เลือ กแตงโมจานที่อย ากกินที่สุด มา 1 จาน บ่งบอ กถึงลักษณะนิสัยเด่นๆ ของคุณได้

วันนี้เราจะพาคุณไปเล่นทำนาย นิสัยเด่นๆ จากจานแตงโมที่อย ากกินที่สุด ให้คุณนั้นเลือ กแตงโมที่อย ากกิน มา 1 จาน เมื่อเลือ กได้แล้วเ ราไปอ่ า นคำทำนาย นิสัยพร้อมกัน

แต่ละคนเกิดมาในสังคมที่ต่างกันก็ย่อมมีนิสัยใจคอที่ต่างกัน ซึ่งหล า ยๆ คนก็ดูคนรอบข้างไม่ออ ก วันนี้เราจึงมีทางเลือ กง่ายๆ ที่จะทำให้รู้ว่าคนคนนั้นมีนิสัยอย่ างไร เพียงแค่เลือ กแตงโมจานที่น่ากินที่สุดมา แล้วไปอ่ า นคำทำนายได้เลย ถ้าลองเลือ กเองก่อนก็จะรู้เลยว่าแม่น มาก

แตงโมจานแรก

แตงโมอันนี้มีความหมายถึงความฉลาด คุณเป็นคนที่ชอบสังเกต เฝ้าคิดวิเคราะห์ เป็นคนดีมีน้ำใจ มีความเมตต าต่อคนรอบข้างแม้กระทั่งคนที่ไม่รู้จักก็ต าม ถึงอย่ างนั้นคุณก็เป็นคนที่ไม่ไว้ใจใครง่าย
ในบางครั้งคุณก็มีความหัวสูงอยู่บ้างแต่ก็ไม่เคยล้ำเส้นของใคร โดยลักษณะนิสัย

ภายนอ กของคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมา แม้การพูดจาในบางครั้งอาจจะไม่ทันคิด แต่ก็ไม่เคยคิดไม่ดีกับใคร ด้วยความที่คุณเป็นคนฉลาด คุณมักจะแสดงออ กให้คนอื่นรู้ว่าคุณเป็นคนที่รู้น้อย บางครั้งก็แกล้งทำเป็นไม่รู้

ลักษณะนิสัยภายในจิตใจของคุณแท้จริงแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะให้

ความสำคัญกับความรู้สึกนึกคิดของคนรอบข้างอยู่เสมอ เพียงแต่คุณไม่ค่อยจะแสดงออ กให้ใครได้รู้ เวลาได้รักใครสักคนนึงก็จะรักอย่ างถึงที่สุด แต่ถ้าหากหมดรักใครสักคนนึงแล้วคุณก็จะไม่สนใจใยดีอะไรเลย

เพราะคุณรู้ว่าคนที่ทิ้งคุณไปเขาจะไม่มีวันกลับมาเป็นเหมือนเดิม และแน่นอนว่าถ้ากลับไปชีวิตก็ไม่ได้มีความเจริญไปไหนเลย

แตงโมจานที่ 2

สำหรับใครที่เลือ กแตงโมจานนี้ มันมีความหมายว่าคุณนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีวินัยในการคิด ในการลงมือทำอะไรก็แล้วแต่ คุณเลือ กที่จะมีระเบียบแบบแผน มากกว่าทำไปโดยไม่รู้อะไรเลย คุณมีนิสัยแบบผู้ใหญ่ เวลาจะคิดจะทำอะไรจะต้องได้ข้อมูลที่แน่นอนก่อนที่จะลงมือทำ คุณเป็นคนที่ไม่เชื่อใจอะไรใครง่ายๆ

คุณเชื่อในข้อมูลจริงมากกว่าคำพูดปากต่อปาก คุณมีความเป็นผู้ใหญ่สูง ไม่เกี่ยวกับอายุว่าจะมากหรือน้อย ลักษณะเช่นคุณนั้นมักเหมาะกับการเป็นผู้นำมากกว่าผู้ต าม แต่ในบางครั้งคุณก็มีลักษณะหัวสูงเช่นกัน หาเงิน มาได้เท่าไหร่คุณก็ใช้มากกว่าครึ่งเสมอ แต่ก็ไม่เคยเดือ ดร้อนใคร

สำหรับในเรื่องของความรัก หากคุณได้รักใครอย่ างเต็มหัวใจแล้วล่ะก็คุณก็จะรักโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ แต่เมื่อใดก็ต ามที่คนรักของคุณผิดคำพูดผิดคำสัญญาที่เคยให้ไว้และมันเกินกว่าเหตุที่คุณรับได้

คุณจะไม่ขอร้องให้เขากลับมาเลย เรียกได้ว่าคุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวและจริงจังกับความรักเป็นที่สุด แต่ก็มีในบางครั้งที่คุณก็คิดว่าการอยู่คนเดียวมันก็ดีกว่าอยู่เป็นคู่เหมือนกัน

แตงโมจานที่ 3

คุณเป็นนักคิดที่ดี ชอบที่จะวางแผนทุกสิ่งทุกอย่ างที่ผ่านเข้ามาในชีวิต คุณเป็นคนที่มีเซ้นในเรื่องของสิ่งที่กำลังจะเกิดในช่วงวินาทีข้างหน้าหรือวันต่อไป

คุณมักจะคิดเรื่องที่ย ากๆ ได้เร็วกว่าผู้อื่นเสมอ สำหรับในที่ทำงานเรียกได้ว่าคุณเป็นคนฉลาดคนหนึ่งเลยทีเดียว เพียงแต่คงเป็นคนที่ขี้อายไปหน่อย ไม่ชอบแสดงออ กต่อหน้าคนอื่น

ลักษณะนิสัยของคุณนั้นเรียกได้ว่าเป็นคนที่ตรงไปตรงมา คิดอย่ างไรก็พูดออ กไปอย่ างนั้น แต่คำพูดของคุณนั้นเป็นคำพูดที่ช าญฉลาด จะพูดในสิ่งที่ไม่ทำให้ใครเดือ ดร้อนและไม่ทำให้ตัวองเดือ ดร้อน

แม้ว่าลักษณะภายนอ กของคุณจะเป็นคนเงียบๆ แต่เพื่อนสนิทของคุณมักบอ กว่า ถ้าหากคุณได้อยู่ใกล้ใครที่เป็นเพื่อนสนิทแล้วล่ะก็ บอ กเลยว่าคุณเป็นคนที่สนุก เวลาทำอะไรก็จะทำจริงจังอยู่เสมอ ใช้ชีวิตแบบเต็มที่

สำหรับในเรื่องของความรัก คุณเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวไม่ชอบคุยกับใครหล า ยคน หากจับได้ว่าแฟนของตัวเองมีกิ๊ก มีคนอื่น คุณจะถามเพียงแค่ 2 ครั้ง จะให้อภั ยเพียงแค่ไม่เกิน 2 ครั้ง หากมีครั้งที่ 3 คุณจะขอบายเลยทันที เรียกได้ว่าลักษณะนิสัยภายนอ กและตัวตนที่แท้จริงของคุณแตกต่างกันจริงๆ เวลาจริงจังอะไรคุณก็จะจริงจังอย่ างถึงที่สุด

แตงโมจานที่ 4

คุณนั้นเป็นคนที่มีนิสัยเป็นผู้ใหญ่ ชอบในเรื่องของความมั่นคง เวลาจะคิดจะทำอะไรมักจะไม่ทำตัวเป็นที่จับจ้องของคนอื่น คุณเป็นคนที่มีความลับอยู่ในตัวสูง เก็บความลับไว้ได้เป็นอย่ างดี

แม้ว่าลักษณะภายนอ กของคุณจะดูเป็นคนซื่อๆ ก็ต าม แต่ด้วยความซื่อของคุณนี่แหละ ทำให้ใครหล า ยคนที่อยู่ใกล้คนรู้สึกอบอุ่นใจ คุณเป็นคนที่มีเมตต า มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนรอบข้างเสมอ

คุณไม่สนใจเลยว่าคนไหนจะมาจากที่ใด เขาจะดีหรือไม่ดีอย่ างไร คุณก็จะคิดในทางบวกก่อนเสมอ คุณเป็นคนที่มีจิตใจดีจริงๆ หากใครได้ร่วมงานกับคุณจะรู้เลยว่าคุณเป็นคนที่จริงจัง

แม้ว่าลักษณะภายนอ กจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะจริงจังมากไปหน่อยก็ต าม แต่มันก็เป็นการดีที่ทำให้หล า ยสิ่งหล า ยอย่ างพัฒนาได้ และจบลงด้วยดีเสมอ สำหรับในเรื่องของความรัก ถ้าหากคุณได้รักใครสักคนนึงคุณจะทุ่มเทเต็มที่

คุณจะทำทุกวิถีทางให้รักอยู่กับคุณนานๆ คุณจะทำทุกสิ่งทุกอย่ างเท่าที่คุณทำได้ ทำเพื่อความสุขและคนรอบข้าง ถ้าหากวันใดวันหนึ่งคนรักของคุณผิดคำพูดผิดคำสัญญา แม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ซื่อๆ ก็ต าม แต่คุณก็คิดได้ว่าถ้าหากคนรักของคุณเลือ กที่จะไปแล้วล่ะก็ ก็ขอให้ไปเลยไม่ต้องกลับมา ถือว่าในเรื่องของความรักคุณเป็นคนที่เด็ดข า ดจริงๆ

ที่มา khoddeeja