เพื่อนจะมีเยอะหรือน้อย ไม่สำคัญเท่ามีเพื่อนที่รักและจริงใจต่อ กัน

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้เรื่องการมีเพื่อนในทุกช่วงเวลาของการเติบโตในชีวิตของคุณ กับบทความ เพื่อนจะมีเยอะหรือน้อย ไม่สำคัญเท่ามีเพื่อนที่รักและจริงใจต่อ กัน ไปดูกันว่าบางทีการมีเพื่อนเยอะนั้นก็ไม่สำคัญเท่ามีเพื่อนน้อยแต่มีคุณภาพนั้นทำไมถึงเป็นเรื่องสำคัญ

เป็นอีกเรื่องดีๆ ที่ให้ข้อคิดมากมาย เราเลยนำมาฝากเพื่อนในวันนี้ สำหรับหล า ยคนที่มีเพื่อนน้อยแต่จริงใจคงเป็นอะไรที่โชคดี แต่บางคนที่มีเพื่อนตั้งมากมายแต่หาคนจริงใจได้ย าก ลองไปอ่ า น 12 ข้อนี้แล้วคุณจะได้ข้อคิดดีๆ เกี่ยวกับเพื่อนแท้

1 วงสนทนาที่เน้นจำนวนคนเหมือนลูกโป่งที่พองตัวขย ายใหญ่ขึ้น แต่ผิวกลับบางพร้อมจะแตกได้ทุกเมื่อ ไม่เหนียวแน่น

2 ให้เวลากับวงสนทนาเล็กๆ แต่มันลึกซึ้งอยู่กับคนที่เรารู้จักเขาเป็นอย่ างดี และเขานั้นก็รู้จักเราเป็นอย่ างดี วงสนทนาเช่นนี้ย่อมเห็นอ กเห็นใจมีเมตต าและมิตรภาพอันแท้จริง

3 ผู้คนที่แวดล้อมต ามมาด้วยความคาดหวังเราอาจเฮฮาสังสรรค์กับเพื่อน มากมาย แต่ช่วงเวลานั้นกลับไม่เป็นตัวเองเลยเอาแต่พย าย ามทำให้คนคนอื่นรู้สึกดี

4 ในวัยหนึ่งเราอาจต้องการมีเพื่อนที่มากแต่เมื่อถึงอีกวัยหนึ่ง เรากลับพบว่าสิ่งที่ต้องการคือ เพื่อนแท้ซึ่งไม่ต้องมากมายเลยน้อยแต่ลึกมีคุณภาพกว่า กว้างแต่ว่างโหวง

5 ลดจำนวนผู้คนในชีวิต ลงบ้ างเพราะจำนวนไม่ได้นำมาซึ่งความสุขเสมอไปหรอ ก

6 วงสนทนาที่ดีคือวงสนทนาที่ให้ความสำคัญกับการ ‘ฟัง’ ในวงนั้นเรามักได้ฟังความทุ ก ข์ ของกันและกันเรื่องที่หน่วงใจเรื่องแบบนี้ ทำให้เรารู้จักกันดีขึ้นกว่าเดิม

7 ถึงเวลาหนึ่งจึงเข้าใจว่าเรามุ่งเน้นความต้องการนั้นผิดไปเรามุ่งเน้น ‘ปริมาณ’ ของความรัก จากคนหล า ยๆคนแต่ที่จริงแล้วเราอาจต้องการ ‘ปริมาณ’นั้นจากคนแค่คนเดียว หรือไม่กี่คน

8 เพื่อนที่แท้คือคนที่เรากล้าร้องไห้ต่อหน้าเขาโดยไม่กลัวว่าเขาจะตัดสินเราว่าเป็นอย่ างไร บอ กความลับให้เขาฟังได้ทุกเรื่องแม้เรื่องที่เราผิดพลาดหรือสามารถส า รภาพบาปกับเขาได้

9 เหมือนดอ กไม้ปลอม ทั้งช่อก็ไม่สวยเท่าดอ กไม้จริงหนึ่งดอ กมี ด อ กไ ม้จริง ที่มีกลิ่นหอมแบบธรรมช าติ

10 เพื่อนแบบนี้มีไม่มาก และเมื่อเจอแล้วเราเองก็มักจะเป็นเพื่อนแท้ของเขาเหมือนกัน

11 บ่อยครั้งที่หัวเราะเฮฮากับคนจำนวน มากๆแล้วรู้สึกเงียบเหงา เมื่อต้องกลับบ้ านโดยลำพัง ลดจำนวนเพื่อนลงบ้ าง เพราะเพื่อนแท้วัดที่คุณภาพไม่ใช่ปริมาณ

12 ต่างกันกับวงสนทนาคุณภาพที่โอบอุ้มเราไว้แม้เราจะกลับไปอยู่ต ามลำพังอีกครั้งแต่เรารู้สึกเสมอว่า มีคนที่คอยห่วงใยเราและพร้อมที่จะปลอบโยนเราเสมอๆ

ที่มารูปภาพ freepik

ที่มา k u m k o o m, m y f r i e n d t h