบทความนี้ให้คุณได้รู้จักกับบทความ อย่ าไปเสียเวลากับคนเห็นแก่ตัว ความดีแค่ไหนก็ไม่มีวันชนะใจเขาได้ ไปดูกันว่าทำไม เมื่อเจอคนเห็นแก่ตัวแล้วให้รีบถอยชีวิตออ กมา แล้วชีวิตของคุณจะดี

อย่ าเอาความรัก ไปผูกไว้กับใคร อย่ าเอาชีวิตที่มีค่า ไปมอบให้คนที่ไม่เห็นค่า อย่ ายอมให้ใครมาดูถูก ตราหน้าว่าความรักของเรา ไม่มีร าค า

อย่ าหยิบยื่น มี ดให้คนอื่น มาแ ท งเราซ้ำๆ ด้วยการให้อภั ย ให้โอกาสซ้ำแล้วซ้ำเล่า อย่ ายอมปล่อยให้ตัวเอง ทุ ก ข์ซ้ำๆ เ จ็ บซ้ำๆ เพราะคำว่า..’ไม่มีที่ไป’ อย่ ายอมให้ใคร

มาทำร้ ายซ้ำๆ เพียงเพราะเรารัก และไว้ใจเขา ความดีเอาชนะคนเห็นแก่ตัวไม่ได้ ความสงสาร เอาชนะคนไม่รักไม่ได้ ความทุ่มเทเอาชนะใจไม่ได้

ความคาดหวัง เอาใจคนไม่รักไม่ได้ ความซื่อสัตย์เอาชนะคนหล า ยใจไม่ได้ ความรักเอาชนะใจคนไม่รักไม่ได้ หากเหนื่อยนักที่ต้องรัก ทุ่มเทให้กับคนไม่เห็นค่า

ก็ควรจะถอยมาตั้งหลักสักพัก ให้ใจได้พักผ่อนเสีย บ้าง การก้าวออ กมา จากจุดที่ยืนอยู่ แม้จะเ จ็ บป ว ด แต่เราควรให้โอกาสตัวเองได้พัก อย่ าแขวนชีวิตเรา ไว้กับความพอใจของคนอื่น วันนี้ตัวเองเหนื่อยมาพอ หรือยัง อย่ าวิ่งต ามคน ที่ไม่เห็นค่ามากเกินไป ช่วยรักตัวเองหน่อย เห็นค่าตัวเองหน่อย ชีวิตเราเอง เราเลือ กได้ ว่าจะอยู่ในที่ๆมีความสุข หรือจะทนทุ ก ข์ตลอ ดไป

ที่มา yindeeyindee, yakrookaset