เมื่อเขาหมดใจ อย่ าไปยื้อให้เสียเวลา คนหมดใจสุดท้ายก็ต้องไป

หากวันนี้ความรักของคุณเดิน มาถึงจุดที่มันต้องปล่อยมือแล้วจริงๆ ก็อย่ าไปยื้อไว้ให้เสียเวลา ปล่อยให้เขาได้เดินต ามทางของเขา เราก็เดินต ามทางของเรา เพื่อชีวิตที่ดีกว่า กับ เมื่อเขาหมดใจ อย่ าไปยื้อให้เสียเวลา คนหมดใจสุดท้ายก็ต้องไป

ก่อนจะยื้อใครสักคนไว้อย ากให้ลองอ่ า นเคยคิดที่จะรั ก ษ าความสัมพันธ์ต่างๆไว้ จนสุดท้ายก็ยอมปล่อยไป เพราะมันคงมีแต่เราที่อย ากให้รั ก ษ าทุกอย่ างเหมือนเดิม ‘ในขณะ ที่เราพย าย ามทำให้ รักครั้งนี้อยู่ต่อไปได้ เขาก็พย าย ามทำทุกอย่ างเพื่อให้รักครั้งนี้มันจบลงเช่นกัน’ ความสัมพันธ์ที่สวนกัน มันก็เปรียบเสมือน เชือ ก ที่ต่างฝ่ายก็ดึงไปคนละทาง ทางหนึ่งเป็นของ ‘คนที่ยังรักอยู่’

ส่วนอีกทางหนึ่งเป็น ‘คนที่พร้อมจะไป’ เพราะทุกคนมีเหตุผล ที่จะดึงมันจึงทำให้เกิดการแข่งขัน หล า ยคนคงคิดซินะว่า ใครที่ดึงเชือ กเข้ามาตัวเองได้มาก ทุกที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะ .. ถูกคนที่ชนะคนคือที่ดึงเชือ กเข้าหาตัวเองได้มากที่สุด นั้นก็คือคนที่พย าย ามทำต ามเหตุผลตัวเองได้ แต่อย่ าลืมมองกลับไปดูมือที่ดึง มันมีทั้งเ ลื อ ดและแผลจากดึงสิ่งที่เราทำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า มันไม่สำคัญหรอ กว่าเราจะเลิกกันเพราะอะไร ถ้าการที่เรายังยื้อคนๆหนึ่งที่หมดใจ

ด้วยการจะรั ก ษ าเขาไว้อยู่ สิ่งที่ได้กลับมาอาจจะเจ็ บกว่าการปล่อยเขาไป เพราะฉะนั้นเจ็ บครั้งเดียวแล้วจบ ดีกว่าจบเรื่อยๆไม่จบสักที เชื่อเถอะ ‘รักคนหมดใจ’ มันไม่มีความสุขหรอ กเหตุที่คนเคยรักกัน คบกัน มาหล า ยปี เมื่อทิ้งกันไป ทำไมจึงหมดเยื่อใยเร็วปานนั้น! เคยมีคนถามว่า อย ากทราบจังทำไมคนเคยรักกัน คบหากัน มานานหล า ยปี เมื่อเขาทิ้งไป ทำไมจึงหมดเยื่อใยเร็วปานนั้นไม่คิดถึงอดีตที่รวมฝ่าฟั น มาเลยหรือ?

คำตอบก็คือ หากคนปกติทั่วๆ ไป ที่ยังมีความรู้สึกทางดีมากกว่าความรู้ด้านไม่ดี เขาจะคิดถึงอดีตที่มีเราเสมอนั่นทำให้เขาเห็นคุณค่าจนกว่าจะมีทุกวันนี้ แม้จะเบื่อหน่าย รำคาญเราในบางครั้ง เขาก็มีอดีตที่คอยเฝ้าคิดถึงทำให้ไม่จากไปไหนแต่หากคนที่ทิ้งไปแล้วหมดเยื้อใยทันที

นั่นก็เพราะเขามีความเ ล วในใจอยู่มากเป็นประเภทอ่อนแอทางใจต้องการหนีไปให้พ้นๆ จากสภาพที่เป็นอยู่ ไม่ต้องการรับรู้ความรู้สึกของเราและคนรอบข้างว่าทุ ก ข์ทรมานจากผลการกระทำของเขามากเพียงใด ยิ่งมีคนใหม่ด้วยแล้วทำให้อดีตไม่เคยสำคัญอะไรกับเขาอีก หรืออีกนัยคือ เขาไม่เคยรักเราหรอ ก คนแบบนี้เขารักตัวเองมากเกินกว่าจะแคร์ความรู้สึกคนที่รักเขา

หรือก็คือ… เขาหมดเสน่ห์หาในตัวเราและไม่เห็นทางที่จะไปและใช้ชีวิตอยู่กับเราได้เขาจึงไปแบบไม่หลงเหลือเยื่อใยอะไร แม้บางทีมีลูกสอง สาม ไม่ถามถึง ไม่ส่ งเสี ยก็เห็นได้บ่อยและมักหาข้ออ้างสนับสนุนให้ตัวเองผิดน้อยลงด้วยการโยนความผิดให้เราก็ได้คนแบบนี้จึงควรปล่อยไปมากกว่ามาอาลัยอาวรณ์ เพราะเขาไม่ได้คู่ควรกับเราแม้แต่น้อยมันอาจจะโชคดีกับเราก็ได้เพราะเราได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเขา แม้อดีตจะร่วมสร้างฝ่าฟั นอุปสรรคปัญหา

แต่พอเขามั่งมีลืมต าอ้าปากได้ เขาก็เลือ กจะไปอยู่กับคน’ชีวิตคนเราหากทำความดีมากพอย่อมได้กินผลเงาะ หากมีความดีไม่พอย่อมได้กินแต่เปลือ กของเงาะ’ อย่ างไหนรสช าติมันจะหวานหอมกว่ากันล่ะคนเราทุกวันนี้หลงเปลือ ก หลงรูปเสี ยจนหลงลืมจิตใจ คุณงามความดี ใครเลือ กอย่ างไหนก็จะได้อย่ างนั้นคนที่ไม่ดี ไม่มีวันอยู่ร่วมกับคนดีไปได้หรอ กเพราะศีลมันไม่เสมอ มันคิดก็ต่างทำก็ต่างแล้ว เก็บความรักของเรามารักตัวเองและครอบครัวดีกว่าแล้ววันหนึ่งเราจะขอบคุณเขาที่ทิ้งไป

ที่มา : predict-j55