เลขเบอร์มือถือตัวสุดท้าย บอ กลักษณะตัวตนของคุณได้

วันนี้เราจะพาคุณไปต ามหาตัวตนที่แท้จริงของคุณว่าแท้ที่จริงแล้วคุณนั้นเป็นอย่ างไร กับเบอร์มือถือของคุณเอง ไปดูกันว่าเลขเบอร์มือถือตัวสุดท้ายของคุณนั้นเป็นตัวเลขอะไร และไปอ่ า นคำทำนาย พร้อมๆ กันค่ะว่าจะแม่น ม ากแค่ไหน

1. หากเป็นเลข 1 ใจร้อน รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี

ใจร้อน รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี ไม่ชอบง้อใคร มีความมั่นใจสูงเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองเป็นหลัก มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดี ตัดสินใจรวดเร็ว คำไหนคำนั้น มีความเป็นผู้นำ หากเป็นผู้ช ายจะเสริมความเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าทำ อัตต ามักสูงนิดนึงด้วย หากเป็นผู้หญิง จะเป็นหญิงที่ทำงานเก่ง กล้าคิด กล้านำ กล้าตัดสินใจ เรียกได้ว่าเป็นหญิงแกร่งเลยล่ะ

2. หากเป็นเลข 2 มักมี อารมณ์อ่อนไหว

ใจดี สงสารคน มีคำพูดที่มีเสน่ห์ มีจิตใจที่เมตต ากรุณา โอบอ้อมอารีต่อผู้อื่นเสมอ เห็นใครลำบาก ไม่ค่อยได้ ต้องเข้าไปช่วย อย่ างน้อยที่สุดก็ให้กำลังใจ อีกอย่ างคือ มีความคิดสร้างสรรค์ดี มีจินตนาการที่ดี แต่หนักไปทางชอบคิดมากกว่าทำ มีโลกส่วนตัวสูงหากเป็นผู้ช าย จะเป็นผู้ช ายใจดี จิตใจอ่อนโยน ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง อาจไม่ค่อยกล้าตัดสินใจ หากเป็นผู้หญิง มักจะชอบเพ้อ มโน เวิ่นเว้อ เจ้านํ้าต า เป็นเรื่องปกติ

3. หากเป็นเลข 3 ขยัน อ ดทน

ไม่กลั วใคร เสียงดัง ใจร้อน พูดตรงไปตรงมา ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ ตัดสินใจเร็ว มีความกระตือรือร้นสูง หากเป็นช าย จะออ กแนวแมน บ้าพลังชอบกิจก ร ร มที่ตื้นเต้นเร้าใจเสมอ ไม่ว่าจะเป็นกีฬา การออ กกำลังกาย แต่หากเป็นหญิงจะเป็น ลูกผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่ง ไม่ย่อท้อต่ออะไรง่ายๆ ชอบกิจก ร ร มที่ท้าทายเช่นกัน มักชอบตั ดผมสั้น

4. หากเป็นเลข 4 ช่างเจรจา ค้าข ายเก่ง

พูดคุยเก่ง ช่างเจรจา รักอิสระ ตื่นข่ าว ชอบเมาท์ ชอบการประณีประนอม และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักเพื่อน มีเพื่อนเยอะ ไม่ชอบไปไหน ม าไหนคนเดียว ทั้งช ายทั้งหญิงมักพูดเก่งเสมอ มีทักษะทางด้านการสื่อสารที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการพูด การค้ า การเขียน

5. หากเป็นเลข 5 ฉลาด เรียนรู้เร็ว

ทำอะไรรอบคอบเสมอ การตัดสินใจจึงอาจจะช้าไปบ้าง มีหลักมีการตลอ ด พูดจามีเหตุมีผล มีความสนใจในการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ไม่ว่าจะเป็นในศาสตร์ต่างๆ ทั้งช ายทั้งหญิงนับว่าเป็นคนที่ชอบใช้เหตุใช้ผล เชื่อมั่นในความคิดของตัวเองสูงเชียวล่ะ ฉะนั้นจึง มักเชื่อตนเองมากกว่าใคร คือดื้อนั่นเอง เปลี่ยนแปลงย าก เพราะเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ จนกว่าจะรู้ด้วยตัวเอง

6. หากเป็นเลข 6 รักสวยรักงาม มีศิลปะ

มีรสนิยม แต่งตัวดี ทำอะไรที่ให้ความสุนทรีย์ ชอบการกิน เที่ยว ที่มีความสนุกสนานรื่นเริง รักสบาย ไม่ชอบอะไรที่ลำบาก ใช้เงินเก่ง และเหนี ย วได้ในคนๆ เดียวกัน

7. หากเป็นเลข 7 มีมานะ และมัก ทำการใหญ่

ความอ ดทนสูง ถึก ทน ความรับผิดชอบสูง ทนกับความกดดันและความเหน็ดเหนื่อยได้เสมอ ทำอะไรก็มักวางแผน หรือมักจะคิดมากจนกล า ยเป็นคนที่ชอบวิตก ไม่ชอบใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย อ ดออมได้ดี ชอบนำเงินไปลงทุ นหรือเปลี่ยนเงินเป็นท รั พ ย์สิน แต่ก็ต้องระวัง ในเรื่องของความโก ร ธ รักจริงเกลี ย ดแร ง เจ้าคิดเจ้าแ ค้ น

8. หากเป็นเลข 8 รักเพื่อน ฉลาดทันคน เจ้าแผนการ

เข้าสังคมได้ทุกระดับ มีนํ้าใจ ใจป๋า กล้าเสี่ ย ง ใจกว้าง ใจถึงคำนึงถึงผลลัพธ์ที่ต้องการ มากกว่า วิธีการว่าจะถูกต้องมั้ย ไผ่ลู่ลม ซิกแซกเก่งรู้หลบเป็นหลีก ก็เลยมักเกี่ยวข้องกับธุ รกิ จสีเทา ธุรกิจนอ กก ฎเก ณฑ์ ต่างๆ ร ายได้เข้ามาเป็นก้อนใหญ่ แต่ก็มักจะออ กมากเหมือนกัน เพราะด้วยความเป็นคนใจป๋า กล้าได้กล้าเสีย จึงมักทำให้เสี ยเงินอยู่บ่อยๆ

9. หากเป็นเลข 9 ความคิดสร้างสรร และมีลางสังหรณ์ดี

มักจะมีเซ้นต์ รับรู้ได้ถึงสิ่งเร้นลับต่างๆ ชอบความสงบมากๆ ไม่วุ่นวายกับใคร เดินทางบ่อย ชีวิตอยู่ไม่ค่อยติดที่ ไปโน่นไปนี่ ความรักก็เช่นกัน อาจได้คนรัก เป็นคนต่างแดน

10. หากเป็นเลข 0 ไม่ชอบการเปิดเผ ย มีโลกส่วนตัวสูง

หรือชอบมีความลั บ ชอบความสงบเงียบนั่นแหละ ไม่ชอบความวุ่นวายกับใคร ไม่ชอบให้คนอื่น ม ายุ่ง วุ่นวายกับชีวิตของตน มีหัวคิดก้าวหน้า จนคนอื่นต ามไม่ทัน อีกอย่ างคือ สนใจเรื่องจิตวิญญ าณ เทคโนโลยีด้วย

ที่มา tamnanna