อาการของคนไม่จริง ดูได้ไม่ย าก สังเกตุได้ง่าย

เมื่อสังคมทุกวันนี้การจะคบใครสักคนเป็นมิตร จะต้องดูเขาให้ดีๆ ว่าเขาเข้ามาเพื่อจริงใจ หรือเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จากคุณ วันนี้เราจะพาคุณไปสังเกตุอาการของคนที่ไม่จริงใจ กับ อาการของคนไม่จริง ดูได้ไม่ย าก สังเกตุได้ง่าย ไปดูกันว่าคนที่ไม่จริงใจมักจะแสดงอาการอะไรออ กมาบ้าง

ในสังคมปัจจุบัน ที่คนเราต้องใส่หน้ากากเข้าหากัน ต้องเสแสร้งทำเป็นดีต่อหน้า เพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่ างในภายหลัง บางครั้งก็ย ากที่จะดูออ กว่า ใครจริงใจ ใครหน้าไหว้หลังหลอ กต้องอ ดทนให้มาก ต้องรอบคอบ และใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ คนพวกนี้มักมีเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว และ มีศิลปะในการโน้มน้าวใจคน แต่ไม่นาน คนพวกนี้ ก็ต้องเผยธาตุแท้ตัวเองออ กมาจนได้ เพราะถ้าเขาไม่ดีจริง เขาก็ไม่สามารถ เสแสร้งเป็นคนดีได้ตลอ ด

เมื่อความจริง ปรากฏเขาก็จะถูกสังคมลงโทษเอง ขอเพียงเรารั ก ษ าความดีของตนเองและอ ดทนให้มากพอ ความอ ดทนคือวิธีที่ดีที่สุด ในการเอาชนะคนเสแสร้ง ไม่มีใครแสดงเป็นคนอื่นได้นานหรอ ก สักวันเขาก็ต้องแพ้ภั ยตัวเอง เอาชนะใจตัวเองให้ได้บอ กตัวเองว่าอย่ าแพ้ทาง เค้าอย่ าอ่อนแอให้เค้าเห็น อย่ าแสดงอารมณ์โ ก ร ธ

ให้เค้าได้สะใจ อย่ าเถียงอย่ างที่ใจ เราคิดแต่ให้เงียบเข้าไว้ ยิ้มอย่ างเดียวก็พอไม่ว่าเค้าจะมาไม้ไหน เราอย่ าไปหลงกล จะมาดี มาร้ ายก็ช่าง เค้าอย า ก ด่าอย ากดูถูกก็ชั่ง อย่ าไปรับเอา เราไม่เ จ็ บไม่ป ว ด ต ามปากเค้า ไม่นานคนพูดก็จะรู้สึกเ จ็ บป ว ดเอง ไม่มีใครทำอะไรเราได้ แค่เพียงคำพูดหรอ ก อย ากพูดอะไร

ก็ให้เค้าพูดไปไม่เหนื่อย เพราะพูดจนห า ยใจไม่ทันก็ช่างเค้า คำพูดจากคนที่โ ก ร ธจัดมันมีแต่แรงกดดันทางอารมณ์ การแสดงออ กล้วน แต่ใช้แรงมากกว่าปกติ นอ กจากเค้าจะเหนื่อยทั้งทางกาย ทางใจ ทางวาจาแล้ว สุขภาพจิตของเค้าก็จะเสียไปด้วย เพราะเค้ากลัวคนอื่นจะไม่เชื่อ กลัวคนอื่นจะไม่เห็นด้วย

ยิ่งออ กแรงพูดมากขึ้น ท่าแท้ก็จะหลุดออ กมา ว่าลึกๆของจิตใจคิดก็ร้ าย พูดก็ร้ ายความคิดของความทุ ก ข์ ในจิตใจของเค้า จะเผาใจเค้าให้ร้อนเป็นไฟ ใครอยู่ใกล้ ก็จะรู้สึกร้อนต าม ไม่มีใครอย ากอยู่กับความร้อน ทุกคนชอบความเย็นสบายทั้งนั้นตัวเค้าเองก็เถอะ ต่อให้ตัวอยู่ในห้องแอร์ที่เย็นจัด แต่ถ้าภายในจิตใจร้อนเป็นไฟ

สุดท้ายแล้ว อย่ าหวังว่าจะชนะใครได้เลย เพราะแม้แต่ใจของตัวเค้าเองยังควบคุมไม่อยู่เลย ก็มีความอ ดทน คือวิธีพิสูจน์ว่าใครจริงใจ ใครไม่จริงใจ และจงจำไว้ว่า คุณไม่สามารถทำให้ทุกคนชอบคุณได้หรอ ก บางคนชอบคุณ บางคนก็ไม่ชอบคุณ แต่ในท้ายที่สุดแล้วคุณก็แค่ดำเนินชีวิต ด้วยการเป็นตัวของตัวเอง และทำให้ตัวเองมีความสุข

ที่มา : predict-j55