เหตุผล 5 ข้อ ควรรักตัวเองก่อน ก่อนจะไปคาดหวังความรักจากคนอื่น

หากวันนี้คุณนั้นเป็นคนหนึ่งที่มักจะคาดหวังความรักจากคนอื่น โดยที่ยังไม่เริ่มรักตัวเองก่อน วันนี้เราก็อย ากที่จะแนะนำบทความที่อย ากให้คุณนั้นได้เรียนรู้ กับบทความ เหตุผล 5 ข้อ ควรรักตัวเองก่อน ก่อนจะไปคาดหวังความรักจากคนอื่น ไปดูกันว่าการเริ่มรักตัวเองนั้นทำได้อย่ างไร เพื่อความสุขในชีวิตของคุณเอง

เชื่อว่าหล า ยๆ คน ต้องเคยผ่านเรื่องราวของความรักกัน มาบ้างแต่บทสรุป จุดจบของเรื่องความรักอาจแตกต่างกันออ กไป บ้างก็สมหวังบ้างก็ผิดหวังในเรื่องของความรักสำหรับวันนี้ เรามีข้อคิดดีๆ สำหรับแนวคิดในเรื่องความรักของการใช้ชีวิตคู่มาฝากทุกคน ให้ได้คิดทบทวนกับความรัก ที่เราเคยมีให้กับคนหนึ่งแล้วเราได้ความผิดหวัง กลับมาแล้วครั้งต่อไปเราควรจะรับมือมันยังไง

ลองไปชมดูกันเลยค่ะรักตัวเองให้มากอย่ าไปคาดหวังกับใคร เพราะคำว่าตลอ ดไปมันไม่มีจริงรักแท้คืออะไร?รักตลอ ดไปมีจริงหรือ? นิย ามความรักของแต่ละคน ก็ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าผ่านเรื่องราวความรักหรือเคยประสบพบเจอความรักแบบไหน มาบ้าง บ้างก็ว่าความรักคือ การที่เราสองคน มีกันแค่นี้บ้างก็ว่าความรักคือ การสัญญาว่าจะรักกันตลอ ดไป

จะความหมายใดก็ต ามส่วนใหญ่มักเป็น มุมมองที่สวยงามประโลมโลกจนลืมไปว่ามนุษย์เรายังอยู่ได้ด้วยเหตุปัจจัยอื่นด้วยไม่ใช่เพียงแค่ความรักอย่ างเดียวบางทีแล้วรักแท้และคู่แท้อาจจะเป็นแค่การสันนิษฐานการสรุปรวมเอาแต่ข้อ ดีและความรู้สึกดีเพราะยังมีความจริงต่อไปนี้ ที่เราต้องเจอไปพร้อมกับความรักและเป็นสัจธรรมชีวิต’รักตลอ ดไปไม่มีอยู่จริง’ แต่หล า ยๆคนก็ยังต ามห า ยังฝันถึงและยังตองการแต่มนุษย์เราแปลเปลี่ยนตลอ ดเวลารักตัวเองให้มากอย่ าไปคาดหวังกับใครเพราะคำว่าตลอ ดไปมันไม่มีจริง

1 บางครั้งในอีกด้านของความรักก็เป็นเพียงแค่ผลประโยชน์

‘ความรักทำให้คนเราดูดีขึ้น เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น’ มันจะเป็นเรื่องดีมากหากว่าการเปลี่ยนแปลง ที่ดีนั้นเกิดขึ้นจาก inner ของตัวเราเอง ที่มีต่อคนอื่นต้องการให้ตัวเองดูดีคู่ควรกับคนรักและความรักอยู่เสมอแม้ ว่าจะอยู่ห่างกันก็ยังไม่ละความสำคัญที่จะดูแลตัวเองให้ดีพร้อมตลอ ดเวลา

แต่อีกด้านหนึ่ง ก็เป็นไปได้ว่าการมีความรัก = โอกาสที่ดีกว่าซึ่งเป็นไปในแง่ของผลประโยชน์ส่วนตัวเช่นคบกันโดยหวังให้คนสรรเสริญ คบกันเพื่อหวังชุบตัวเองให้ดูดีเสียใหม่ พอได้ทุกอย่ างที่ต้องการเมื่อไหร่คนรักก็หมดผลประโยชน์ที่จะรักอีกต่อไป รักตัวเองให้มากอย่ าไปคาดหวังกับใครเพราะคำว่าตลอ ดไปมันไม่มีจริง

2 สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน

ต่อให้ยังอยู่ที่เดิมอิริย าบถ เดิมสิ่งรอบข้างก็ต้องดำเนินต่อไปดวงอาทิตย์ ยังต้องขึ้นต ามเวลาโลกยังต้องหมุนต่อไป อากาศยังต้องเปลี่ยนไปต ามแต่ละช่วงของวันและมันก็อาจส่ งผลกระทบถึงความรู้สึกคนเราได้เพราะ ฉะนั้น ไม่ใช่เรื่องแปลกหากว่าสักวันหนึ่งเขาจะเบื่อเราทั้งที่เขาก็อยู่กับเราตลอ ด

และเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองเลยไม่ใช่เรื่องผิดเสียด้วย หากว่าคนเราอย ากจะย้ายตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่บ้างมันเป็นเรื่องของความสบายใจไม่มีใครถูกหรือผิดที่สุด ที่จะเลือ กสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดรักตัวเองให้มากอย่ าไปคาดหวังกับใครเพราะคำว่าตลอ ดไปมันไม่มีจริง

3 บางครั้งการเข้าสู่โหมดความรักก็เป็นเพียงแค่การค้นหาตัวเอง

อย่ าเพิ่งปักใจเชื่อว่า เขาคนนั้นที่ทำอะไรดูดีไปหมดจะหมายความได้ว่า เขารักเราบางทีเขาก็เพียงแค่อย ากจะค้นหาตัวเองในอีกด้านหนึ่งเท่านั้น บางทีก็แค่อย ากรู้ว่าการมีคนรักมันดีอย่ างที่ใครเขาว่ากันอย่ างไร บางทีก็แค่อย ากรู้ว่าการคบกันจะไปได้นานแค่ไหนบางทีก็

แค่อย ากรู้ว่าความสัมพันธ์กับคนใหม่จะดีกว่าคนเก่าแค่ไหน มนุษย์เรายังมีความอย ากรู้อย ากเห็นเป็นสัญช าตญาณเดิม อย่ าเพิ่งไว้ใจความรู้สึกดีให้มากเผื่อใจไว้บ้างจะช่วยเซฟความเจ็ บป วดไว้ได้มากรักตัวเองให้มากอย่ าไปคาดหวังกับใครเพราะคำว่าตลอ ดไปมันไม่มีจริง

4 คนเรามีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน

เพียงแค่ไม่กี่นาทีไม่เพียง แต่กายเท่านั้นที่คนเรายังเคลื่อนไหวใจเราก็ต้องขยับบ้าง ต ามอารมณ์ที่มีต่อสิ่งรอบตัวใน 1 วันเรายังรู้สึกได้เลยว่าตัวเราเคลื่อนไหวไปหล า ยที่มีหล า ยอารมณ์ความรู้สึกพบเจอ กับหล า ยเหตุการณ์ นับประสาอะไรกับอีกคนหนึ่งที่เป็นอีกกายหนึ่งอีกใจหนึ่งนอ กเหนือ การควบคุมของเราที่ไม่ใช่เจ้าของทั้งหมดในวันนี้ที่เรางี่เง่ากับเขาได้ไม่ได้แปลว่าสัก

วันหนึ่งเขาจะทนให้เรางี่เง่าได้อีกในวันนี้ที่เขายังรักเราก็ไม่มีอะไรการันตีได้ว่าอนาคตจะยังเป็นเหมือนวันวานในวันนี้บางเรื่องที่ดูเล็กน้อยในสักวัน ก็อาจเป็นเรื่องใหญ่โตได้ในวันนี้ที่เรายังรักกัน มากในสักวันอาจหมดรักกันแล้วก็ได้รักตัวเองให้มากอย่ าไปคาดหวังกับใครเพราะคำว่าตลอ ดไปมันไม่มีจริง

5 รักที่ย าวนานที่สุดคือรักอย่ างสม่ำเสมอเรื่อยๆ ไปตลอ ดชีวิต

ไม่มีคำว่ารักตลอ ดไปไม่มีคำว่า รักนิรันดร์ถ้าแปลความหมาย ‘รักตลอ ดเวลา’ อย่ างตรงตัวนั่นก็หมายถึงสมมติว่าอยู่ด้วยกัน 24 ชั่ วโมงก็จะรักกัน 24 ชั่ วโมงชัวร์ๆ ไม่ ข า ด ต ก บ ก พ ร่ อ ง แม้แต่นาทีเดียว ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะอย่ างน้อยคนเราใน 24 ชั่ วโมง นั้นก็ต้องกันพื้นที่และเวลาไว้สำหรับส่วนอื่นอ้างมีเบื่อบ้างพักสักไม่กี่นาทีก่อนที่จะเหม็นขี้หน้าไปกว่านี้บ้างรักตัวเองให้มากอย่ าไปคาดหวังกับใครเพราะคำว่าตลอ ดไปมันไม่มีจริงคำว่า ‘รักอย่ างสม่ำเสมอ’

จึงมีอย่ างแน่นอน ซึ่งนั่นก็หมายความว่ารักอย่ างรู้จักพื้นที่ และเวลาของกันและกัน ไม่มากเกินไปจนอีกฝ่ายต้องอึดอัดไม่น้อยเกินไปจนต้องรู้สึกขา ดจนกระทั่งมันเกิดเป็นความพอ ดีและเมื่อความพอ ดี นี้เกิดขึ้นเป็นประจำเป็นที่รู้กันดีของคนสองคนนี่แหละถึงเรียกว่า ‘รักอย่ างสม่ำเสมอ’

และเมื่อความสม่ำเสมอนี้มีไปเรื่อยๆจนกระทั่งคนหนึ่งได้จากอีกคนไปก็จะเรียกว่า ‘รักจนลมห า ย ใจสุดท้าย’ หรือ ‘รักตลอ ดชีวิต’ แต่ไม่มีคำว่า ‘รักตลอ ดไป’ เพราะคนที่ยังอยู่ก็มีสิทธิเปลี่ยนเป้าหมาย หรือไม่ก็เกิดการหลงลืมไปบ้างยิ่งสำหรับคำว่า ‘รักนิรันดร์’ ยิ่งไม่มีจริงเพราะเมื่อเราไม่อยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าไปอยู่แห่งหนใดแล้วและก็ไม่รู้ด้วยว่าช าติหน้าจะเป็นอย่ างไร

ที่มารูปภาพ  pexels

ที่มา FW, kidnankidnee