เลิกทำได้แล้ว ซื้ ออาหารมาแช่ตู้เย็นทั้งถุงพลาสติก

หล า ยๆ บ้าน มักจะไปซื้ ออาหารสดมาใส่ตู้เย็นไว้ เพื่อความสะดวกสบาย อย ากทำอาหารทานตอนไหน ก็มีของสดไว้เป็นวัตถุดิบ และก็มักจะนำเข้าตู้เย็น แบบชนิดที่ไม่นำถุงพลาสติกออ กกันเป็นส่วน มาก วันนี้เราก็อย ากที่จะแนะนำบทความ เลิูกันว่าการทกทำได้แล้ว ซื้ ออาหารมาแช่ตู้เย็นทั้งถุงพลาสติก ไปดูกันว่าการที่คุณทำแบบนี้ จะดี หรือส่ งผลเสียต่อตัวคุณมาก

เชื่อว่าถ้าเราไปซื้ อของต ามร้านค้า หรือว่าตลาด เราก็จะได้ถุงพลาสติกใส่ของมาด้วยว่าไหม หล า ยคนมักจะทำนั้นก็คือ เอาของเข้าตู้เย็น ทั้งที่ไม่เอาถุงออ ก สิ่งนี้ไม่ควรทำเป็นอ ย่ างมากเลยรู็ไหมมันเป็นอั น ต ร า ย ต่อสุขภาพเป็นอ ย่ า งมาดเลย อ ย่ าทำแบบนั้นเด็ดข า ดเลย และวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งนี้ ว่าทำไมถึงไม่ควรทำ

1 มีความชื้นสูง ทำให้อ า ห า รเ สี ย คุณภาพ

ถ้าเรานำผักใส่เข้าไปในถุงพลาสติก จะมีผลให้ผักมีความชุ่มชื้นสูง และก็ยิ่งนำเข้าตู้เย็นยิ่งทำให้มีความชื้นสูงมาก รวมทั้งง่ายต่อ การเพาะตัวของ แ บ ค หน เ รี ย ซึ่งจะนำมาซึ่งการทำให้ประสิทธิภาพของผัก ผลไม้ต่างๆนั้นลดลงผู้เชี่ยวช าญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Zhang Qian ศูนย์ควบคุมและป้องกัน โ ร ค แห่งช า ติของ จี น ด้านโภ ช นาการและสุขภาพ ได้ให้คำปรึกษาว่า หากต้องการใช้ถุงพลาสติก หรือหลีกเลี่ยงมิได้จริงๆควรใช้สำหรับในการใส่ของกินในช่วงเวลาที่สั้นที่สุด เพื่อเป็นการให้ถุงพลาสติกสัมผัสกับของกินได้น้อยที่สุด

2 ไม่มีที่ระบายอากาศ ทำให้ สู ญ เ สี ย คุณป ร ะโ ย ช น์ทางโภชนาการ

ถุงพลาสติก ทำให้ผัก ผลไม้ ไม่มีออ กซิเจน แล้วก็มีการเปลี่ยน ส า ร อาหารเป็น acetaldehyde และ แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ ที่มี อั น ต ร า ย ต่อ ร่างกาย ดังนั้นครวเปลี่ยนจากการห่อถุงพลาสติก คือ การใช้แรปห่อของกินแทน เพราะเหตุว่าแรปห่อของกินถูกออ กแบบมาสำหรับห่อของกินโดยเฉพาะ ช่วยระบายอากาศแล้ วก็รั ก ษ า ความสดใหม่ของของกินไว้ได้นานอีกด้วย

ข้อเสนอสำหรับในการจัดเก็บของกินในตู้เย็น

1 มะเชือเทศ ให้วางโดยการเอาด้านขั้วคว่ำลง แล้วก็ควรจะวางห่างๆไม่ซ้อนทับกัน

2 ผลไม้ ให้วางในแนวดิ่ง ถ้าหากมีขั้วให้เอาด้านขั้วตั้ง เพื่อเป็นการเก็บกักวิต ามินไว้ได้นาน และหลังจากนั้นก็ค่อยเอาเข้าตู้แช่เย็น

3 ผลไม้ปอ ก ให้นำไปแช่ลงไปในน้ำเย็นก่อน เพื่อเป็นการคุ้มครองปกป้องการเกิดอ อ กซิเดชันรวมทั้งรั ก ษ า สีเดิมของผลไม้ไว้ แล้วก็ให้ผลไม้ยังคงความกรอบหวานไว้

4 ผักชนิด หั ว จะไม่ ยุ่ ง ย า กต่อ การเก็บ แต่ว่าการเก็บไว้โดยมีดินติด จะยอ ดเยี่ยม แล้วก็นำไปวางเอาไว้ภายในที่อากาศระบายและก็เย็น

5 หัวผักกาด ให้นำใบออ กก่อน แล้วก็ใช้แรปพันก่อนนำไปแช่ลงในช่องผัก จะเก็บไว้ได้ 7-10 วัน

6 พริกหวาน ให้ใส่เข้าไปในถุงซิปล็อคจะดีที่สุด เพราะเหตุว่าเมื่อโ ด นความเย็นจะเบาๆนุ่มลงเรื่อยๆ

ที่มา 108archeepparuay