อย ากอายุยืนย าว นอนให้พอ ดีกับช่วงวัย

วันนี้เราจะพาทุกคนไปเรียนรู้เกี่ยวกับชั่ วโมงการนอนพักผ่อนในแต่ละช่วงวัย โดยแต่ละช่วงวัยจะต้องนอนหลับพักผ่อนวันละกี่ชั่ วโมถึจะเพียงพอต่ออายุขอทุกคน กับบทความ มีประโยชน์มากกับคนรักสุขภาพ นอนวันละกี่ชั่อโมง ถึงจะพอ ดีกับช่วงอายุ

มูลนิธิการนอนหลับแห่งช าติ ในสหรัฐอเมริกา ระบุระยะเวลาในการนอนหลับที่เหมาะสม โดยแบ่งต ามอายุ ต่อไปนี้

– เด็กแรกเกิด ช่วงอายุ 0-3 เดือน ควรนอน 14-17 ชม. ต่อวัน

– เด็กทารก อายุ 4 – 11 เดือน ควรนอน 12 – 15 ชม. ต่อวัน

– เด็ก อายุ 1 – 2 ปปี ควรนอน 11-14 ชม. ต่อวัน

– วัยอนุบาล 3 – 5 ปี ควรนอน 10-13 ชม. ต่อวัน

– วัยประถม 6 – 13 ปี ควรนอน 9-11 ชม. ต่อวัน

– วัยมัธยม 14 – 17 ปี ควรนอน 8 – 10 ชม. ต่อวัน

– วัยรุ่น 18 – 25 ปี ควรนอน 7 – 9 ชม. ต่อวัน

– วัยทำงาน 26 – 64 ปี ควรนอน 7 – 9 ชม. เหมือนตอนวัยรุ่น

– วัยชรา 65 ปีขึ้นไป ควรนอน 7 – 8 ชม. ต่อวัน

ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่คือระยะเวลาที่แนะนำว่าดีต่อร่างกายเรามากที่สุด เราสามารถ บวกลบ 1 ชม. ได้บ้างในบางกรณีครับ เช่น วัยทำงาน วัยรุ่น สามารถนอนได้ 6 หรือ 10 ชม. โดยที่ไม่ได้แปลว่านอนน้อย หรือมากจนเกินไป

จะเห็นว่า ที่เราอาจจะเคยเรียนกัน มาแต่ก่อนว่า นอน 6 – 8 ชม. จะเพียงพอ จริงๆแล้วใครที่นอนน้อยกว่า 6 ชม. อยู่บ่อยๆ อาจจะกล า ยเป็นว่ากำลังจะนอนไม่เพียงพอนะ ยิ่งนอนไม่เพียงพอติดต่อ กันนานๆ จะส่ งผลถึงสุขภาพในระยะย าวของเราได้นะ

ที่มา loklilub, san-sabai