เริ่มต้นปีใหม่ เก็บแบงค์ 50 วันละ 1 ใบ

ปีใหม่ใกล้เข้ามาแล้ว ในอีกไม่กี่วันนี้ คุณมีแผนการเงินที่จะเริ่มต้นในปีใหม่แล้วหรือยัง วันนี้เราจะพาคุรนั้นไปวางแผนการเงิน เพื่อที่จะเก็บไว้ใช้ในอนาคตกับบทความ เริ่มต้นปีใหม่ เก็บแบงค์ 50 วันละ 1 ใบ

สำหรับคนที่อย า กมีเงินเก็บแต่ยังไม่สามารถทำได้เสียที ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ต ามแต่ ด้วยภาวะเ ศ ร ษ ฐ กิ จที่ไม่แน่นอนก็อาจเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้หล า ยคนบอ กว่าไม่สามารถออมเงินได้อ ย่ า งจริงจังเสียที แต่ทราบไหมว่าถ้าเพียงเราแค่เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ เก็บออมเงินในจำนวนที่เราสามารถทำได้

ไม่ว่าจะน้อยแค่ไหน อาจจะ 50 หรือ 100 บาทต่อวัน เมื่อเราเก็บรวบรวมไปเรื่อยๆเงินจำนวนนี้ของเราจะเพิ่มขึ้นได้อ ย่ า งที่เราคิดไม่ถึงเลยทีเดียว ประเด็นคือไม่ใช่เรื่องจำนวนเงินที่เราต้องปันออ กมาเก็บ แต่เป็นการเริ่มต้นนิสัย และการฝึกความมีวินัยในการเงินให้เริ่มต้นขึ้น

และเมื่อทำได้อ ย่ า งต่อเนื่องแล้วเราจะกล า ยเป็นคนที่มีวินัยในการใช้จ่าย และสามารถเก็บออมเงินได้สำเร็จ เพียงแค่ในวันนี้เราเริ่มต้นเก็บเงินสักวันละ 50 บาท เก็บไปเรื่อยๆจนครบ 1 ปี เราจะมีเงินเก็บถึง 18,250 บาท

และหากยังเก็บต่อไปเรื่อยๆถึง 10 ปี เงินจำนวนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 182,500 บาท เลยทีเดียว แม้จะเป็นเงินเพียง 50 บาท แต่หากเรามีความตั้งใจที่จะออมเงินอ ย่ า งจริงจังแล้วล่ะก็ การมีเงินเก็บก็จะไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ย า ก อ ย่ า งที่เคยคิดเลย

และถ้าเราเก็บเงินวันละ 100 บาทต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนถึง 10 ปี เราจะมีเงินออมถึง 365,000 บาทเลย ในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการกินอยู่ หรือ ท่องเที่ยวก็เป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายกับเรื่องนี้มาก ทั้งการผ่อนบ้าน ผ่อนรถ หรือ โทรศัพท์มือถือ

ทุกอ ย่ า งเป็นรายจ่ายที่เราจำเป็นต้องจ่ายทุกเดือน ทำให้คิดว่าการเก็บออมเงินนั้นเป็นไปได้ย า กหรือแทบเป็นไปไม่ได้เลย แต่หากเราคิดกลับกัน โดยเมื่อทันทีที่เราได้เงินเดือน มาแล้ว ให้เราหักเงินออ กมาสำหรับเป็นเงินออมก่อน ที่จะนำไปกินใช้ เราก็จะสามารถจัดสรรเงินได้อ ย่ า งดียิ่งขึ้น

และยังสามารถมีเงินออมได้อีกด้วย ซึ่งเราอาจต้องหาทางไปประหยัดในส่วนอื่นๆที่สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ การวางแผนการเงินเป็นเรื่องสำคัญ และมีประโยชน์มากเพราะความมั่นคงในเรื่องของเงิน

จะช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อ ย่ า ง ราบรื่น มั่นคง เมื่อเกิดปัญหาก็จะสามารถผ่ า นไปได้อ ย่ า งไม่ลำบาก เริ่มต้นหัน มาสนใจกับเรื่องเงินออมตั้งแต่วันนี้ เพราะในอนาคตเราอาจจะแก่ตัวลงและไม่สามารถหาเงินได้เหมือนในตอนนี้ อ ย่ าปล่อยให้เวลาเสียไปโดยเปล่าประโยชน์

เพราะทุกสิ่งทุกอ ย่ า งที่เราทำในวันนี้จะส่ งผลกับตัวเราและครอบครัวในอนาคตอ ย่ า งแน่นอน ถ้าเริ่มต้นใส่ใจวางแผนเก็บออมเงินตั้งแต่วันนี้ วันข้างหน้าเราจะรู้สึกขอบคุณตัวเองที่จัดการเรื่องการเงินเอาไว้พร้อมเสมอ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า มาเริ่มออมเงินกันเถอะตั้งแต่วันนี้เลย

ที่มา krustory