แม้จะเกิดมาในครอบครัวที่ร่่ำร ว ย ก็ต้องสอนลูกให้รู้จักความลำบาก

วันนี้เราอย ากที่จะนำเสนอแนวทางการเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิต กับบทความ แม้จะเกิดมาในครอบครัวที่ร่่ำร ว ย ก็ต้องสอนลูกให้รู้จักความลำบาก ไปดูกันว่าพ่อแม่ยุคใหม่นี้ควรสอนลูกอย่ างไรบ้าง

หาเป้าหมายในชีวิตให้เจอเร็วที่สุด เพราะมันจะเป็นเครื่องนำทาง ของลูกในช าตินี้ตลอ ดไป

การทำกิจก ร ร มใน มหาวิทย าลัย นั้นสำคัญมากพอๆ กับการคร่ำเคร่งหน้าตำราเรียน

เลือ กงานที่เราชอบนั้นใช่ แต่อย่ าลืมด้วยว่าอาชีพนั้นสามารถเลี้ยงดูเราได้หรือเปล่า ถ้าไม่ใช่ก็อย่ าหลอ กตัวเอง

เมื่อถึงวัยทำงานใครเก็บเงินก่อนร ว ยเร็วกว่า และสิ่งที่สำคัญ ที่ต้องจำไว้คือ ‘ชีวิตที่ไม่มีห นี้ คือชีวิตที่ประเสริฐสุด’

อย่ าเป็นศัตรูกับใครก็ต ามบนโลกใบนี้ เพราะลูกไม่รู้ว่าวันหนึ่ง เขาอาจจะยิ่งใหญ่มาก จนกลับมา ทำ ร้ า ย ลูกก็เป็นได้

คอนเน็กชั่นหรือสายสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญมากๆ ต่อให้เก่งแค่ไหน ก็สู้การมีเพื่อนเยอะไม่ได้

ควรมีงานทำมากกว่า 1 งาน เพราะความมั่นคง ไม่เคยมี บนโลกใบนี้

อย่ าคิดว่าตัวเองทำอะไรได้แค่อย่ างเดียว เพราะความสามารถของคนเรา มีมากกว่า 1 อย่ างเสมอ

เมื่อมีโอกาสใดก็ต ามเข้ามาจงอย่ าปฏิเสธ ถึงจะล้มเหลว แต่มันก็คือประสบการณ์

สร้าง เ นื้ อ สร้างตัวให้เร็วที่สุดในขณะที่ลูก ยังมีกำลังยังเป็นหนุ่ม – สาว

เพราะการฝ่า ฟั น อุปสรรคในช่วงอายุมากไม่ใช่เรื่องสนุก

ออ กเดินทางท่องเที่ยวตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาว เพราะเมื่อมีครอบครัว การเดินทางเป็นเรื่องยุ่งย ากกว่าเดิม

การเลือ กคู่ชีวิต จงคิดให้ดีๆ อย่ าดูแต่ข้อ ดีของเขา แต่ต้องดูด้วยว่าเราสามารถรับข้อเสีย ของเขาได้มากแค่ไหน

ลองหาเวลาว่างๆ ไม่ต้องทำอะไรเลยดูบ้าง อย่ าแบกโลก ทั้งใบไว้คนเดียว และอีกอย่ างงานก็ไม่ใช่ทุกอย่ างในชีวิต

สุ ข ภ า พ เป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่ง โปรดถนอมตัวเองให้มาก เมื่อยังเป็นวัยรุ่นอย่ าใช้ชีวิตให้หนักเกินไป

ที่มา t h a i h e a l t h.o r.t h, v e r r y s m i l e j u n g