เดือนเดียวสวยขึ้นเยอะ ใช้น้ำส้มสายชู ผสมน้ำผึ้ง

วันนี้เราจะพาคุณไปดูคุณประโยชน์ของน้ำส้มสายชู และส่วนผสมต่างๆ ที่จะทำให้คุณนั้นสวยขึ้น เดือนเดียวก็รู้ผลเลยกับ เดือนเดียวสวยขึ้นเยอะ ใช้น้ำส้มสายชู ผสมน้ำผึ้ง ไปดูกันว่าเพียงคุณใช้น้ำส้มสายชู กับส่วนผสมเหล่านี้ จะทำให้คุณนั้นเป็นคนใหม่อย่ างน่าพอใจได้อย่ า ง ไร

น้ำส้มสายชู เป็นวัถุดิบที่ต้ องมีติดไว้ในครัวข องทุกบ้าน เป็นเครื่องปรุงที่ให้รสช าติเปรี้ยว อ า ห า รหล ายเมนูที่มักจะใช้น้ำส้มส ายชูปรุงแต่งรสช าติ เช่น ก๋วยเตี๋ยว แต่นอ กจ ากจะช่วยเพิ่มรสช าติอาหารแล้ว น้ำส้มสายชูก็ยังมีประโยชน์ในเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยการนำม าผสมกับสิ่งเหล่านี้

1 น้ำส้มสายชูกับน้ำอุ่น

ใครที่กำลังมีปัญห าในเรื่องริ้วรอย ให้นำน้ำส้มส ายชูผสมน้ำอุ่นในสัดส่วน 1 : 3 จากนั้นใช้สำลีชุบ นำมาทาบริเวณที่มีริ้วรอย แล้วใช้นิ้วมือนวดเบาๆ เพื่อให้ส่วนผสมซึมเข้าผิว จะทำให้ลดเลือนริ้วรอยได้ เนื่องจากน้ำส้มส ายชูมีผลทำให้ผิวหนังชั้ นนอ กนุ่มลง ทำให้รู้สึกว่าผิวอ่อนวัยลง

2 น้ำส้มสายชูกับน้ำผึ้ง

สำหรับใ ครที่กำลังลดน้ำหนักอยู่ แนะนำให้ใช้สูตรนี้ น้ำส้มสายชู 3 ส่วนต่อน้ำผึ้ง 1 ส่วน รับประท านในตอนเช้าตรู่ จะช่วยให้น้ำหนักลดลงได้ เนื่องจากน้ำผึ้งมีคุณค่ าทางโภชนาก ารที่สูงมาก อีกทั้งยังมีแคลอรี่ต่ำ ส่วนน้ำส้มส ายชูนั้นมีส่วนช่วยในเรื่องของก ารจัดการกับไขมัน ให้ร่างกายดู ด ซึ มวิต ามิน และแร่ธาตุได้ดีขึ้น และมีโภชนาการที่สมดุล

3 น้ำส้มสายชูกับเบกกิ้งโซดา

สำหรับน้ำส้มสายชูกับเบกกิ้งโซดา เป็นคู่หูที่ช่ วยในเรื่องทำคว ามสะอาดได้ดีมาก โดยเฉพาะใ ครที่กำลังมีปัญห าเรื่องคราบฝังลึก คราบสนิมต ามของใช้ต่างๆ หรือพื้นที่ที่มีสิ่งส ก ป ร กมากๆ แนะนำให้ใช้สูตรนี้ช่วย รับรองว่าคราบต่างๆ จะหลุดออ กได้อ ย่ า งง่ายดาย

4 น้ำส้มสายชูกับกระเทียม

ช่วยในก ารย่อยอาหาร และลดอาก ารบวมแดง โดยให้นำกระเทียมม าแช่ไว้ในน้ำส้มสายชู จากนั้นก็รับประทาน จะทำให้รู้สึกเจริญอาหาร ช่วยย่ อ ย อ า หาร และยังช่วยขับข อ ง เ สี ยออ กจากร่างกายให้อีกด้วย ที่สำคัญรสช าติอร่อย ทานง่าย นอ กจากนี้ก็ยังมีส่ วนช่วยในการลดอ าการบ ว มแ ด งได้ สำหรับคนที่เป็นปัญหานี้อยู่

5 น้ำส้มสายชูกับน้ำสะอาด

หากใครที่ชอบจัดแจกันด อ กไม้ ที่ต้องมี ด อ กไม้ไว้ที่บ้านทุกวัน แต่มักจะมีปัญหาที่ด อ กไม้เห ี่ยวเร็ว ทำให้ต้องซื้ อ ด อ กไม้มาเปลี่ยนใส่แจกันบ่อยๆ แต่หากอย ากให้ด อ กไม้อยู่ได้นานขึ้น ก็ให้นำน้ำส้มส ายชูใส่ลงไปในน้ำที่อยู่ใ นแจกันนิดหน่อย ก็จะช่วยให้เราประหยัดเงิน ไม่ต้องซื้ อ ด อ กไม้มาเปลี่ยนบ่อยๆ

6 น้ำส้มสายชูกับแตงกวา

ปัญหาสิว เป็นปัญห าใหญ่สำหรับผิวหน้ าเลยก็ว่าได้ มักจะสร้างคว ามรำคาญให้กับเรา และยังฝากรอยสิว หลุมสิว เอาไว้อีกด้วยในบางครั้ง หากใครที่มีปัญหานี้อยู่ ให้ลองผสมน้ำส้มส ายชูกับน้ำแตงกวาในสัดส่วน 1 : 1 แล้วนำสำลีชุบ จากนั้นก็นำไปทาบริเวณที่เป็นสิ ว ปล่อยทิ้งไว้ 10 นาที แล้วค่อยล้างออ ก น้ำส้มสายชูจะช่วยบำรุงผิว ส่วนแตงกวาจะช่วยลดความร้อน และเพิ่มวิต ามินให้กับผิว ทำให้ไม่เกิดร อ ย แ ผ ล เป็นจากสิว

ที่มา : horoscopedaily99