เรื่องราวที่ผู้หญิงสมัยใหม่ต้องเจอ

เมื่อเกิดเป็นผู้หญิงมีหลากหล า ยสิ่งที่ผู้หญิงต้องได้เรียนรู้และยอมรับมากกว่าเกิดเป็นผู้ช าย และวันนี้เราก็มีข้อคิดการใช้ชีวิตของผู้หญิงมาแนะนำให้กับผู้หญิงทุกๆคนได้ลองนำไปปรับใช้และเพื่อทำความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อให้เรามีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกวัน กับบทความ เรื่องราวที่ผู้หญิงสมัยใหม่ต้องเจอ ไปดูกันว่าการเกิดเป็นผู้หญิงต้องเจอ กับเรื่องราวอะไรบ้าง

ใจ เป็นของพ่อแม่ กาย เป็นของสามี เวลา เป็นของลูก มีเพียง ริ้ ว รอยที่เป็นของตนเอง สวยหน่อย ก็โดนนินทา ไม่ส ว ย ก็ไม่มีใครสนใจ หากทำตัวสนุก ใครๆเขาก็ว่าบ้า เมืื่อพูดน้อย ก็หาว่าสื่อส า ร ด้วยลำบาก อย า กอยู่เป็นโสด เขาก็ว่า ว่าไม่มีใครเอา จะแต่งงาน ก็กลั วหมดอิสรภาพ หากได้สามีหล่อ ก็มีกิ๊กง่าย

เมื่อได้สามีไม่หล่อ ใครเขาก็ว่าต าไม่ถึง ไม่อย ากมีลูก เขาก็ว่าเป็นผู้หญิงจริงเกินไปไหม อย ากมีลูก ก็กลั วจะเหนื่อยคนเดียว อย ากออ กไปทำงาน เขาก็ว่าไม่สนใจลูกตนเอง เมื่อไม่ไปทำงาน ..ก็ว่าสบายไป สามีเลี้ยง เมื่อแต่งหน้า ก็หาว่าไปให้ท่า ใครเขาล่ะ เมื่อไม่แต่งหน้า ก็ว่าหน้าซี ด เหมือน ไ ก่ ต้ม

เมื่อไม่คบเพื่อน แล้วเวลากลุ้มใจจะปรึกษาใครได้ เมื่อคบเพื่อน ก็หาว่าเอาแต่สนุก เหล ว ไ ห ลไปวันๆ ชีวิตของลูกผู้หญิงทั้งชีวิตนั้น แทบไม่มีเวลาเป็นของตัวเองแม้แต่น้อย โบราณกล่าวว่า ‘เกิดเป็นผู้หญิง แท้จริงนั้นแสนลำบาก’ ขอมอบแด่คุณผู้หญิงที่กำลังพย า ย า มดูแลครอบครัว เป็นแม่ที่ดีของลูก เป็นภรรย า ที่ดี

และผู้หญิงที่กำลังเผชิญกับแร ง เ สี ย ด ทาน และแร ง ก ด ดั น มากมาย จงอ ดทนไว้นะ คุณผู้ช ายจงฟังไว้เลย ถนอมคนที่อยู่เคียงข้างกายคุณให้มาก เพราะเธอต้องการกำลังใจเช่นกัน หวังว่าคุณ คงเข้าใจผู้หญิง กัน มากขึ้นนะ

ที่มา JellyWalker,san-sabai