เหตุผลที่คนเรายิ่งฉลาด ยิ่งมีเพื่อนน้อย ไม่ค่อยอย ากยุ่งเกี่ยวกับใคร

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้เหตุผลที่คนฉลาดมักจะมีเพื่อนน้อย กับบทความ เหตุผลที่คนเรายิ่งฉลาด ยิ่งมีเพื่อนน้อย ไม่ค่อยอย ากยุ่งเกี่ยวกับใคร ไปดูกันว่าทำไมชีวิตคนฉลาดถึงไม่ต่อยวุ่นวายเท่าชีวิตของคนอื่นๆ

งานวิจัยใหม่บ่งชี้ว่า คนฉลาดมักจะมีเพื่อนน้อย กว่าคนทั่วไป หล า ยคนคงเคยตั้งคำถามว่า ‘ชีวิตที่ดีนั้นเกิดจากอะไร’ ใช่ชีวิตที่รายล้อมไปด้วยมิตรสห า ย และครอบครัวหรือเปล่า หรือว่าจะเป็นชีวิตที่รายล้อมไปด้วยเพื่อนสนิท เพียงไม่กี่คนกันแน่ ผมเชื่อว่า คุณต้องรู้จักใครสักคน ที่คุณคิดว่าเขานั้น เป็นคนที่ฉลาดเอามากๆ

และคุณคงรู้ดีว่า คนเหล่านี้มักจะมีเพื่อน และเพื่อนสนิท เพียงไม่กี่คนเท่านั้น แล้วทำไมคนฉลาด เขาถึงคบเพื่อนน้อยล่ะ วันนี้เราจะมาคล า ยข้อสงสัยนี้กัน งานวิจัยใหม่ ได้ตั้งคำถามว่า หัวใจหลักของการมีชีวิตที่ดีคืออะไร โดยนักวิจัย ได้ทำการสำรวจคนจำนวนกว่า 15,000 คน ในช่วงอายุระหว่าง 18 ถึง 28 ปี

แล้วพบว่าคนที่อยู่ในเขตชุมชน ที่มีความหนาแน่นของประช ากรมาก จะระบุว่าพวกเขานั้น ไม่ค่อยพึงพอใจ ต่อคุณภาพชีวิตของตัวเองมากนัก นอ กจากนี้ยังพบว่า กลุ่มคนที่ได้มีโอกาส ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนสนิทบ่อยๆ จะระบุว่า พวกเขานั้น มีความสุขเพิ่มขึ้น จากเดิมมาก คนฉลาดคือข้อยกเว้น

อย่ างไรก็ดีมันก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่ เพราะความสัมพันธ์ที่กล่าวมานี้ กลับลดลงอย่ างเห็นได้ชัด ในผู้ที่มีไอคิวสูง โดยความหนาแน่นของประช ากร ได้ส่ งผลกระทบต่อคนฉลาด เป็นอย่ างมาก และคนฉลาด มีความพึงพอใจต่ำ ยิ่งกว่าคนทีมีไอคิวต่ำกว่า ถึง 2 เท่า หมายความว่า

ยิ่งคุณฉลาดคุณยิ่งไม่ชอบเข้าสังคม คุณจะมีความพึงพอใจ กับชีวิตน้อยลง เมื่อต้องเข้าสังคมและพบเจอคนอื่นบ่อยๆ แล้วทำไมจึงเป็นเช่นนั้น คนฉลาดจะโฟกัสไปที่เป้าหมายระยะย าว คนที่มีไอคิวสูง มักจะไม่ใช้เวลา ไปกับการเข้าสังคม นั่นเป็นเพราะคนฉลาด มักโฟกัสไปที่เป้าหมาย ในระยะย าว พวกเขามีความสนใจ

และมีแรงผลักดัน ในการจะสร้างบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ยกตัวอย่ างเช่นเพื่อนที่คุณรู้จักที่ได้เข้าศึกษาต่อ ในระดับบัณฑิตศึกษา หรือได้ทำธุรกิจของตนเองในระหว่างที่พวกเขาเดิน ต ามความฝัน พวกเขาได้ลดการพบปะผู้คนเพื่อโฟกัสไปที่การงาน และการสร้างฝัน ของพวกเขาให้เป็นจริง คนฉลาดที่กำลังจะบรรลุเป้าหมาย อันยิ่งใหญ่

อาจมองว่าการเข้าสังคมเป็นสิ่งรบกวนเขา และคอยทำให้เขาเสียสมาธิ ในการที่จะก้าวไปให้ถึงเป้าหมายระยะย าวของเขา ในทางกลับกัน ก็คือมันส่ งผลต่อความสุขของพวกเขาด้วย ในระหว่างที่กำลังเดินต าม เป้าหมายคนฉลาดจะเก็บตัวและใส่ใจกับความฝันที่แท้จริงของพวกเขา

แทนที่จะออ กไปเทียวในคืนวันเสาร์ พบปะกับเพื่อนสองสามคน ไม่ใช่ว่าพวกเขามองไม่เห็นคุณค่าของเพื่อน เพียงแต่ในระหว่างที่กำลังมุ่งหน้า สู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ พวกเขาอาจมองว่า การเข้าสังคมเป็นการรบกวน สมาธิของเขาพัฒนาการที่แตกต่าง ของคนฉลาดในช่วงวิวัฒนาการ ของสมอง วิวัฒนาการของสมองมนุษย์นั้น เกิดขึ้นเพื่อความอยู่รอ ด

ของบรรพบุรุษ ในสภาพแวดล้อมแบบทุ่งหญ้า สะวันนาเมื่อก่อนนั้น มนุษย์ มีจำนวนประช ากรต่ำ และใช้ชีวิตแบบผู้ล่า ผู้เก็บเกี่ยวมนุษย์ในสมัยนั้นจำเป็น ต้องปฏิสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด เพื่อความอยู่รอ ด และการดำรงเผ่าพันธุ์สืบไป เมื่อมองมาที่ปัจจุบัน การใช้ชีวิตของมนุษย์ ได้เปลี่ยนไปอย่ างมาก และการปฏิสัมพันธ์ ก็เป็นไปอย่ างง่ายดาย คนฉลาดมักจะเป็นผู้ที่จัดการกับปัญหาต่างๆ ในยุคปัจจุบันได้มากกว่า

นั่นหมายความว่าคนฉลาดมีความสามารถ ในการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ และรับมือ กับเหตุการณ์ใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้นเมื่อคุณฉลาด คุณจะยิ่งสามารถปรับตัว เข้ากับสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังสามารถผสมผสาน สัญช าตญาณของบรรพบุรุษ ให้เข้ากับโลก ปัจจุบันได้ง่ายอีกด้วย นี่อาจเป็นเพราะคนฉลาด สามารถละทิ้งความต้องการ

ที่จะปฏิสัมพันธ์ ในแบบของสังคมผู้ล่า ผู้เก็บเกี่ยวเพื่อเลือ กที่จะใช้เวลา ไปกับการบรรลุเป้าหมาย คนฉลาดเห็นคุณค่า ของความสัมพันธ์ ต่างจากคนทั่วไปคนฉลาดให้ความสำคัญ กับเพื่อนและสังคม เช่นเดียวกับคนทั่วไปนั่นแหละ เพียงแต่ว่าพวกเขาค่อนข้างเรื่องมาก เมื่อต้องแบ่งเวลาเพื่อให้ใช้อย่ างคุ้มค่า ไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่รัก เพื่อนหรือ การสังสรรค์ เพียงแต่ว่าพวกเขาก็รักเป้าหมายส่วนตัวของพวกเขาที่ต้องก้าวไปให้ถึงเช่นเดียวกัน

ที่มา gangbeauty, kapook999