อย ากผักสดไว้ทาน เก็บต าม 5 วิ ธีเหล่านี้ อยู่ได้นานเป็นเดือน

เมื่อทุกวันนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ย ากลำบากไปหมดทุกๆ เรื่อง แต่อย่ างไรกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้อง วันนี้เรามีวิธีถนอมอาหารสดเก็บไว้ทานได้เป็นเดือนๆ

กับบทความ อย ากผักสดไว้ทาน เก็บต าม 5 วิ ธีเหล่านี้ อยู่ได้นานเป็นเดือน ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้คุณนั้น มีผักทานได้เป็นเดือนๆ

หล า ยๆ คนนั้น เวลาไปตลาดก็อย ากไปซื้ อของมาตุนไว้เยอะๆ เพราะจะได้ไม่ต้ อ ง เ สี ย เ ว ล าไปบ่อยๆ

แต่ถ้าซื้ อผักม าเป็นจำนวน มาก อย่ างพวกต้นหอม ผักชี ซึ่งเป็นผักที่มั กใช้ในครัวเรือน พอใช้ยังไม่ทันหมด ก็เน่าหมดเสียก่อน

แต่เราไปเจอเคล็ดลับการเก็บผั กสดให้อยู่ได้นานเป็นเดือน ด้วยวิธีง่ายๆ สามารถทำเองได้ที่บ้าน ซึ่งบอ กเลยว่า

ทำได้ไม่ย าก ใช้วิธี และขั้นตอนไม่เยอะ อุปกรณ์ที่ใช้ ก็มีแค่ขวดพล าสติกเก่าเหลือใช้

ขั้น ตอนที่ 1 เริ่มจากการนำข วดพลาสติกที่ใช้แล้ว นำมาแบ่งออ กเป็นสองส่วน

ขั้นตอ นที่ 2 นำผักชี ต้นหอม หรือผักที่เราต้ องการเก็บไว้ มาล้างให้สะอาด แล้วผึ่งไว้ให้แห้งๆ ( อย่ าให้อมน้ำ เพราะจะทำให้ผักช้ำเ วลาเก็บไว้นานๆ แค่พอชื้นๆ ก็ใช้ได้แล้ว )

ขั้ นตอนที่ 3 จากนั้นก็นำผักที่เตรียมไว้ มาใส่ขวดเอาไว้

ขั้นตอนที่ 4 ปิดอีกส่วนเข้าด้วยกัน แล้วพันด้วยเทปใสที่รอยต่อ

ขั้นตอนที่ 5 นำไปแช่ในตู้เย็น การเก็บให้ว างแนวตั้งในตู้เย็น เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

เพียงเท่านี้ เราก็สามารถเก็บผักชี ต้นหอม และผักสดอื่นๆ ได้นานเป็นเดือน เวลาเอาออ กม าประกอบอาหาร ก็นำมาใช้ต ามปกติ นี่คือตัวอย่ างผักชี และต้นหอม ที่ถูกเก็บรั ก ษ าไว้ด้วยวิธีการนี้ เป็นเวลา 1 เดือน ยังคงดูเขียวสด เหมือนพึ่งซื้ อมาจ ากตลาดอยู่เลย

ที่มา sit-smiling