แอร์บ้านไม่เย็น แก้ต ามนี้ ทำได้ง่าย แถมประหยัดทั้งค่าไฟและเงินในกระเป๋า

วันนี้เราจะพาคุณไปแก้ปัญหาแอร์ไม่เย็น ด้วยงบไม่ถึง 500 บาท กับบทความ แอร์บ้านไม่เย็น แก้ต ามนี้ ทำได้ง่าย แถมประหยัดทั้งค่าไฟและเงินในกระเป๋า ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไร บ้าง เพื่อให้แอร์บ้านของคุณกลับมาเย็นฉ่ำเหมือนกับซื้ อแอร์มาติดใหม่

เครื่องปรับอากาศหรือแอร์คอนดิชั่น เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แทบจะมีในทุกบ้าน เพราะด้วยสภาพอากาศ เ มื อ ง ไ ท ยที่นับๆ ดู เหมือนจะมีแค่ 3 ฤดู คือ ร้อน ร้อน มาก ร้อน มากที่สุด ดังนั้นทำ

ให้เรามักจะต้องเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศกันเป็นประจำทุกวัน เมื่อใช้งานบ่อยเข้า ก็มักจะมีเสียงดังหึ่งๆ หรือบางครั้งแอร์เกิดไม่เย็นขึ้น มาเอาดื้อๆ ทั้งๆ ที่คอมเพรสเซอร์แอร์ พัดลมแอร์ก็ทำงานปกติ

ทำให้ต้องเรียกช่างแอร์มาดูอาการแล้วก็เสียเงินหล า ย พันบาทด้วย อาการส่วนใหญ่จากที่หล า ย คนเคยประสบกับปัญหาแอร์ไม่เย็นนั้น มักจะเกิดขึ้นจากอะไหล่แอร์ ตัวที่มีชื่อว่า ‘Capacitor’

( คาพาซิเตอร์ ) หรือจะเรียกสั้นๆ ว่า ‘แคปรัน’ ก็ได้ มีลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอ กสีเงิน โดยแค่เพียงเปลี่ยนเจ้าอะไหล่ตัวนี้ก็สามารถทำให้แอร์กลับมาเย็นฉ่ำได้เหมือนเดิม ซึ่งก็มีวิธีง่ายๆ ดังนี้

1 ปิดระบบแอร์ด้วยการตัดกระแสไฟภายในบ้าน ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบของแอร์ แล้วแจ้งให้คนในบ้านทราบว่าจะทำการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ให้ป้องกันไว้ก่อน

2 เปิดหน้ากากคอมเพรสเซอร์แอร์ หาตำแหน่งของตัวคาพาซิเตอร์ ที่ส่วนใหญ่มักจะอยู่บริเวณมุมบนด้านขวาของคอมเพรสเซอร์

3 ถ่ายรูปตัวอะไหล่คาพาซิเตอร์และตำ แ ห น่ งเก็บไว้กันลืม

4 ถอ ดอะไหล่คาพาซิเตอร์ออ ก โดยจะมีลักษณะเป็นขั้ว แล้วให้เปลี่ยนใส่อะไหล่ตัวใหม่สลับเช้าไปแทนเท่านั้น

5 นำไปวางไว้ที่ตำแหน่งเดิม ดูขั้วของอะไหล่ให้เรียบร้อย แล้วปิดหน้ากากคอมเพรสเซอร์ เปิดกระแสไฟ และเปิดใช้งานแอร์ได้ต ามปกติ

อะไหล่คาพาซิเตอร์ สามารถหาซื้ อได้ต ามร้านข า ยอะไหล่ อุปกรณ์แอร์ หรือหากจะไปยังศูนย์ซ่อมเพื่อแจ้งของซื้ ออะไหล่ก็ได้เช่นกัน โดยหากเป็น

อะไหล่ของ จี น อาจไม่ทนทาน มากนัก ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องเสียเงินค่าบริการต่างๆ ให้กับช่างแอร์หล า ย พัน เพราะอะไหล่คาพาซิเตอร์อ ย่ า งดี ของญี่ ปุ่ น มีร า ค าเพียง 240 เท่านั้นด้วย ยุคเศรษฐกิจแบบนี้อะไรประหยัดได้ก็ให้ทำไว้ก่อน เพียงเท่านี้แอร์ก็จะเย็นฉ่ำชื่นใจ สบายเงินในกระเป๋าตังค์อีกด้วย

ที่มา krustory