เหตุผลที่ทำให้คู่ชีวิต หล าย คู่ต้องเดินแยกทางกันในที่สุด

วันนี้เราอยาดกที่จะพาเพื่อนๆ ไปดรียนรู้เหตุผลที่ทำให้คู่ชีวิตหล าย ๆ คู่ต้องเลิกรากันในที่สุด กับบทความ เหตุผลที่ทำให้คู่ชีวิต หล าย คู่ต้องเดินแยกทางกันในที่สุด ไปดูกันว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้คนรักกันต้องเลิกกันในที่สุด

จุดมุ่งหมายของคู่ชีวิต ไม่ใช่เพียงทำยังไง ให้อยู่กันจนต ายจากกัน แต่คืออยู่ยังไง ให้เกื้อ กูลต่อ กัน มากที่สุด และเบียดเบียนกันน้อยที่สุด สาเหตุที่ชีวิตคู่นั้น ไปกันไม่ค่อยรอ ด ข า ดการเคารพขั้นพื้นฐาน ซึ่งกันและกันคือ การข า ดความเคารพ ในการอยู่ร่วมกัน อยู่ด้วยกันการเป็นครอบครัวร่วมกัน ข า ดความสม่ำเสมอ คือข า ดความสม่ำเสมอ ไม่เหมือนอ ดีตที่ ‘โหยหา ‘ อย ากได้อย ากครอบครองกัน ไม่มีความใส่ใจ คือเพราะคิดว่าอยู่กัน มานานแล้ว ไม่พูดกัน ‘คิดไปเอง ‘

ว่าไม่เป็นไรข า ดความยับยั้ง คือเมื่ออะไรที่ไม่เหมือนเดิม สันดานของความเป็นคน ของแต่ละคนก็โผล่ โหยหาความตื่นเต้น ไม่เติมเต็มรสช าต อันเคยมีหล าย คู่ เอากิเลสนำชีวิต ถึงจะรู้ว่าผิด ก็จะทำเพื่อสนองอารมณ์ ตนเองข า ดสติก็คือไม่มีสติ เมื่อมีการกระทบกระทั่ง ไม่ประนีประนอมซึ่งกัน ผมถูก ฉันถูก ไม่มีใครยอมใคร เธอชนะ ฉันชนะ ความซวยตกไปอยู่ที่ลูก ที่ต้องมาเจอพ่อแม่ ดีแต่ ‘หลง ‘กันแต่ไม่ได้ ‘รัก ‘ กันเลย ‘ชีวิตคู่ ‘ หากเริ่มต้น

ด้วยการอย ากอวดว่า ตน มีเหมือนๆช าวบ้านได้ มีแต่งงานได้ มีลูกเหมือนๆคนอื่นเขานั้น แต่ไม่เคยพิจารณา ให้รอบคอบจริงๆ หรือพิจารณากันในระยะเวลาไม่มากพอ ที่จะให้อีกฝ่ายเผยนิสัยจริงๆออ กมา เมื่ออยู่ไปแล้ว เกิดกรณีอะไรขึ้น มา ต้องมานั่งทน นั่งบ่นว่า มีก รรม มีทุ ก ข์ เป็นก รรมเก่าเคยก่อไว้กับเขาฯลฯ ซึ่งเราเลือ กได้ จะว่าไม่ทุ ก ข์แต่แรก มีสองทางคือก่อน มีคู่ชีวิต จงให้เวลา

อย่ าเร่งรีบพิจารณาให้ดีๆ ว่า ‘ควรมี ‘กับ ‘ไม่ต้องมี ‘ อันไหนจะสุข และเติบเต็มความต้องการของเราได้จริงๆ ‘ความรัก ‘คือองค์ประกอบหนึ่ง ที่ทำให้ชีวิตเรามีชีวิตชีวาขึ้น แต่ไม่ได้หมายถึง ทั้งทั้งหมดของชีวิตของเราหรอ กนะ เพราะเมื่อไหร่ที่เราไม่เตรียมใจ ชีวิตคู่ก็พร้อมล่มสล าย ได้ เช่นกัน ความรักเพียงอย่ างเดียว มิใช่ดครื่องตัดสินว่า บุคคลนั้นๆจะเป็นคู่ชีวิตที่ดีที่สุด สำหรับเรา เพราะคำว่าคู่ชีวิต..หมายถึงคนสองคน ที่ใช้ชีวิตครอบครัว ร่วมกันจึงได้เรียกว่า ‘คู่ชีวิต ‘

ที่มา rowwadee, kapook999