เหตุผลที่ไม่ควรปลูก 13 ต้นไม้นี้ไว้ในรั้วบ้าน

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ลักษระของคนไม้ที่เราไม่ควรนำมาปลูกไว้ในรั้วบ้าน กับบทความ เหตุผลที่ไม่ควรปลูก 13 ต้นไม้นี้ไว้ในรั้วบ้าน ไปดูกันว่ามีต้นไม้ชนิดใดบ้างที่เราไม่ควรปลูก

1 ต้นรัก

ถึงแม้ว่าจะเป็นชื่อมี ม ง ค ล ฟังแล้วแอบไปอมยิ้มต ามได้ แต่หารู้ไม่ว่าสิ่งที่ร้ า ยแรงที่อยู่ภายใต้ชื่อที่ฟังแล้วลื่นหู นั้นก็คือ ย า งของต้นรักนี้แหละค่ะ ย า งของต้นรักเป็นสิ่งที่อันตรายต่อผิวหนังมากเลยค่ะ คนเมื่อก่อนจึงป้องกันการที่จะเกิดอันตรายแก่คนในบ้านด้วยความเชื่อที่ว่า หากปลูกต้นรักไว้ในบ้านจะทำให้คนในบ้าน มีแต่ปัญหาวุ่นวายใจที่เกี่ยวข้องกับความรัก ทำให้ไม่สบายใจ มีเรื่องให้ต้องแก้จนหัวหมุนเลย

2 ต้นเต่าร้าง

ว่ากันว่า หากสามีภรร ย า คู่ไหนปลูกต้นเต่าร้างไว้ในรั้วบ้าน หรือรั้วเรือนหอแล้ว อาจทำให้มีเรื่องต้องเลิกรากันไป รวมถึงหมอผีสมัยก่อนใช้ใบเต่าร้างเป็นส่วนประกอบสำคัญในพิธีทาง ไ ส ย ศ า ส ต ร์ ทำให้ไม่เป็น ม ง ค ล แต่หากจะนำต้นเต่าร้างไปใช้ในการจัดสวนก็ควรระวัง ย า งของต้นเต่าร้าง อย่ าให้สัมผัสโดนเพราะจะทำให้เกิดผื่นแดง คัน หรืออาจทำให้ถึงขั้นต าบอ ดได้เลยค่ะ

3 ต้นนางแย้มป่า

ห้ามปลูกต้นนางแย้มป่าในบ้านโดยเด็ดข า ด ต ามความเชื่อว่าต้นนางแย้มป่าเป็นต้นไม้ที่มีภูต ผี ปี ศ า จ สิงอยู่ หากปลูกไว้ภายในบ้าน วันดีคืนดี ต้นนางแย้มป่าจะสำแดงอิทธิฤทธิ์ ทำร้ า ย รั ง แ ก ผู้คนในบ้านให้หวาดผวาเสียขวัญ หรือเ จ็ บไข้ได้ ป่ ว ย

4 ต้น มะรุม

ว่าหากบ้านไหน มีต้น มะรุมอยู่ในบ้าน บ้านนั้นจะมีเรื่องร้ า ย ๆ มารุมเร้า ทำให้กลุ้มใจเดือ ดร้อนวุ่นวายกันไปทั้งบ้าน เนื่องด้วยชื่อของต้น มะรุมนี้แหละค่ะ ถ้าเราลากเสียง ย า วขึ้นอีกหน่อยจะคล้ายกับคำว่า ‘มารุม’ ซึ่งแท้จริงแล้วเหตุผลที่ไม่ควรปลูกต้น มะรุมไว้ในบ้านนั้นเป็นเพราะ ขนาดของต้น มะรุมนั้นค่อนข้างสูงและใหญ่ แต่กลับมีความเปราะบาง หักง่าย หากมีลมกันโชกแรงเข้าหน่อย กิ่ง ก้าน ที่มีความใหญ่โตของต้น มะรุม อาจจะหักและทำความเสียห า ยให้กับบ้าน รวมถึงอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุแก่คนที่เดินผ่านไปผ่าน มานั้นค่ะ

5 สาวน้อยประแป้ง

แม้ว่าต้นสาวน้อยประแป้งจะไม่มี พิ ษ ร้ า ยแรงที่อาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต แต่มันก็ยังสามารถแพร่ พิ ษ ไปในอากาศจนทำให้ระบบทางเดินห า ยใจทำงานผิดปกติ เกิดอาการตัวบวมได้ทั้งในมนุษย์และน้องหมา น้องแมว ทางที่ดีควรหลีกเลี่ยงให้ห่างจากต้นไม้ชนิดนี้โดยเฉพาะน้ำ ย า ง เพราะมีสาร พิ ษ ที่เรียกว่า แคลเซียมออ กซาเลท เป็นส่วนที่อาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง หากเข้าต าจะไปทำล า ยกระจกต าได้

6 ยี่โถ

ต้นยี่โถเป็นไม้พุ่มทรงเตี้ย ออ กดอ กสีสันสวยงาม แต่ทุกส่วนของต้นยี่โถเต็มไปด้วย พิ ษ ร้ า ยแรงโดยเฉพาะ พิ ษ ที่อยู่ในน้ำ ย า งนั้นส่ งผลต่อ การทำงานของระบบหัวใจและระบบประสาท หากเผลอ กินเข้าไปจะทำให้เกิดอาการป ว ดหัว หัวใจเต้นช้า กล้ามเนื้อหัวใจไม่ทำงานหรือหัวใจหยุดเต้นได้

7 ลั่นทม หรือลีลาวดี

ด้วยชื่อเดิมที่ฟังคล้ายกับคำว่า ‘ระทม’ จึงเป็นต้นไม้อัป ม ง ค ล ทำให้คนโบราณไม่นิยมปลูกในบ้านเพราะเชื่อ กันว่าจะทำให้มีแต่เรื่องเศร้าใจ ซึ่งในปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นต้น ‘ลีลาวดี’ แทนแล้ว และด้วยรูปทรงที่สวยงามและมีกลิ่นหอมจึงทำให้คนนิยมนำมาจัดสวน

แต่ขณะเดียวกันก็ควรระวังเพราะ ย า งในทุกส่วนของต้น มี พิ ษ เป็นกรด หากสัมผัสต ามเนื้อตัวจะมีอาการคันไปจนถึงบวมแดงอักเสบโดยเฉพาะกับเด็ก นอ กจากนี้กิ่งยังเปราะง่ายจึงเป็นอันตรายกับเด็กเล็กที่เล่นใกล้ ๆ

8 เฟื่องฟ้า

‘เฟื่องฟ้า’ ชื่ออาจจะดูไพเราะ แต่ก็มีความเชื่อว่าถ้าปลูกเอาไว้ในบ้านแล้วคนในบ้านจะต้องมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง ทำให้แยกทางกันอยู่ จัดว่าเป็นต้นไม้อัป ม ง ค ล และเป็นต้นไม้ห้ามปลูกในบ้าน นอ กจากนี้ ถึงแม้ส่วนประกอบของต้นเฟื่องฟ้าจะไม่มีสาร พิ ษ อะไร แต่กิ่งก้านของต้นเฟื่องฟ้าจะมีหนามแหลมอยู่ทั่ว ซึ่งหากปลูกไว้ในบ้านหรือใกล้บ้านก็อาจจะเกิดอันตรายกับผู้อาศัยได้

9 ต้นโศก

เป็นความเชื่อมาแต่โบราณของคนไทยที่จะไม่นิยมนำมาปลูกในบ้าน คำว่าโศก มักทำให้นึกถึงคำว่าโศกเศร้าซึ่งมักจะมาจากความรักที่ไม่สมปรารถนา แต่จริงๆ แล้วชื่อเดิมของโศก คือ อโศก แปลว่า ความไม่มีโศกเศร้า เป็นสัญลักษณ์ของความรักที่ไม่ความโศกเศร้า แต่ถึงอย่ างไรคนไทยก็ยังมีความเชื่อว่า ชื่อ ต้นโศก ไม่เป็น ม ง ค ล นักหากนำมาปลูกในบ้าน จะชวนให้บ้านและผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านชวนหดหู่เศร้าหมอง

10 ต้นชบา

ในสมัยโบราณ ไม่นิยมปลูกต้นชบาเอาไว้ในบริเวณบ้าน เพราะดอ กชบานั้น มักถูกนำไปโยงเกี่ยวกับในเรื่องของการเกิดคดีความ เนื่องจากเชื่อว่าเป็นดอ กไม้อัป ม ง ค ล เพราะในอ ดีตมีการนำพวงมาลัยอ กชบาไปสวมคอนักโทษที่กำลังจะถูกประหารชีวิต ดังนั้นจึงไม่ควรจะนำมาปลูกไว้ในบ้านเพระอาจจะเกิดเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลได้

11 หลิว

คนจีนไม่นิยมปลูกในบ้านเพราะใบหลิวลู่ย้อยลงมา เป็นสัญลักษณ์คล้ายคนโศกเศร้า เห็นเข้าทำให้อารมณ์เศร้าซึม เขาว่าบ้านใดมีลูกสาวและปลูกต้นหลิวไว้ในบ้านด้วย ลูกสาวบ้านนั้นจะไม่มีใครมา สู่ขอและต้องเป็นสาวครองโสดไปตลอ ด และหากแต่งงานก็จะมีบุตร ย า กและไม่มีผู้สืบสกุล

12 ต้นงิ้ว

เมื่อพูดถึงต้นงิ้ว คนส่วนใหญ่มีความรู้สึกไม่ค่อยดีขึ้น มาทันที เพราะต้นงิ้วเป็นต้นไม้ใหญ่มีหนามแหลมคมและในนิทานช าดก เรื่องนางกากี ที่พระ ย า ครุฑลักพาตัวนางไปจากพระโพธิสั ต ว์ นำไปสมสู่อยู่บนวิมานฉิมพลีซึ่งในภาษาบาลีหมายถึงคำว่า สิมพลี ที่แปลว่าต้นงิ้วป่าในภาษาไทย จึงทำให้ต้นงิ้วเป็นสัญลักษณ์แห่งการมีชู้

13 ต้นระกำ

เขาว่ากันว่า ถ้าบ้านไหนนำต้นระกำมาปลูกต้นไว้ในรั้วบ้าน จะนำความชอ กช้ำระกำทรวงมาให้ ตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะชื่อที่ฟังแล้วไม่ค่อยเป็น ม ง ค ล เท่าไหร่ ระกำ เป็นชื่อที่ฟังแล้วหดหู่ ไม่มีกำลังใจเอาเสียเลย แต่จริง ๆ เหตุผลที่ไม่ควรปลูกต้นระกำไว้ใกล้ ๆ บริเวณบ้านนั้นอาจมาจากลักษณะของต้นระกำที่มีลักษณะลำต้นเป็นทรงพุ่มแตกกอ ลำต้น มีหนาม ย า วและแหลมคมมาก หากปลูกไว้ในบ้านอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้

อย่ างไรก็ต าม ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล แต่คิดว่าเชื่อไว้ก็ไม่เสียห า ยอะไร เพราะบางอย่ างก็เป็นการระมัดระวัง ไม่ประมาทดีกว่าต้องมานั่งแก้ไขทีหลัง

ที่มา parinyacheewit