เมื่อลูกเติบโตยิ่งห่างไกล พ่อแม่นับวันยิ่งแก่เฒ่ายิ่งห่วงหาลูก

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้ชีวิตของพ่อแม่และลูกที่กำลังเติบโตขึ้นทุกวัน และพ่อแม่ที่กำลแก่เฒ่าลงทุกวัน กับบทความ เมื่อลูกเติบโตยิ่งห่างไกล พ่อแม่นับวันยิ่งแก่เฒ่ายิ่งห่วงหาลูก

อย่ าไปกังวลว่าถ้าคุณจากไป อะไรจะเกิดขึ้น เพราะเมื่อ กล า ยเป็นผงธุลีไปแล้ว ใครเขาจะยกย่องชื่นชมหรือตำหนิ ประณามอย่ างไร คุณจะไปรู้สึก รู้สาอะไรได้ ลูกของคุณเขาจะเป็นอย่ างไรก็อย่ าเป็นห่วงให้มากนัก พวกเขา ต่างก็มีจุดหมาย และหนทางชีวิตของตนเอง ต า ย ไปแล้วคุณก็ยังไม่เลิก เป็นทาสของลูกๆ อีก หรืออย่ าคาดหวังอะไรมากจากเด็กๆ ต่อให้คุณชุบเลี้ยงใคร ไว้ดูแลคุณ ย ามแก่เฒ่า เขาก็ต้องวุ่นวายกับการงาน และภาระผูกพันต่างๆ เกินกว่าจะมีเวลามาช่วยเหลือ ดูแลอะไรคุณได้มากนักส่วนลูกจริงๆ นั้น

ก็อาจจะกำลังทะเลาะกัน เพื่อ แ ย่ ง ทรัพย์สมบัติ ของคุณอยู่ ทั้งๆ ที่คุณยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ ดีขึ้น มาหน่อย ก็อาจจะแค่แอบ ภาวนาให้คุณอย่ าใช้เงิน ให้มากและรีบจาก ไปเสียเร็วๆ อย่ างนี้ก็มีให้เห็นอยู่ถมไป คุณไม่รู้หรอ กหรือว่าบรรดาลูกๆ เขาถือว่า ทรัพย์สมบัติของ คุณเป็นสิทธิ์ข า ดของเขาไปแล้ว คุณจึงไม่มีสิทธิ์ จะไปกำหนดอะไรได้เลย ในเงินที่เป็นของเขาเข้าใจไหม คนอายุเกิน ๖๐ อย่ างคุณ ต้องเลิกเอา สุ ข ภ า พ ไปแลกกับ ความร่ำรวยได้แล้ว มีเงินเท่าไรก็ซื้อ สุ ข ภ า พ คืน มาไม่ได้

คุณตอบได้ไหมว่า จะหยุดหาเงิน เมื่อใดเท่าไหร่ คุณถึงจะบอ กว่าพอแล้วร้อย พัน หมื่น ล้าน สิบล้านพอรึยังไม่ทราบ ต่อให้คุณมีไร่นานับพันไร่คุณก็กินข้าวได้ แค่วันละสามจาน แม้น มีคฤหาสน์นับพันหลัง คุณก็ต้องการพื้นที่หลับนอน ย ามค่ำคืนเพียงแปดต ารางเมตร ดังนั้น..ตราบใดที่คุณยังมีข้าว ปลาอาหารกินอย่ างเพียงพอมีเงินพอใช้สอยได้ทุกวัน เพียงเท่านี้ก็ดีเหลือหล า ยแล้ว อายุเท่านี้แล้วคุณควร อยู่อย่ างเป็นสุข ทุกบ้านต่างก็มีปัญหาของตนเอง

อย่ ามัวไปคิดเปรียบเทียบ แก่ง แ ย่ ง แข่งดีกัน ไม่ว่าชื่อเสียงฐานะในสังคม หรือความก้าวหน้าของเด็กๆ ฯลฯ สิ่งที่ควรจะแข่งกัน ท้ากันจริงๆ นั้น คือแข่งกัน มีความสุข แข่งกัน มี สุ ข ภ า พ ดีและอายุ ยืนนานส่วนอะไร ที่เราเปลี่ยน มันไม่ได้ ก็อย่ าไปฝังอ กฝังใจให้ ป่ ว ย การ และ ทำ ล า ย สุ ข ภ า พ ตัวเองเลยอายุป่านนี้แล้ว ก็ยังเปลี่ยน มัน ไม่ได้เลย หลัง ๖๐ แล้วอย่ างนี้ คุณต้อง ค้นหาหนทางของคุณเอง ที่จะสร้างชีวิตที่เป็นอยู่ดีๆ และสุขสดใสขึ้น มาให้ได้ ตราบใดที่มันทำให้คุณ อารมณ์ดี คิดถึงแต่สิ่งที่ทำให้เป็นสุขทำอะไรก็สุขสนุกกับมันอยู่ทุกวัน

นั่นก็หมายความว่า คุณได้ผ่านวันเวลาอย่ างเป็นสุขแล้วทุกวันวานที่ผ่านไป คุณจะ สูญ เสียไป ๑ วัน แต่ถ้ามันผ่านไป อย่ างเป็นสุข วันนั้นคือ กำไรชัดๆ เลย จิตใจที่ดี จะช่วย รั ก ษ า โ ร ค ภั ย ได้ ถ้าจิตใจเป็นสุข โ ร ค ก็จะห า ยเร็วขึ้น แต่ถ้าจิตใจทั้งดี ทั้งเป็นสุขด้วยแล้วล่ะก็ ความ เ จ็ บ ป่ ว ย จะไม่มีทางมาแผ้วพานได้ ด้วยอารมณ์ที่ดีแจ่มใสอยู่เป็นนิจออ กกำลังกายให้เพียงพอ อยู่กลางแจ้งบ่อยๆ กินอาหาร ให้ครบหมู่ ได้วิต ามินและแร่ธาตุอย่ างเพียงพอ เพียงเท่านี้ก็เชื่อได้แน่นอนว่า ชีวิตที่เป็นสุข อีก ๒๐ หรือ ๓๐ ปีจะเป็นของคุณแน่นอน เหนือสิ่งอื่นใด คุณต้องรู้จัก บ่มเพาะและเก็บเกี่ยวความสุขดีๆ

จากการได้อยู่ ได้เที่ยว ได้คุยกับเพื่อนๆ เพราะเขาเหล่านี้ จะช่วยให้คุณ รู้สึกเยาว์วัยและมีความหมายอยู่เสมอ ข า ดพวกเขาเมื่อใดคุณจะต้องรู้สึก สูญเสียอย่ างแน่นอน อ่านแล้วเห็น ‘เฉลียงชีวิต’ ในวัยชรากันบ้างมั้ย ก็ต้องขอบคุณทั้งเจ้าของความ คิด ผู้เผยแพร่ และทั้งผู้ส่งให้ผมอ่าน ก็อย ากบอ กว่าอายุเราเลือ กไม่ได้ก็จริง แต่ชีวิตแต่ละช่วงชีวิต เราเลือ กได้

ที่มา siamame, verrysmilejung