อย ากเห็นลูกเติบโต สร้างอนาคตที่ดี พ่อแม่ควรเลี้ยงลูกให้รู้จักความลำบาก

วันนี้เราก็อย ากที่จะนำเสนอวิธีการเลี้ยงลูกให้กับพ่อแม่ เพื่อได้เห็นลูกเติบโตเป็นคนรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม กับบทความ อย ากเห็นลูกเติบโต สร้างอนาคตที่ดี พ่อแม่ควรเลี้ยงลูกให้รู้จักความลำบาก ไปดูกันว่าการเลี้ยงลูกให้รู้จักความลำบากบ้าง ลูกจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้อย่ างไร

พ่อแม่หล า ยท่าน แน่นอนว่า เคยผ่านความย ากลำบากมาอยู่ไม่น้อย กว่าจะมีวันนี้คนเคยลำบากมาก่อนหล า ยคน พย าย ามเลี้ยงลูกให้สบายที่สุด อย ากได้อะไรก็ต้องได้ต้องมีมากว่าเพื่อนวัยเดียวกัน เพื่อน มีกระเป๋าใหม่ ต้องมีใหม่กว่าเพื่อน อย ากินอะไรก็ต้องได้กิน เลี้ยงลูกแบบเทวดา ด้วยความคิดผิดๆ

ที่ว่าไม่อย ากให้ลูกลำบากเหมือนเราตอนเด็กเมื่อคุณเลี้ยงลูกแบบไข่ในหินเช่นนี้ ลูกของคุณเองนั่นแหละ ที่จะทุ ก ข์ใจมากที่สุดจนตอนนี้มีโร คใหม่บัญญัติขึ้น นั่นคือโร ค ไม่รู้จักความลำบาก โร ค ใหม่ที่เกิดขึ้นกับเด็กในปัจจุบันโดยเกิดจากพ่อแม่ ไม่สร้าง ภูมิคุ้มกันให้ลูกตั้งแต่ยังเล็กๆ ไม่ได้ให้ลูกออ กไปเผชิญโลกของความจริงที่ว่า ในชีวิตคนเรา

จะร ว ยหรือจน ทุกคนก็ต้องพบกับความลำบากกันทั้งนั้น ไม่มีหรอ กคนที่จะสบายไปตลอ ดชีวิต พ่อแม่บางคนไม่กล้าใช้ลูก ไม่กล้าให้ลูกทำอะไรด้วยตัวเอง ลูกมีหน้าที่เรียนหนังสือเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ในสังคมปัจจุบัน เรียนเก่งอย่ างเดียวมันไม่เพียงพอในการดำเนินชีวิต ยกตัวอย่ างคุณพ่อท่านหนึ่ง ที่ไม่เคยสอนให้ลูก รู้จักความลำบากไม่เคยห่างอ กพ่อแม่เลย

มีหน้าที่เรียนอย่ างเดียว คุณพ่อท่านนี้ ส่ งลูกไปเรียน มหาวิทย าลัยชื่อ ดัง ในเมืองหลวง อยู่ในคอนโดหรู ค่าเช่า ค่ากิน ค่าอยู่พ่อออ กให้ทั้งหมด แม้ทางบ้านฐานะจะไม่ค่อยดี แต่คุณพ่อท่านนี้ก็ยอมเพื่อไม่อย ากให้ลูกลำบาก เมื่อลูกโทรมาหาครั้งใด คำแรกที่ได้ยินคือ ขอเงิ นเพิ่ม เงิ นไม่พอ ต้องทำกิจกร รม ซึ่งคุณพ่อท่านนี้ก็ส่ งเงิ นให้อยู่ร่ำไปลูกอย ากได้

ก็ซื้ อให้หมด แม้แต่รถยนต์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ จนในที่สุดความจริงก็เปิดเผยว่า ที่ลูกมาขอเงิ น เพิ่มในทุกเดือนนั้น ไม่ได้เอาไปจ่ายค่าหน่วยกิจหรือค่ากิจก รรมที่บอ กพ่อ แต่เอาไปสำมะเทเมา ต ามผับบาร์ คนเป็นพ่อเสียใจอย่ างยิ่งได้แต่โทษตนเอง ที่ไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักความลำบาก ไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักหาเ งินเอง มีอะไรก็ประเคนให้ ตั้งแต่เล็กจนโต จนบ่มเพาะนิสัยแย่ๆ

หล า ยอย่ าง ทั้งนี้จึงขอเป็นกระบอ กเสียง เตือนคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทั้งหล า ยว่าแม้คุณจะร ว ยล้นฟ้า มาจากไหน ก็ขอให้เลี้ยงลูกแบบสมถะเรียบง่าย และสอนให้เขาผิดหวัง ให้รู้จักความลำบากบ้าง ลูกของคุณ จะได้เติบโตอย่ างเข้มแข็ง และเป็นกำลังที่ดีของประเทศช าติต่อไปค่ะ

ที่มา bitcoretech, predict-j55