เพื่อนที่กล้าให้คุณยืมเงิน ไม่ใช่เพราะเพื่อนเป็นคนโ ง่

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้เพื่อนยืมเงิน ไม่ใช้เพราะเพื่อนของคุณโ ง่ ไปดูกันว่าทำไมเพื่อนถึงยอมให้คุณนั้นยืมเงินได้ง่ายๆ กับบทความ เพื่อนที่กล้าให้คุณยืมเงิน ไม่ใช่เพราะเพื่อนเป็นคนโ ง่

คนที่กล้า ให้คุณยืมเงิน คือผู้อุปถัมภ์ของคุณ คนประเภทนี้มีน้อยมากแล้วในสังคมทุกวันนี้ หากคุณมีวาสนาได้พบเจอ ต้องสำนึกคุณไปชั่ วชีวิตตอนที่คุณลำบากเรื่องคน แล้วมีคนยื่น มือเข้ามาช่วยพยุงคุณ ไว้ไม่ใช่ว่าเพราะเขามีเงิน มาก แต่เพราะน้ำใจของเขาที่อย ากฉุดคุณ ให้ขึ้นจากหุบเหวของความลำบากที่ให้คุณยืมนั้น มันไม่ใช่เงิน แต่มันคือความเชื่อใจความไว้ใจและกำลังใจ เพราะเชื่อในศักยภาพของคุณ

เพื่อให้คุณพ้นจากความลำบากในตอนนั้นหวังว่าคุณทั้งหล า ยที่เป็นคนยืมเงินอย่ าได้เหยี ย บ ย่ำ คำว่า น้ำใจ ที่ใครเขาให้มาเพราะคำว่า เสียสัจจะ คือ การล้มละล าย ที่สาหั ส ที่สุดในชีวิตคนเรา ต้องระวังไว้ให้ดีมิตรสหา ยที่จริงใจคือท รั พ ย์สมบัติที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตในขณะเดียวกัน ขอให้คุณพึงระลึกไว้เสมอว่า คนที่ชอบจ่ายเงินก่อน ไม่ใช่เพราะเขาอวดว่ามีเงิน มากแต่เป็นเพราะเขาเห็นว่ามิตรภาพสำคัญ กว่าร า ค าอาห าร ในมื้อนั้นคนที่ยอมยกผลประโยชน์ให้คุณมากหน่อย ตอนร่วมหุ้นไม่ใช่เพราะเขาโ ง่

แต่เป็นเพราะเขารู้จักแบ่งปั น คนที่ยอมทำงาน มากกว่าคนอื่น ไม่ใช่เพราะเขาโ ง่แต่เป็นเพราะเขาอย ากรับผิดชอบในหน้าที่และ เขารักองค์กรคนที่ยอมขอโทษก่อนเวลาทะเลาะกัน ไม่ใช่เพราะเขาผิดแต่เป็นเพราะเขายังแคร์ความรู้สึกของคุณอยู่คนที่ยอมช่วยเหลือคุณไม่ว่าเรื่องใด ไม่ใช่เพราะเขาเป็นห นี้คุณแต่เป็นเพราะเขาเห็นคุณเป็นเพื่อนแท้คนอื่น

ช่วยเหลือคุณนั่นเป็นเรื่องของน้ำใจที่ไม่ช่วยเหลือคุณนั่นก็เป็นเรื่องของเขาคนเป็นจำนวน มากแสดงท่าทางโ ก ร ธแค้นที่คนอื่นไม่ยอมให้ยืมเงินทั้งที่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะโ ก ร ธแค้ น เขาเลย คนบางคนกลับทำตัวฉลาด ยืมแล้วไม่ยอมคืน คนประเภทนี้สักวันหนึ่งจะหมดค่าในสายต าของผู้คนหากการได้พบการได้รู้จักกันคือวาสนาการจะคบหากันให้ย าวนานต้องอาศัยสัจจะและความจริงใจ

7 ข้อคิดก่อนให้เพื่อนยืมเงิน ก่อนคุณจะเสียทั้งเงินและเพื่อน

1 ยิ่งเงินก้อนใหญ่ ยิ่งมีโอกาสได้คืนย ากขึ้น เพราะลูกห นี้บางคน มองว่า เป็นภาระถ้าไม่ใช้มันคนเดียวก็สบายเราไปเลย

2 ยิ่งเราสนิทกับคนที่จะยืมเงินเรามากเท่าไหร่ โอกาสที่จะได้คืนก็มีความเสี่ ย ง ยกตัวอย่ างกรณี ถ้าคนที่จะยืมเงิน มีห นี้หล า ยคน เค้าจะเลือ กจ่ายห นี้ให้กับคนที่เค้าเกรงใจก่อน ส่วนคนสนิทหรือ คนรู้จักมักได้คิวหลังๆ

3 เราชอบปฏิเสธ คนที่จะมายืมเงิน โดยให้เหตุผลว่า ไม่อย ากเสียเพื่อนหรือคนรู้จัก เรื่องเงินเราขอไม่ช่วยเพราะว่าเราก็มีภาระ แต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆ เรายินดีช่วยเต็มที่ ( แล้วถ้าเค้าขอ…ก็ต้องช่วยเค้าจริงๆ นะคะ ) อย่ างนี้ไม่เสียคน

4 ถ้าทำตัวมีเงิน โอกาสที่จะถูกยืม ขอตังค์ก็จะมีมากขึ้นไปด้วยค่ะ

5 ระลึกไว้เสมอว่า ให้ใครยืมเงินไป ให้นึกถึงด้วยว่าถ้าห นี้ก้อนนั้น เป็นศูนย์เราต้องอยู่ได้

6 ช่วงนี้บอลโลก คนที่ติด ห นี้ พ นั น บอล หรือธุรกิจมืดอย่ าให้ยืมเงิน เพราะโอกาสได้คืนต่ำมากๆ ค่ะ

7 ยิ่งระยะผ่านไปนานเท่าไหร่ โอกาสได้เงินคืน ยิ่งย ากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนตัวมองว่า ยิ่งนานไป ความรู้สึกต้องรับผิดชอบที่ยืมเงิน มามันจะลดลงเรื่อยๆ แล้วจะมองว่า ทำไมเราต้องจ่ายเงินให้มันด้วยน้อ…

สุดท้ายนี้ มีคำขวัญอันนึง เอามาฝากค่ะ ‘ไม่ให้เพื่อนยืมเงิน เสียเพื่อนให้เพื่อนยืมเงิน เสียทั้งเงินเสียทั้งเพื่อน’ ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ชี้นำว่า อย่ าให้คนอื่นยืมเงิน เพราะเราก็ให้เพื่อนยืมอยู่บ่อยๆ แต่ส่วนใหญ่ได้คืน แทบทั้งหมด เพราะเราให้คนที่เราไว้ใจและ รู้จักเขาจริงๆ ไม่ก็ให้พี่น้องยืม ( ส่วนใหญ่ไม่ได้คืนค่ะ 555 )

ที่มา b a n g p u n s a r a,ป ร า จี น ไ ท ม์, v e r r y s m i l e j u n g