อย ากมีชีวิตที่เปลี่ยนไป จงเริ่มเก็บออมเงินวันละ 50

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงชีวิตของเพื่อนๆ จากการเริ่มเก็บออมเงินวันละ 50 บาท กับบทความ อย ากมีชีวิตที่เปลี่ยนไป จงเริ่มเก็บออมเงินวันละ 50 ไปดูกันว่าการออมเงินวันละ 50 1จะช่วยให้ชีวิตของเพื่อนๆ เปลี่ยนไปมากเพียงใด

และในวันนี้นั้น เราได้นำแนวคิดการออมเงิน ด้วยแบงค์ 50 บาท เป็นประจำทุกวัน มาเป็นแง่คิดกับทุกคนในการเก็บเงินกัน เพียงเก็บเงินด้วยแบงค์ 50 บาท จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้ และหล า ยคนอาจจะสงสัยว่ามันเป็นไปได้หรือ ฉะนั้นวันนี้ เร ามีคำตอบ

ถ้าคุณเริ่มเก็บเงิน วันละ 50 บาทเป็นประจำทุกวัน ใน 1 ปี คุณจะมีเงินเก็บ 18,250 นานวันเข้า 10 ปี คุณจะมีเงิน 182,500 บาท หากเก็บวันละ 100 บาท ใน 1 ปี จะมีเงินเก็บ 36,500 แล้วภายใน 10 ปี คุณจะมีเงิน 365,000 บาท แต่หากคุณไม่เก็บเลย มีเท่าไหร่ใช้หมดปีหน้าคุณก็ไม่มีอะไรกับเขาหรอ ก อีกกี่สิบปี ก็ไม่มี มันก็เช่นเดียวกับการใช้ชีวิตนี่แหละ

ถ้าในวันนี้คุณตั้งใจทำงานเต็มที่ จนเชี่ยวช าญศึกษาหาความรู้พัฒนาชีวิตตัวเองอยู่เรื่อยๆ ในระยะเวลา5 ปี คุณก็อาจได้เลื่อนตำแหน่ง อีก 10 ปี คุณก็จะได้เป็นหัวหน้า และถ้าคุณตั้งใจทำ คิดแต่เรื่องที่มีประโยชน์ต่อชีวิต คุณอาจจะมีกิจการ 3 สาข า ใน 10 ปี อาจจะได้มี 10 สาขาก็เป็นได้นะ แต่ถ้าวันนี้คุณมัวแต่ ทำตัวเป็นจิตอ าส าเรื่องคนอื่นเขา

ไปใส่ใจแต่ธุระของคนอื่น มากว่าธุระของตัวเอง หมั่นทำแต่เรื่อง ที่ไม่เคยเกิดประโยชน์เลย คิดแต่เรื่องที่ไม่ได้เงิน กี่ปีๆ ชีวิตคุณก็จะเท่าเดิม ดังเช่นเรื่องที่เก็บเงินนี่แหละ หล า ยคน มักจะเสี ยเวลาชีวิตไปกับ เรื่องไม่เป็นเรื่อง หรือไม่ได้ประโยชน์ หรือแม้แต่เรื่องที่ไม่ได้ เกี่ยวกับตัวเองเลย จนไม่มีเวลามาพัฒนาความสามารถตัวเอง ฉะนั้น เราจงสร้างสิ่งดีๆ ให้กับชีวิตตัวเอง เรื่องของคนอื่นถ้าไม่เกี่ยวเราไม่ต้องอย า กรู้

ทุกอย่ างก็ได้ รู้เท่าที่เขาอ ย า กบอ กก็พอ จะได้มีเวลาไปทำเรื่องตัวเองให้ดีให้มีประโยชน์ เวลาของคุณมีจำกั ด อย่ าเสี ยเวลาไปกับเรื่องของคนอื่น สิ่งที่คุณคิดจะทำในวันนี้ มันจะส่ งผ ลต่ออนาคตของคุณได้ ฉะนั้น คุณอย ากให้ชีวิตเป็นแบบไหน อย ากมีเงินเก็บหรือไม่มี คุณกำหนดได้

ที่มา bitcoretech, tamnanna