แนวคิดเปลี่ยนชีวิตคนเงินเดือนน้อย ให้มีกิน มีใช้ มีเก็บ ชีวิตไม่ลำบาก

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการจัดการรายรับที่ได้รับในแต่ละเดือน ให้มีกิน มีใช้ มีเก็บ แบบชีวิตเดือนไม่ชนเดือน กับบทความ แนวคิดเปลี่ยนชีวิตคนเงินเดือนน้อย ให้มีกิน มีใช้ มีเก็บ ชีวิตไม่ลำบาก ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้ชีวิตของเรามีความสุขในทุกวัน

วิธีเก็บออมเ งินสำหรับ คน มีรายได้น้อยมาฝากกัน รับรองว่าทำต ามนี้แล้วได้ผล สามารถมีเ งินเก็บได้เยอะแน่นอนค่ะ หักเ งินเพื่อออมทันที เมื่อได้รับเงิ นเดือนการออมแบบ หักเ งินออมออ กจากเงิ นเดือนก่อน เพื่อนำเข้าบัญชีธนาคารทุกเดือน เป็นวิธีที่จะทำให้เก็บเ งินได้ดีที่สุด โดยให้เราตั้งเป้าหมายว่าเราต้องการออมเดือนละเท่าไหร่ มากน้อยไม่สำคัญ ขอเพียงให้เราเริ่มต้นออม เลือ กเป้าหมายที่เราทำได้ ไม่เครียด เงิ นออมรายเดือน ควรอยู่ที่ประมาณ อย่ างน้อย 10%ข องรายได้ เช่น เงิ นเดือน 10,000 บาท ก็หักไว้ออม 1,000 บาททุกเดือน

1 ปีก็จะมี 12,000 บาท ดีกว่าไม่ออมแน่ๆค่ะ เปิดบัญชีเงิ นฝากประจำ เลือ กเปิดบัญชีเงิ นฝากประจำที่ต้องฝากเงิ นทุกเดือนเช่น 1,000 บาททุกเดือน เป็นเวลา 24 เดือน เงิ นฝากประเภทนี้ นอ กจากจะเป็นการบังคับ ให้เราเก็บเ งินทุกเดือนแบบอัตโนมัติแล้ว ยังเป็นเ งินฝากที่ให้ดอ กเบี้ยสูง กว่าเงิ นฝากแบบออมท รั พ ย์ และดอ กเบี้ยก็ปลอ ดภาษีด้วย หากเงิ นเหลือให้ออมเพิ่ม แม้ว่าเราจะหักเงิ นออมไว้แล้ว 10% ของเงิ นเดือน แต่บางเดือนเราอาจกินใช้น้อย ทำให้มีเงิ นเหลือเพิ่ม จากรายได้อีก ก็ให้เรานำเงิ นนั้น ไปเก็บออมเพิ่มเ งินออมของเราก็จะมีมากขึ้น ตั้งเป้าหมายการออมเงิ น เมื่อเริ่มต้น มีเงิ นออมแล้วให้เราตั้งเป้าหมาย การออมของเราว่าเมื่อครบ 1 ปีหรือ 2 ปี เราอย ากออมเงิ น

ให้ได้เท่าไหร่ด้วยวิธีแบบนี้ จะทำให้เรามีแรงจูงใจ ยกตัวอย่ างเราอาจตั้งเป้าเล็กๆก่อน ว่าปีแรกของการทำงาน เราจะเก็บเงิ นให้ได้ 20,000 บาท เท่ากับเ งินเดือน 2 เดือนเลยนะ หากทำได้รับรองว่า ภูมิใจแน่นอนค่ะ และเมื่อทำได้ ก็ให้ค่อยๆเพิ่ม เป้าหมายของเราขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะถึงตอนนั้นรายได้ของเร า ก็น่าจะเพิ่มขึ้นแล้วเช่นกัน ทำงานเพิ่มเพื่อหารายได้เสริมการทำงานประจำ มีข้อ ดีก็คือ มีความมั่นคงมีรายได้ที่แน่นอน แต่หากรายได้น้อย เราสามารถใช้เวลาในช่วงที่ว่าง จากการทำงานประจำเพื่อมาทำงานเสริมสร้างรายได้เพิ่ม ซึ่งช่องทางในการหาอาชีพเสริม

เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม ก็ต้องแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน บางคนชอบข ายของ ก็อาจหาของไปข าย ต ามตลาดนัดเสาร์อาทิตย์ บางคนชอบสอนพิเศษ ก็รับสอนพิเศษ ในเรื่องที่เราถนัด หรือมีความรู้ บางคนเก่งเรื่องทำขน ม ก็สามารถทำขน ม เพื่อฝากขา ยต ามร้านเบเกอรี่ใกล้บ้านได้ มีน้อยใช้น้อย คนที่มีรายได้น้อย ก็ย่อมรู้อยู่แล้วว่า ตัวเองมีรายได้น้อย หากอย ากเก็บเ งินให้ได้ ก็จะต้องประหยัด คือใช้ให้น้อยด้วย แต่ก็ไม่ใช่ให้ถึงกับข า ด เรียกว่าใช้อย่ างพอเพียงจะดีกว่า

ใช้ในสิ่งที่จำเป็น ไม่ฟุ่มเฟือย ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นทิ้งไป ต้องทำแบบนี้ เท่านั้น ถึงจะมีเ งินเก็บได้ หาช่องทางลงทุน เมื่อเก็บเ งิน ได้จำนวนหนึ่งแล้วก็ต้องหาช่องทางลงทุนเพื่อให้เ งินนั้นงอ กเงยเป็นรายได้ให้กับตัวเราได้ โดยการลงทุนก็ต้องมีการกระจายความเสี่ยง เพื่อให้ได้ผลตอบแทน ต ามที่คาดหวังไว้ ถือเป็นการใช้เงิ นให้ทำงานเป็น การใช้พลังของด อ กเบี้ยทบต้น เพื่อชนะเงิ นเฟ้อให้ได้ การเก็บเ งินแต่เพียงอย่ างเดียวก็ไม่ดี เพราะเมื่อเวลาผ่านไป ค่าของเงิ นก็จะค่อยๆลดลง

จึงควรต้องลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีด้วย ที่จริงแล้วคนที่มีรายได้มาก หรือน้อย วิธีในการเก็บออมเงิ น ก็ไม่ต่างกัน มากค่ะหากอย ากทำให้สำเร็จ เพียงแต่คนที่มีรายได้มาก หากไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย หรือมีภาระมาก ก็จะมีโอกาสเก็บเงิ นได้มาก และถึงเป้าหมายได้เร็วกว่า ในขณะที่คนที่มีรายได้น้อย อาจต้องใช้ความพย าย ามที่มากกว่า แต่ก็ใช่ว่าจะไม่สำเร็จนะ คนที่ร่ำร ว ยในปัจจุบัน ก็ตั้งมากมายหล า ยคน ที่เคยมีรายได้น้อยมาก่อน แต่ก็เป็นเพราะประหยัด และรู้จักเก็บหอมรอมริบ จึงสามารถร่ำร ว ยขึ้น มาได้เช่นกัน

ที่มา moneyhub , stand-smiling