อย ากมีชีวิตที่ดี อนาคตไม่ลำบาก เก็บเงินวันละ 50

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการเก็บออมเงินวันละ 50 บาท เพื่ออนาคตของเพื่อนๆเอง กับบทความ อย ากมีชีวิตที่ดี อนาคตไม่ลำบาก เก็บเงินวันละ 50 ไปดูกันว่าการเก็บเงินวันละ 50 บาทจะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปมากเพียงใด

และในวันนี้นั้นเราได้นำแนวคิดการออมเงิน ด้วยแบงค์ 50 บาท เป็นประจำทุกวัน มาเป็นแง่คิดกับทุกคนในการเก็บเงินกัน เพียงเก็บเงินด้วยแบงค์ 50 บาทจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้ และหล า ยคนอาจจะสงสัยว่า มันเป็นไปได้หรือฉะนั้น วันนี้เรามีคำตอบ ถ้าคุณเริ่มเก็บเงิน วันละ 50 บาทเป็นประจำทุกวันใน 1 ปี คุณจะมีเงินเก็บ

18,250 นานวัน เข้า 10 ปี คุณจะมีเงิน 182,500 บาท หากเก็บวันละ 100 บาท ใน 1 ปี จะมีเงินเก็บ 36,500 แล้ว ภายใน 10 ปี คุณจะมีเงิน 365,000 บาท แต่หากคุณไม่เก็บเลยมีเท่าไหร่ใช้หมดปีหน้าคุณก็ไม่มีอะไรกับเขาหรอ กอีก กี่สิบปีก็ไม่มีมันก็เช่นเดียวกับการใช้ชีวิตนี่แหละถ้าในวันนี้คุณตั้งใจทำงาน

เต็มที่จนเชี่ยวช าญศึกษาหาความรู้พัฒนาชีวิตตัวเองอยู่เรื่อย ๆ ในระยะเวลา 5 ปี คุณก็อาจได้เลื่อนตำแหน่งอีก 10 ปี คุณก็จะได้เป็นหัวหน้า และถ้าคุณตั้งใจทำคิดแต่เรื่องที่มีประโยชน์ต่อชีวิต คุณอาจจะมีกิจการ 3 สาขา ใน 10 ปี อาจจะได้มี 10 สาขา ก็เป็นได้นะแต่ถ้าวันนี้คุณมัวแต่ทำตัวเป็นจิตอาสา

เรื่องคนอื่นเขาไปใส่ใจแต่ธุระของคนอื่น มากว่าธุระของตัวเองหมั่นทำแต่เรื่องที่ ไม่เคย เกิดประโยชน์เลยคิดแต่เรื่องที่ไม่ได้เงินกี่ปีๆ ชีวิต คุณก็จะเท่าเดิมดัง เช่น เรื่องที่เก็บเงินนี่แหละหล า ยคน มักจะเสียเวลาชีวิตไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง หรือไม่ได้ประโยชน์หรือแม้แต่เรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองเลยจนไม่มีเวลามาพัฒนา

ความสามารถตัวเองฉะนั้นเราจงสร้างสิ่งดีๆ ให้กับชีวิตตัวเองเรื่องของคนอื่น ถ้าไม่เกี่ยวเราไม่ต้องอย ากรู้ทุกอย่ างก็ได้รู้เท่าที่เขาอย ากบอ กก็พอจะได้มีเวลาไป ทำเรื่องตัวเองให้ดีให้มีประโยชน์เวลาของคุณมีจำกัดอย่ าเสียเวลาไปกับ เรื่องของคนอื่นสิ่งที่คุณคิดจะทำในวันนี้มันจะส่ งผลต่ออนาคตของคุณได้ ฉะนั้น คุณอย ากให้ชีวิตเป็นแบบไหนอย ากมีเงินเก็บหรือไม่มีคุณกำหนดได้

ที่มา create-readingth