แม้จะรักมากเพียงใด หมดสิ้นวาสนาต่อ กัน ก็ต้องจากกันไปอยู่ดี

วันนี้เราจะพาคู่รักที่กำลังมีปัญหาต่างๆ มากมายกับความรักไปเรียนรู้ข้อคิดสอนใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตด้วยกัน กับบทความ รักที่กำลังมีปัญหาต่างๆ มากมายกับความรักไปเรียนรู้ ไปดูกันว่าทำไมเมื่อคนเราสิ้นวาสนาต่อ กันถึงต้องจากกันไป

นาน มาแล้วมีคู่รักคู่หนึ่งรักกัน มาก คบกัน มา3 ปี ทั้งสองคนตกลงจะแต่งงานกัน กำหนดวันเรียบร้อย ฝ่ายช ายเองก็รอ วันที่จะแต่งงาน และต่อมาฝ่ายช ายรู้ข่ าวว่า คู่รักของตนแต่งงานกับคนอื่นกะทันหัน มาก

และฝ่ายหญิงเองก็เต็มใจ ไม่ได้ถูกบังคับ เมื่อทราบข่าว เขาทั้งงงและเสียใจมาก ร้องไห้ไม่กินไม่นอน ต่อมาก็ได้ป่ วยหนักเพราะตรอมใจ และป่ วยหนักขึ้นเรื่อย ๆ ไปหาหม อตั้งหลายครั้ง ก็ไม่ดีขึ้น

ขณะที่นอนซมอยู่ที่บ้าน มีหลวงต าแก่ ๆ ผ่าน มา พอมาถึงหลวงต าหยุดอยู่ที่หน้าบ้าน แล้วมองไปในบ้าน แล้วเคาะประตู และเด็ กรับใช้เดินออ กมาเปิดประตู พบว่าเป็นพระจึงพูดไปว่า ‘ไม่ทำบุญ นิมนต์ข้างหน้า’ หลวงต า ท่านยิ้มอย่ างมีเมตต า ‘อาตมาไม่ได้มาบิณฑบาตหรอ ก ในบ้าน มีคนป่ วยใช่ไหม อาตมาอาจจะพอช่วยได้บ้าง’

เด็ กรับใช้ได้ฟัง ก็อึ้งไป แล้วบอ กว่า ‘ขอไปถามเจ้านายก่อนนะ’ และเจ้านายตอบอย่ างตัดรำค าญว่า ‘อย ากเข้ามาก็เข้ามา’ พอหลวงต าท่าน เข้าไปที่ห้องนอน เห็นช ายคนนั้น นอนอย่ างหมดอาลัยอยู่

สีหน้าซีด ร่างกาย ผอม เหมือนไม่ได้กินอะไรมาหลายวัน เด็ กรับใช้นำน้ำมาถวายหลวงต า พร้อมจัดเก้าอี้ถวายข้าง เตียงของช ายคนดังกล่าว หลวงต าท่านยิ้มแล้วพูดว่า ‘อาก ารหนักเลยนะ’

ช ายคนนั้นเงียบ ไม่สนใจใน สิ่งที่หลวงต าพูด หลวงต าจึงกล่าวว่า ‘โท ร ม มากเลยนะ’ ช ายคนนั้นก็ไม่ใส่ใจ ‘ไม่เชื่อ ลองมองที่กระจกนะ’ ช ายคนนั้นไม่สนใจ แต่ขณะที่หางต าช ายไปที่กระจก แต่งตัวในห้องนอน เขามองเห็นภาพ

ของคนที่รักอยู่ในนั้น ไม่นานนัก ภาพของคนรัก ก็ค่อย ๆ ล า ยไป กลายเป็นภาพทิวทัศน์ ช ายทะเล ที่นั่นเงียบสงบ ไม่มีคนผ่านไปมาเลย ขณะที่ช ายป่ วยนั้น

มองภาพในกระจก เพราะความสนใจ เขาจึงรู้ว่ามี ศ พ หญิงสาวนอนเปลื อ ยก ายอยู่ที่ช ายหาดนั้น พอเวลาผ่านไปได้ไม่นาน มีช ายคนนึงเดินผ่าน มา เขามองเห็น ศ พ หญิงคนนั้นด้วยความรั งเกี ย จ จากนั้น

จึงเดินผ่านไปอย่ างรวดเร็ว ต่อมาอีกไม่นาน มีช ายอีกคนเดินผ่าน มา มองเห็นร่างนั้น เขาสงสารจึงถ อ ด เสื้อนอ ก ออ กมาคลุมร่างของหญิงคนนั้น แล้วจึงเดินจากไป

พักใหญ่ ๆ อีกเช่นเคย มีช ายอีกคนเดินผ่าน มา พบคนนอน มีผ้าคลุม ส่ งกลิ่ นเหม็ น คละคลุ้งไปทั่ว เขาจึงได้เปิดออ กดู แล้วพบว่าเป็น ศ พ ด้วยใจสงสาร จึงจะฝั งให้ แต่ก็ไม่มีเครื่องมือจะขุด

เขาเลยตัดสินใจใช้มือทั้งสองข้าง ค่อย ๆ กอบทรายขึ้น มาทีละนิด ไปเรื่อย ๆ จนเย็น เมื่อได้หลุมใหญ่ พอสมควร จึงได้ฝั งร่ าง ผู้หญิงคนนั้นเรียบร้อย แล้วเดินจากไป จากนั้นภาพในกระจก ก็เปลี่ยนเป็นภาพของ ศ พ หญิงคนนั้น แล้วก็ค่อย ๆ เปลี่ยนเป็น

ภาพของหญิงคนรัก เขาเห็นแล้ว ก็ตกใจ พอสักพักก็ปรากฏเป็นภาพช ายคนที่ 2 แล้วก็ค่อย ๆ จางไป เหลือแต่เงาของตน ในกระจก แล้วหลวงต าพูดว่า ‘ทีนี้เข้าใจหรือยังล่ะ ร่างนั้นคือคู่รักของโยม

ช ายคนที่ช่วยฝั งร่ างเธอ ผูกวาสนากับเธอหนึ่งช าติ ช าตินี้เธอก็เลยแต่งงานกับเขา ส่วนโยมนั้น ช่วยคลุม ผูกวาสนา 3 ปี และตอนนี้ มันครบ 3 ปี วาสนาสิ้นแล้ว ก็ต้องจาก’

พอช ายคนนั้นฟังจบ ก็ก ระอั ก เลื อ ด ออ กมา หลวงต า ยิ้มแล้วบอ กว่า ‘โยมรอ ดแล้ว เมื่อ กี้โยม ก ระอั ก เลื อ ดเสี ยออ กมาแล้ว’ แล้วช ายคนนั้นก็ได้ออ กบวช ติดต ามหลวงต า คนเราเจอ กันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ‘เมื่อมีวาสนาไม่ต้องเรียกร้อง ถึงเวลาก็มาเจอ กัน’ ‘เมื่อสิ้นวาสนา ก็ต้องจากกัน’ ในตอนที่ยังไม่จากกันนี้ คุณได้ทำดีต่อคนรักของคุณแค่ไหน

เพราะถึงเวลาที่ต้องจาก ไม่ว่าคุณจะมีเงินหรืออำน าจล้นฟ้า ก็ซื้ อเวลากลับคืน มาไม่ได้ ทำดีต่อ กันไว้ดีกว่า เพราะไม่มีใครรู้หรอ กว่า เราจะต้องจากกันตอนไหน ดูแลกันเข้าไว้ ก่อนจะไม่มีใครให้ดูแล

ที่มา chonburipost, san-sabai