อย ากให้ลูกเติบโตเป็นคนดี ประสบความสำเร็จ พ่อแม่ควรทำ 10 สิ่งนี้ให้ลูกเห็นทุกวัน

หากวันนี้คุณกำลังวางแผนอนาคตให้ลูกของคุณนั้นได้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มคุณภาพและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และมีความรอบครัวที่น่ารัก วันนี้เราก็มีวิธีการสอนลูกให้เขาเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพมาแนะนำให้พ่อแม่มือใหม่ได้ลองนำไปปรับใช้ กับบทความ อย ากให้ลูกเติบโตเป็นคนดี ประสบความสำเร็จ พ่อแม่ควรทำ 10 สิ่งนี้ให้ลูกเห็นทุกวัน ไปดูกันว่าคุณพ่อคุณแม่จะต้องทำอย่ างไรให้ลูกได้เห็นและเรียนรู้บ้าง

1 ลูกสาวไม่แต่งงาน ไม่ใช่เรื่องน่าอาย ถ้าลูกมีชีวิตที่สมบูรณ์เองได้ ผู้ช ายก็เป็นแค่องค์ประกอบ

2 การเลือ กทนเพื่อ ‘ครอบครัวสมบูรณ์’ ไม่ใช่แค่อยู่กันพร้อมหน้า ถ้าอยู่แล้วไม่นำพา ไม่รู้หน้าที่ มีไปก็ ป่ ว ยการ

3 การสอนเรื่องความกตัญญู เราต้องทำให้ลูกดู ไม่ใช่มาลำเลิกเอาตอนเขาโต

4 ลูกเราอาจไม่ได้สวย หล่อ เก่งกว่าลูกใคร แต่หัวใจลูกรักเรา ไม่น้อยกว่าลูกบ้านไหน เท่านี้ก็ภูมิใจได้แล้ว

5 อย่ าเอาความหวังของเรา ทุ่มไว้บนไหล่ลูก ความหวังเดียวที่พึงมีต่อลูก คือให้เขาดำรงชีพ ได้อย่ างเป็นสุข แม้ในวันที่ไม่มีเราคอยประคอง

6 ขา ดสามีเราอยู่ได้ แต่ลูกขา ดแม่ไม่ได้.. อย่ าเอาเวลา ไปทุ่มต ามยื้อผู้ช าย ที่ทำ ล า ยความสมบูรณ์ของครอบครัว

7 ลูกช ายเป็นเ พ ศทางเลือ ก ไม่ใช่เรื่องต้องทุ ก ข์ ตราบเท่าที่ ลูกมีความสุข เป็นคน มีสำนึกดี มีชีวิตคุณภาพ ก็ประเสริฐกว่าเรื่องเ พ ศสภาพใดๆทั้งสิ้น

8 สอนลูกสาวว่า.. ไม่ต้องแข่งเท่าเทียมกับผู้ช าย และสอนลูกช ายว่า อย่ าเอาเปรียบผู้หญิงในโลกแห่งความจริง ทุกเ พ ศควร ‘ให้เกียรติเพื่อน มนุษย์’ อย่ างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเ พ ศอะไร

9 ดุ ฝึกสั่งสอนลูกของเราด้วยเมตต าในวันนี้ ดีกว่าปล่อยให้โตไป แล้วถูก ‘สังคมสั่งสอน’

10 อย่ ากดดันให้ลูก ต้อง ‘เรียนเก่ง’ แต่จงสอนให้ลูก ‘เรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยตัวเองได้’

นั่นคือมรดกชีวิตที่เราควรมอบให้เขา

ที่มา R a m e t t a n a w a n g s r i, f a h h s a i