แปรงสีฟันเก่ามีค่า อย่ าทิ้ง สร้างประโยนช์ได้เยอะมาก

วันนี้เราจะพาคุณไปดูคุณค่าประโยชน์ดีๆ จากแปรงสีฟันเก่าที่คุณนั้นคิดที่จะทิ้ง กับ แปรงสีฟันเก่ามีค่า อย่ าทิ้ง สร้างประโยนช์ได้เยอะมาก ไปดูกันว่าแปรงีฟันที่หล า ยคนคิดว่าไม่สามารถสร้างประโยชน์ได้แล้ว จะทำอะไรให้คุณได้บ้าง

1 ทำความสะอาดท่อน้ำ

ท่อที่เชื่อมกับซิ ง ค์ ล้างจานหรือท่อระบายน้ำ ที่มีคราบสกปรกอยู่เยอะ ทำความสะอาดย า ก ให้เรานำแปรงสีฟั น มามัดติดกันโดยหันด้านขนแปรงออ ก แล้วใช้ขัดทำความสะอาดด้านในของท่อได้อ ย่ า งง่ายดาย และสะดวกมากขึ้น

2 ทำความสะอาดแป้นคีย์บอร์ด

คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์จะมีซอ กเล็กซ อ กน้อยที่ทำความสะอาดได้ย าก เพียงเราใช้แปรง สี ฟั น เก่ามาขัดและถูต ามช่องเล็กๆของคีย์บอร์ด แล้วคว่ำคีย์บอร์ดลง เข ย่ าเล็กน้อยก็จะทำให้เศษขี้ฝุ่นต่างๆที่ติดอยู่ด้านในหลุดออ กได้หมด

3 ขัดซอ กชักโครก

สุ ข ภั ณ ฑ์ ในห้องน้ำที่ทำความสะอาดได้ย า ก เราสามารถใช้แปรงสีฟั น เ ก่ ามางอ และใช้ทำความสะอาดซอ กที่เข้าถึงย า กของโถส้วมได้ ช่วยให้สามารถขัดห้องน้ำได้สะอาดและสะดวกขึ้น

4 ล้างแก้วน้ำสะอาด

แก้วน้ำ หรือ กระติกน้ำที่ทำความสะอาดได้ย า ก ให้ใช้แปรงสีฟั นขัดที่ขอบด้านในได้ โดยให้ใช้ไฟแ ช็ ครนแปรงสีฟั น เพื่อช่วยให้อ่อนตัวและบิ ด งอ ได้ จะทำให้แปรงสีฟั นเก่าของเราทำความสะอาดแก้วน้ำและกระติกน้ำได้สะอาดยิ่งขึ้น

5 ขัดเครื่องประดับ

ใช้แปรงสีฟั นเก่ามาใช้ขัด และทำความสะอาดเครื่องประดับต่างๆได้ เมื่อเกิดคราบห ม อ ง โดยอาจใช้น้ำผสมกับสบู่หรือน้ำย า ล้ า งจานเจือจาง แล้วถูเบาๆด้วยแปรงสีฟั น จะทำให้เครื่องประดับของเรากลับมาเหมือนใหม่อีกครั้งหนึ่ง

6 ใช้ต่อกับหัวสว่าน เพื่ อ ขัดกระเบื้องย าแนว

สามารถนำหัวแปรงสีฟั นเก่าไปประกอบเข้ากับหัวสว่าน เพื่อใช้เป็นที่ขัดส ว่านอั ตโนมัติได้ เป็นการประดิษฐ์ที่ช่วยให้ได้เครื่องทุ่นแรงแบบง่า ยๆ แต่ใช้ประโยชน์ได้จริง

7 ขัดโซ่จักรย าน

เพียงประกบด้านแปรงสีฟั นสองอันเข้าด้วยกัน แล้วยึดแปรงเอาไว้ด้วยเทปกาว หรืออาจใช้ห นั ง ย างรัดเอาไว้ให้แน่น โดยให้ปล า ยขนแปรงสามารถทำความสะอาดได้ทั้งสองด้าน ใช้แปรงขัดโซ่จักรย านทั้งด้านบนและด้านล่าง ช่วยให้จักร ย านปั่นได้ง่ายขึ้น

8 ไดร์เป่าผม

เราสามารถทำความสะอาดไดร์เป่าผมได้โดวยใช้แปรงเก่าๆถูที่ช่องระบายอากาศของไดร์ ช่วยให้ลมสามารถผ่ านได้อ ย่ างสะดวกขึ้น ทำให้ใช้งานไดร์เป่าผมได้นานขึ้น ไม่เสียเร็วอีกด้วย

9 ทำความสะอาดเห ล็ กดัด

ใช้แปรงสีฟั นที่เป็นด้านขนประกบหลังกันแล้วมัดด้วยห นั งย า ง สามารถใช้ขัดเหล็กดัดได้ทั่วทุกซอ กมุม และยังทำให้ไม่ต้องคอยเช็ดทีละด้าน ทำให้สามารถทำงานบ้านได้เสร็จเร็วขึ้น

แปรงสีฟั นเก่านั้นสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้หล า ยอ ย่ า ง โดยเฉพาะในงานทำความสะอาดต่างๆที่เข้าถึงได้ย า ก แต่แปรงสีฟั นเก่าสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นแปรงขั ดได้มากมายห ล า ยอ ย่ า ง โดยไม่ต้องทิ้งให้เสียของ เรียกว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากของที่ใช้แล้วได้อ ย่ า ง ดีมากๆ

ที่มา : krustory