เป็นคนดีเป็นได้ แต่อย่ าคาดหวังว่าจะได้อะไรกลับคืน มาจากการเป็นคนดี

วันนี้เราจะพาคุณไปดูผลของการเป็นคนดี กับ เป็นคนดีเป็นได้ แต่อย่ าคาดหวังว่าจะได้อะไรกลับคืน มาจากการเป็นคนดี ไปดูพร้อมๆ กันว่าการเป็นคนบ้างครั้งก็ไม่ได้ความดีกลับคืน มา แต่คุณจะได้รู้ถึงสิ่งที่ทำให้ชีวิตของคุณนั้นเปลี่ยนไปตลอ ดกาล

ผลของการเป็นคนมีน้ำใจ ถ้าไม่ได้ใจ ก็ได้รู้สันดานถ้าคุณดีกับใครก็จงดี.. เพราะ ‘ คุณอย ากดี ‘แต่อย่ าดีกับใครแล้วหวังว่า? ‘ เขาจะดีตอบ ‘อย่ าบังคับใครๆให้สนใจ ‘ ความรู้สึก ‘ ของคุณ
แค่ดูแลความรู้สึกของตัวเอง ‘ ให้ไม่ทุ ก ข์ ‘ ก็พออย่ าคาดหวังว่าจะได้อะไรกลับคืน มาจากการเป็นคนดี?

เมื่อเราไม่คาดหวัง เราก็ไม่ต้องผิดหวังทำอย่ างไรเขาก็ไม่ชอบ? เราก็ถอยออ กมา ปรับอย่ างไรก็ไม่ได้ผล? ก็กลับมาเป็นตัวเองเวลามีน้อย? ใช้ความดีมอบให้กับคนที่รักเราดีกว่าเป็นคนดีไม่ใช่ว่า? จะ ‘ ไม่ทุ ก ข์ ‘ จะ ‘ ไม่ลำบาก ‘

แต่คนดีจะไม่ทำให้ใคร? ‘ ทุ ก ข์ ‘ และ ‘ ลำบาก ‘แม้เดินทางอย่ างลำบากก็แน่ใจได้ว่า? จะเป็นทางเดินที่ขึ้นสูงยิ่งทำให้จิตใจของตัวเองสูงขึ้น ยิ่งแข็งแกร่งเป็นคนดี? ไม่ใช่จะไม่ถูกทิ้ง ไม่ถูกลืม แต่คนดี? จะไม่โ ก ร ธ และ ให้อภั ยได้มีความดีอย่ างไรก็ดีอย่ างนั้น? ‘

เหมือนด้านหลังของจาน ‘ด้านหลังของจาน ถึงไม่ได้ใช้งาน และ ไม่มีใครเห็นเราก็ต้องล้างให้สะอาดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง คนเราถ้าคิดจะเป็นคนดีต้องดีทั้ง ต่อหน้า และ ลับหลังจงดีกับทุกคน แม้คนนั้นจะหย าบคายกับคุณก็ต ามไม่ใช่เพราะคนเหล่านั้นเป็นคนดีหรือไม่.. แต่เพราะคุณเป็นคนดี

ใครต่อใครมักถามว่า? ‘ ทำไมคนดีห า ย ากนัก ‘แต่มีน้อยคนที่จะคิดได้ว่า.. เพราะคนส่นใหญ่พย าย ามหา? ไม่ได้? พย าย ามเป็นเป็นคนดี? ใช่ว่าจะเป็นอมตะ ย่อมมีจากโลกไปเพราะเป็นธรรมดาของโลก เป็นสัจจะธรรมของทุกสิ่งแต่? จะจากไปอย่ างสง่างามทิ้ง ‘ ความดี ‘ ไว้ให้คนพูดถึง?

ที่มา : pakwanja