เรียนจบสูงไม่ใช่ประเด็น ทำงานเป็น ใช้ชีวิตเป็นสำคัญกว่า

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้ชีวิตให้มีความสุข สนุกกับชีวิตเหมือนดั่งคนร ว ย กับบทความ เรียนจบสูงไม่ใช่ประเด็น ทำงานเป็น ใช้ชีวิตเป็นสำคัญกว่า ไปดูกันว่าการใช้ชีวิตเป็นนั้นสำคัญกว่าการเรียนจบสูงๆ อย่ างไร

‘เรียนสูง’แค่ไหนไม่ใช่ประเด็น’ ทำงานให้เป็น’ คือประเด็นสำคัญ การศึกษานั้น เป็นสิ่งที่สำคัญ แต่หล า ยๆคนยังจำกัดคำว่า’การศึกษา’ไว้ในแค่ห้องเรียน ตัดสินว่าคนนั้น มีการศึกษา หรือไม่มีความรู้จากวุฒิที่เรียนจบออ กมา และหล า ยๆคนนั้นก็เชื่อว่า การที่ได้เรียนจบสูงนั้น ก็จะทำให้เรานั้น มีหน้าที่การงานที่ดีดีต่ออนาคต แต่ในโลกความเป็นจริงแล้ว การที่เรานั้นเรียนสูงก็ไม่ได้หมายความว่า คุณจะประสบความสำเร็จเสมอไป

เพราะฉะนั้นการเรียนสูงมากแค่ไหน มันก็ไม่ใช่ประเด็น การที่จะทำงานให้เป็นนี่แหละค่ะ คือประเด็นที่สำคัญ นักลงทุนพวกเขา เลือ กกำไรชิ้นละ 1 บาทแต่ข ายได้วันละ 100,000 ชิ้น นักธุรกิจพวกเขาเลือ กกำไรชิ้นละ 5 บาทแต่เขาข ายได้วันละ 1,000 ชิ้น และพ่อค้าเขาเลือ กกำไรชิ้นละ 20 บาท แต่ขา ยได้วันละ 100 ชิ้น ในส่วนของพ่อค้า เขา ยืนลวกก๋วยเตี๋ยวทั้งวัน กำไรวันละ 3,000 คงเพราะหวงสูตร หรือไม่ก็ไม่ต้องการป ว ดหัว กับลูกจ้างฉะนั้น ก็ไม่คิดจะขย า ยกิจการเพิ่ม

ในส่วนของนักธุรกิจ พวกเขาเลือ กที่จะจ้างพนักงาน มาทำแทนตัวเอง พวกเข ายอมลดกำไรลงเหลือวันละ 1,000 แต่ก็สามารถขย ายสาขา 2-3-4 ได้เรื่อยๆที่สำคัญคือ ไม่ต้องเปลืองแรงตัวเองอีกสบายด้วย ส่วนนักลงทุนนั้น พวกเขา ยอมเสียมากมาย ให้ค่าระบบ และบุคลากรที่เก่งๆ เพื่อสร้างโรงงาน ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว ขย ายระบบขา ยส่ ง ไปทั่วประเทศ ใช้เงิ นทำงานแทนเขา พ่อค้าพาลูกไปสมัครเรียน ในทางกลับกัน

ก็ต้องปิดร้าน วันนั้นก็ไม่มีรายได้ นักธุรกิจสั่งงาน ผ่านผู้จัดการ ไม่ต้องลงไปทำเอง และส่วนนักลงทุน นั่งจิบกาแฟสบายๆ เ งินก็ยังเข้าบัญชีเพราะระบบที่ดี คอยจัดการ อยู่มาถึงตรงนี้แล้ว จะบอ กว่าทุกคนต่างมีแนวทางของตัวเองที่ต่างกันไป แต่แนวคิดในการทำงาน มีส่วนสำคัญมาก เพื่อที่เราจะประสบความสำเร็จ รายได้และงานที่ทำ มันก็มักมีหล า ยๆปัจจัย ที่มาเป็นส่วนประกอบในชีวิต และส่วนประกอบพวกนี้ มันก็ทำให้เรา มีแนวคิดที่จะดำเนินอยู่บนความเชื่อ ของตัวเอง ก็อย่ างที่เขาได้กล่าวไว้ว่า เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยน

ผมเองก็ยังไม่สามารถ เป็นนักธุรกิจได้ ทั้งยังห่างไกล คำว่านักลงทุนอยู่มาก แต่ผมมีความเชื่อว่า ถ้าเราพย าย ามทุ่มเทเราทำได้ทุกคน คนจนไปทำงานเพื่อให้ได้เ งินประทังชีวิตในแต่ละวัน คนร ว ยจ้างคนเก่งทำงานให้ แล้วเอาเงิ นที่ได้ไปลงทุนต่อ ยอมรับสิ่งที่พูดมานั้น เป็นเรื่องจริง หากใครอยู่ในแวดวงธุรกิจพวกเขาจะรู้ดี เพราะมหาเศรษฐีหล า ยๆคน บางคนเรียนไม่จบ บางคนจบ ป.4 แต่มีลูกน้องเป็นด อ กเตอร์ การที่จะเปลี่ยนจากพ่อค้า ไปเป็นนักลงทุนไม่ย าก ไม่ต้องเปลี่ยนอะไร เปลี่ยนแค่วิธีคิด แต่ถ้าเรายังมีความคิดเดิมๆ มันจะทำให้เราใช้ชีวิตแบบเดิมๆ ถ้าไม่เปลี่ยนที่ความคิด แล้วชีวิตจะเปลี่ยนแปลงได้อย่ างไร

ที่มา สิริทัศน์สมเสงี่ยม, stand-smiling