แม้ชีวิตไม่ดีเกินไปกว่าใคร แต่ก็ไม่เคยคิดเอาเปรียบใคร ด้วยการใส่ความใครก่อน

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดจากบทความ แม้ชีวิตไม่ดีเกินไปกว่าใคร แต่ก็ไม่เคยคิดเอาเปรียบใคร ด้วยการใส่ความใครก่อน ไปดูกันว่าบทความนี้จะช่วยทำให้ชีวิตของเพื่อนๆ ดีขึ้นได้อย่ างไร

เราก็ไม่เคยบอ กว่าเราดีนะ แต่เราก็ไม่เคยคิดที่จะทำเ ล วใส่ใครก่อน ชอบอยู่แบบสงบสุขมากกว่าไม่อย ากที่จะเพิ่มศั ต รู เพราะรู้สึกว่า การสร้างมิตรมันย่อมดีกว่า และเราก็รู้ตัวเองดีว่า เราก็ไม่ใช่คนดีอะไร แต่ถึงอย่ างนั้น เราก็ไม่คิดที่จะไปเ บี ย ดเ บี ย น หรือไปยุ่งกับใครก่อน ถ้าเขาไม่คิดที่จะมายุ่งกับเรา

ทุกวันนี้ใช้ชีวิตต ามปกติ ใครดีมาก็ดีตอบ ใครร้ า ยมาก็แค่ไม่ยุ่งกับเขา ปล่อยเขาไป ไปเอาคืนหรือไปทำเ ล วตอบใส่เขา ตัวเราเองจะเป็นทุ ก ข์แทนเปล่าๆ เพราะเรามีความรู้สึกว่าการใช้ชีวิตนั้น ถ้าต่างคนต่างอยู่ มันก็คงจะดีและมีความสุข มากกว่าที่ต้องมาคอยเ บี ย ดเ บี ย นกัน

ที่มา b o h a t t o, m y f r i e n d t h