อย ากให้สามีได้รู้ เมื่อคิดว่าภรรย าอยู่บ้านไม่ทำงาน

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ผู้ชายที่เป็นสามีอันเป็นที่รักของคนในครอบครัว ไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้ชีวิตครอบครัว กับบทความ อย ากให้สามีได้รู้ เมื่อคิดว่าภรรย าอยู่บ้านไม่ทำงาน ไปดูกันว่าแท้ที่จริงแล้วภรรย าอยู่บ้านไม่ทำงานจริงหรือ

ทุกวันที่สามีกลับมาจากทำงาน สามีจะไม่พอใจภรรย าเพราะเห็นว่าภรรย าอยู่บ้ านไม่ได้ทำอะไรเลย..!! สามีรู้สึกรำคาญและไม่ค่อยพูดจากับเธอ เพราะเห็นว่า… เธอไม่ทำงานไม่ช่วยหาเงิน ทำงานไม่เป็นวันๆ ได้แต่อยู่ในบ้ านทำงานบ้ านที่สามีหล า ยๆ คน คิดว่างานที่ทำไม่ได้เงินภรรย าก็ไม่เคยท้อและไม่เคยน้อยใจที่สามีมองเธอเช่นนั้น แต่ก็มีบ้ างที่เธอรู้สึกไม่ดี ที่ไม่สามารถทำงานหาเงินช่วยค่าใช้จ่ายในบ้ าน

และเธอก็ยัง คงทำหน้าที่ เธอต่อไปวันหนึ่ง สามีบ่นภรรย าอย่ าง รุ น แ ร งและได้พูดคำที่ทำให้เธอรู้สึกเสียใจ สามี ‘คุณไม่ต้องทำงานในบ้ านคุณก็อยู่ได้ ผมซิ!! ทำงานเช้าถึงค่ำเพื่อเลี้ยงดูคุณและลูก’ คำพูดของสามีทำให้เธอร้องไห้ และนอนไม่หลับวันรุ่งขึ้น สามีรีบอาบน้ำแต่งตัวเพื่อที่จะไปทำงานดูเสื้อที่แขวนอยู่ที่รีดแล้ว ไม่มีเธอจึงถามภรรย าว่า

‘ไหนเสื้อผมคุณไม่รีดหรอ กหรือ…’ภรรย าตอบว่า.. ‘ไม่ฉันไม่ทำมัน’สามีนั่งโต๊ะอาห าร เพื่อรับอาห ารเช้า แต่ก็ต้องผิดหวัง เพราะวันนี้ อาห ารเช้าไม่มีสำหรับเค้าสามีกลับจากทำงานเห็นลูกๆ สองคนวิ่งเล่นน้ำ อยู่หน้าบ้ านใส่ชุดนอนผมหยุ่งเหยิง พอเห็นพ่อ กลับมาลูกๆ จึงเอาสายย างฉีดน้ำพ่อทำให้เค้าเปียกทั้งตัว สามีเปิดประตูบ้ านสภาพ ที่เห็นคนข้าวของในบ้ านรกมาก เห็น มองไปที่โต๊ะอาห ารมีแต่กล่องข้าว และถุงเศษอาห ารที่กินแล้วไม่เก็บกวาดสามีรู้สึกไม่พอใจอย่ างมาก จึงรีบเดินเข้าครัว

เค้าเห็นสภาพในครัวมีแต่จานที่เละเทอะและมีกลิ่นเหม็ น ที่พื้นก็แชะมีน้ำเต็มไปหมดสามีเรียกภรรย าอย่ างสุดเสียง ว่าคุณอยู่บ้ านคุณไม่ทำอะไรเลย หรือ ไม่ทำงานเลยหรือภรรย าตอบว่า.. ปกติฉันทำตลอ ด แต่คุณก็ยังพูดว่าฉันไม่ทำอะไรเลยไม่ช่วยคุณเลย และวันนี้ ฉันไม่ได้ทำงาน

ที่ฉันทำทุกวัน สภาพบ้ าน มันเลยเป็นเช่นนี้ นี้คืองานของฉันงานที่ไม่มีวันหยุดงานที่ไม่มีใครช่วยได้ ทั้งลูก และคุณงานที่หนักแต่ไม่ได้เงินงานที่ย าก ที่สามีเห็นว่าง่าย คุณทำเองดีไม๊ อยู่บ้ านดีไม๊? เปลี่ยนให้ฉันทำงานนอ กบ้ านบ้ างเพื่อที่ฉันจะได้พักผ่ อ นเช่นคุณ

ที่มา p a n t i p, y i m l a m u n