เรื่องส่วนตัว 7 ข้อที่ไม่ควรนำไปเล่าให้ใครฟัง

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนที่กำลังมีปัญหาเรื่องส่วนตัวไปเรียนรู้สิ่งที่ไม่ควรนำไปเล่าให้ใครฟัง กับบทความ เรื่องส่วนตัว 7 ข้อที่ไม่ควรนำไปเล่าให้ใครฟัง ไปดูกันว่ามีเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรบ้างที่ไม่ควรนำไปเปิดเผยให้คนข้างนอ กได้รับรู้

1 ไม่จำเป็นที่คุณจะต้องพูดคุยหรือแสดงความคิดเห็น

นั่นหมายถึงการที่เราเอาความคิดของเรานั้นไปบอ กคนอื่น มันไม่ใช่ความจริงมันเป็นการเปิดเผยเรื่องราวที่ถูกนำมาวิจารณ์กันเพื่อให้เกิดการเอาชนะกันไม่จบไม่สิ้น ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไร เพราะความคิดของเรานั้นยังไม่ถูกตัดสินแต่เป็นเพียงความรู้สึกนึกคิดของเราเท่านั้น

2 ไม่คุ้มค่ากับการที่เราปัญหาครอบครัวของเราไปบอ กคนอื่น

ทุกคนล้วน มีปัญหาภายในบ้ านภายในครอบครัวของเราทั้งนั้น ยิ่งคนอื่นรู้เรื่องราวความลับภายในครอบครัวเราน้อยมากเท่าไหร่เราจะยิ่งเข้มแข็งได้มากขึ้นเท่านั้น เพราะการแก้ปัญหาภายในครอบครัวนั้นต้องแก้ด้วยความรักความเข้าใจยิ่งคุณเอาเรื่องราวที่มีปัญหากันไปบ่นหรือไประบายกับผู้อื่นฟังมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งทำให้ ปัญหาเหล่านั้นแก้ย ากและแก้ไม่ได้

3 ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องโอ้อวดไลฟ์สไตล์ส่วนตัว

บางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่น่าคุยโวว่าตอนนี้น้ำหนักฉันลงไปแล้วกี่กิโลกรัม หรือเอาชนะการตื่นสายได้แล้ว เพราะถ้าคุณละแล้วซึ่งความสุขทางโลกก็ไม่ได้มีความจำเป็น ที่คุณจะต้องมาพูดเรื่องอะไรแบบนี้ที่จะบ่งบอ กถึงตัวตนว่าคุณเป็นคนอย่ างไร เพราะเพียงถ้าคุณพึงพอใจในตัวเองก็ไม่ต้องการคำเยินยอสรรเสริญจากใครอีก

4 การพูดถึงหรือแสดงความไม่พอใจต่อเรื่องราวที่คนอื่นทำต่อเรา

การที่เรานำเรื่องราวที่คนอื่นทำไม่ดีต่อเราไปเล่าให้เขาฟังไม่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเช่นเดียวกับคนที่ทำเสื้อผ้าคุณเอละแล้วคุณไม่พอใจและยังบ่นๆนั้นแปลว่าใจคุณนั้น ก็จะเลอะต ามเสื้อผ้าของคุณไปด้วย แต่ถ้าคุณเป็นคนเก็บทุกสิ่งทุกอย่ างที่คุณไม่พอใจไว้กับตัวเองก็ไม่ต่างกับคนที่ใส่รองเท้าย่ำที่เลอะๆย่ำเข้าบ้ านบ้ านก็จะยิ่ง สกปรกใจคุณก็ยิ่งสกปรกไม่ต่างกัน

5 สิ่งที่สำคัญที่คุณไม่ควรพูด คือช่วงเวลาที่คุณได้แสดงความกล้าหาญหรือได้ช่วยเหลือใครเอาไว้

เพราะว่าเมื่อคนเรานั้นเจอสิ่งต่างๆมากมายในทุกวันทั้งภายนอ กภายในจิตใจของเราเองนั้นต้องการเอาชนะตัวเองคือจัดการทั้งหมดภายในภายนอ กจิตใจของเรา ว่าคนอื่นจะรู้ไหมว่าเราเป็นคนทำความดีเราควรจะได้รับอะไรตอบแทน มาบ้ าง สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องคิดถึงมันเมื่อเรากระทำความดีไปแล้วนอ กเสียจากว่า เราเป็นคนหลงตัวเองอย ากให้คนอื่น มาชื่นชม

6 การทำดีที่ไม่ใช่การเอาหน้า

การทำดีนั้นคุณไม่ควรไปทวงบุญคุณกับใคร ในเมื่อคุณทำดีด้วยใจคุณก็ไม่ควรไปโอ้อวดใครจะทำให้คนอื่น มองคุณเป็นคนที่มีนิสัยหยิ่ง หากคุณยังรู้สึกว่าถ้าทำดีนั้น ควรต้องพูดให้คนอื่นได้รับรู้อย ากให้คุณลองกลับมาทบทวนตัวคุณเองว่าจริงๆแล้ว คุณทำดีนั้น ทำเพื่ออะไรกันแน่ถ้าบริสุทธิ์ใจที่จะช่วยเหลือหรือทำเพียงต้องการ ได้รับความชื่นชมเท่านั้นเอง

7 ไม่ควรโอ้อวดสิ่งที่คุณต้องการ

สิ่งที่คุณคิดที่จะทำคนควรเก็บเป็นความลับจนกว่าคุณจะทำมันสำเร็จเรียบร้อยไปก่อน เพราะในทุกๆการวางแผนนั้นจะมีจุดที่คุณยังคาดไม่ถึง แต่ถ้าหากมีคนหล ายคน จ้องจับผิดคุณนำจุดบอ ดเหล่านั้นหยิบยกขึ้น มาประเด็นอาจจะทำให้คุณเกิดความท้อแท้ที่จะเอาชนะอุปสรรคและไม่สำเร็จไปถึงอนาคตที่มุ่งหมายดังนั้น การที่คุณ

นำเรื่องราวที่คุณไม่พอใจไปบ่นเล่าให้กับคนอื่นหรือไปต่อว่าคนที่ทำให้คุณไม่พอใจอย่ างนั้นซ้ำๆ จะทำให้ไม่เกิดประโยชน์แล้ว นอ กจากนั้นคุณยังเกิดความหงุดหงิดในใจ คุณรู้ไหมว่าชีวิตเราก็สั้นพอแล้วคุณจะมานั่งเสียเวลาหงุดหงิด บ่นในสิ่งที่ควรแก้ไขไม่ได้อีกทำไม

ที่มา p o s t s o d, f a h h s a i