เตรียมตัวรับให้ดีๆ 32 เรื่องราวที่กำลังเริ่มเกิดขึ้น

วันนี้เราจะพาคุณไปดูเรื่องราวใกล้ตัวที่กำลังเกิดขึ้นในทุกๆ วัน กับบทความ เตรียมตัวรับให้ดีๆ 32 เรื่องราวที่กำลังเริ่มเกิดขึ้น ไปดุกันว่ามีเรื่องอะไรบ้าง

1 อีกไม่เกินสิบปี หล า ยๆ ประเท ศไม่ได้เปลี่ยน รถเครื่องยนต์ธรรมดา เป็น E V car

แต่จะเทิร์น ไปสู่รถยนต์พลังงาน ไฟฟ้าเลย โดยเฉพาะเมืองจี น จะเร่ง วางระบบใหม่ ฟังดูมันก็ดี แต่ธุรกิจที่เกี่ยวกับรถ ที่ใช้เครื่องยนต์ประเภทเก่า รถยนต์ ดีเซลจะถูกโละไป

จะทำให้หล า ยๆ อุตสาหกร ร มหมดไป เช่น โรงงานที่ทำส่วนประกอบ ทั้งหมดของรถยนต์ เต๊นรถ ช่างต ามอู่ แม้แต่อุตสาหกร ร ม ที่ใหญ่สุดๆ เช่นพลังงานน้ำมั น มีโอ กาสจะกระท บมากเลยล่ะ

2 แล้วสิ่งที่เราเจออยู่ คือ B u b b l e ของ อสังหา หุ้ น เดริเวอร์ที ฟ ห นี้ พร้อมกันทุกอย่ าง ซึ่งไม่รู้จะแก้ยังไง จึงค่อยๆ ซึมลงเพราะทุกปัญหาถ้ามีทางแก้ชัดเจน ก็จะ c r a s h ลงและแก้ไขตัวเอง

3 เริ่มเห็นแล้ว นักท่องเที่ยว ที่ห า ยไปมาก ทั้งคนที่เที่ยว และออ กมาลงทุ น ห า ยไปจาก ปัจจัยใหญ่กว่า ที่เราจะทำความเข้าใจได้

4 หากรอบนี้คนเก่งชอต แบ งค์ใหญ่จะได้เงินก้อนใหญ่ เพราะเป็นที่แน่นอนว่า ห นี้เสี ยในระบบไม่อาจควบคุมได้ และผิดนัดชำร ะ บาน

5 L e v e r a g e ทางการเงิน แต่ใช้ไม่เป็นก็แย่แล้ว นี่กำลังจะเป็นขาขึ้นของ ด อ ก เบี้ย เต็มอัตรา อีกไม่นานนักหรอ ก

6 ใครที่ฟุ้งเฟ้อ กว่ารายได้ที่มี จงอย่ าสร้างห นี้เพิ่ม เพราะ ด อ ก เบี้ย คือพลังทวี อย่ าใช้จ่ายเกินตัวเลย เพราะหากวันใด ที่เกิดวิกฤ ติ จะเอาตัวไม่ร อ ดนะ

7 แล้วห นี้สินที่มีอยู่ตอนนี้ ที่ ด อ ก เบี้ยต่ำสุด หากด อ ก เบี้ย นโยบ ายขึ้นเพียง หลักสต างค์ บาท สองบาท ห า ยนะ ของคนเป็นห นี้เชียว เช่นบ้านเคยผ่ อนต้น หมื่น ด อ ก เบี้ย สองหมื่น ในยอ ดผ่ อนสามหมื่น มันกล า ยเป็น ด อ ก เบี้ย แทบทั้งหมดเลย

8 การที่เงิน ยังไหลเข้าในตลาด บ้านเราที่เรทต่ำกว่าโลก อย่ าเพิ่งดีใจไป เพราะเขาต้องการ ถือเงินบาท เพื่ออะไรบางอย่ างแค่นั้นแหละ

9 คอนโดดีๆ วนดูให้ถูกใจ รอซื้ อตอนแฮคั ทของแบงค์ต่างๆ ค่อยยื่น กู้ซื้ อในเงื่อนไขที่ดีมาก เพราะคนที่ถือ เก็ งกำไร ไม่สามารถจ่ายได้ มีจำนวน มากในตอนนี้

10 ใครทำงานแบงค์ จงรีบมองหางานใหม่ ก่อนที่จะถูกลดคน จากระบบใหม่ แล้วตอนนั้น จะหางานทำย าก เพราะจะมีคนที่ออ กจาก sector นี้หล า ยคนเชียวล่ะ

11 อาชีพ ข า ย ประกั นจะเริ่มถดถอย นั่นเพราะแข่งขันสูงขึ้น ลูกค้ ามีทางเลือ ก โดยเฉพาะ บริษั ทที่สร้างระบบ ecosystem ครบวงจรมา

12 B l o c k Chain เป็นอะไรที่ดีมาก หากใช้ถูกจุดประสงค์

13 หุ้ น s o f t b a n k น่าซื้ อเก็บไว้เป็นหุ้ นแห่งอนาคต แต่ควรใช้เงินที่ตัดลงทุ นระยะย าว ไม่ควรเก็ งกำไรไว้

14 คนทำธุรกิจ อย่ า c u t ตนเอง ตอนที่ไม่เหลืออะไรให้คัท เหมือนหุ้ น

15 ห นี้เสี ย N P L ที่ประกาศน้อยกว่าจริงมาก ต่อให้ประกาศจริง ของจริงก็เยอะกว่า อาจจะทำให้แบงค์เซได้

16 อสังหา ธุรกิจที่พึ่งลูกค้ าต่างช าติ บัดนี้เหนื่อย เพราะพวกเขาเองก็เหนื่อยมากจริงๆ

17 ที่ดินตอนนี้ ข า ย ย าก เพราะเงินในระบบ ห า ยไปมาก

18 โลกแห่งหุ้ นพื้นฐานดี จะหมดไปเรื่อยๆ นั่นเพราะแทบจะไม่มีธุรกิจ ที่ยั่งยืนใน พื้นฐานโลกใหม่

19 สกุลเงิน ดิ จิตอล เหรียญต่างๆ น่าจะออ กแบบมา เพื่อทดสอบระบบ ทำหน้าที่ B u r n cash ทิ้ง จากการพิ มพ์เงินตลอ ดเวลา ​และเป็นการ b u r n ที่มีประสิทธิภาพมากจริงๆ

20 เริ่มมีการเร่ง การใช้พลังงานไฟฟ้า แทนน้ำมั น ธุรกิจหุ้ นในน้ำ มั น จึงควรพิจารณาแล้ว

21 เศรษฐกิจพอเพียงนั้น สามารถช่วยเราได้ หากเราไม่สร้างห นี้จนเกินรับไหว อย่ างน้อยๆ เรา ก็มี ดินดีปลูกผัก ปลูกผลไม้ได้ มีกินในครอบครัว ไม่เหมือนในหล า ยๆ ประเทศ

22 อสังหาต่างๆ เพิ่มขึ้น แต่คนจมทุ นโดยเฉพาะคอนโด ที่หล า ยคนเห็นว่าโอเวอร์ซัพพล า ยมานานแล้ว เริ่มออ กอาก ารชัดเจน โดยเฉพาะที่มีพวกแนะนำ ให้คนไปจ มเงินกู้ เช่น การไปสอนคนกู้เงิน เกิน มากๆ เพราะอย ากได้นายหน้า เช่น คนที่ไม่เคยมีเงินกู้คอนโดเลย

ก็มีคนสอนให้ กู้พร้อมกันห้าที่งี้ เงินเดือนห้าหมื่น กู้พร้อมกันห้าคอนโดผ่าน ได้เงินเกินจำนวน หล า ยล้ านและมีห นี้ระดับสิบล้าน มีคนเป็นแบบนี้มาก คิดว่าจะเอาค่าเช่า มาผ่อน แต่หารู้ไม่ ค่าเช่าก็ไม่พอ หนำซ้ำไม่มีคนเช่าด้วย

21 ไม่ใช่เราบริหารไม่ดี แต่ระดับโลกหล า ยๆ ประเท ศก็ทรุ ดตัวพร้อมๆ กัน

22 จะมีการ R o l l over B o n d s อย่ างต่ำ ประมาณห้าแสนล้ าน บางส่วนก็ไม่รู้จะ r o l l ผ่านมั้ย แล้วอาจจะมีการลด r a t i n g ในหล า ยบริษัท ที่ไม่ผ่านด้วย

23 ทุกอย่ าง ที่จะเป็นโค้ชพาร วย แล้วใช้ชีวิตดีหรูหรา หากมีจริงคงไม่มีใครอย ากทำงานหนัก อย่ าไปโล ภ อย่ าเชื่อคนง่ายๆ เพราะความเสี ยห า ยจากสิ่งเหล่านี้นั้น มากมาย

24 การที่บริษัทใหญ่ๆ ที่ผ่าน มา ออ กบอนด์กัน บานตะไท มี 2 อย่ างคือ อย่ างแรก ข า ดสภาพคล่อง ซึ่งเร ทติ้งจะตกอีกไม่ช้า จากผลประกอบ การจึงต้องรีบออ กบอนด์ ในเร ทที่ยังไม่เป็น j u n k b o n d s อีกอย่ างคือ บริษัทที่ทราบว่า ด อ ก เบี้ย จะเป็นขาขึ้นแล้ว จึง lock อัตรา ด อ ก เบี้ยระยะย าวไว้ ก็เพราะถ้าด อ ก เบี้ย ลอยตัว ต่อให้เป็น บลจ ต้นทุ นก็จะสูงขึ้น มาก

25 การที่ห นี้เสี ย แค่บริษัทใหญ่ๆ บริษัทเดียว กระเทื อนไปทั้งตลาด หากเป็นแบบนี้หล า ย ๆ บริษัท ไม่ต้องพูดถึงกันเลยล่ะ

26 ทองคำยังมีค่า เวลาค่าเงินมีปัญหาให้เรียนรู้ จากหล า ยๆ ประเท ศที่ค่าเงินลด แล้วคนที่มีทองคำอยู่ จะสามารถเปลี่ยนไปแลกค่าเงิน ใดก็ได้

27 AI จะเข้ามาแทน ในสิ่งที่เร า ค าดไม่ถึง อย่ างไม่น่าเชื่อ

28 วันนี้นักลงทุ นรายใหญ่ ของโลกหล า ยๆคนและบริษัทเข้าไปถือ เหมืองทอง อย่ างมีนัยยะ หากไม่ดีเขาจะถือไว้ด้วยเหตุอันใดล่ะ

29 บอนด์จะเป็นชนวน การเกิด c r i s i s ใหญ่ในรอบนี้ โดยมีนัยยะ

30 ต้องให้ระวั งการถือ B o n d s ต่างๆ เพราะพวกเราถูกสอน ให้เชื่อใน credit r a t i n g

แล้วให้ยื มเงิน และเอาสิ ทธิ์เจ้าห นี้มาเฉยๆในบริษัทที่ล้ มหล า ยบริษัท ตอนออ กหุ้ นกู้ เรทติ้งก็ยังดี แล้วทำไมถึงล้ม ทั้งต่างประเ ทศและในบ้านเรา ให้รักษ าเนื้ อรักษ าตั วระวังเงิน ต้นที่มีให้ดี บางทีหุ้ นกับบอนด์ หุ้ นยังปลอ ดภั ยกว่านะ

ที่มา stand-smiling