ใครมีกากบาทกลางฝามือ มันดีมากๆ

วันนี้เราจะพาคุณไปดูว่าคุณเองมีกากบาทกลางฝามือของคุณ หากคุณมีก็ไปอ่ า นคำทำ นาย พร้อมๆ กันค่ะ

ต้องขอบอ กไว้ก่อนเลยว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องสำหรับบางคนที่เชื่อเท่านั้น ในเรื่องของศาสตร์การดูล า ยมือ ถือว่าเป็นศาสตร์ชนิดหนึ่ง ที่หล า ยคนเคยได้ยิน กัน มาตั้งแต่โบร่ำโบราณ การดูล า ยมือนั้น มีการดูที่หลากหล า ยรูปแบบ ซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของ เส้นกากบาทกลางฝ่ามือ

และยังสามารถดูเส้นอื่นอีกได้มากมายหล า ยเรื่อง หากพูดถึงเส้นกากบาทกลางฝ่ามือ หากใครมีเส้นนี้ไม่ว่าจะเป็นมือซ้ายหรือว่ามือขวาก็ดี ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทั้งหมด เหมือนกับว่าเป็นโชคชะต าฟ้าลิขิต ได้กำหนดเอาไว้ให้มาเจอแต่สิ่งดีๆ

ส่วนใหญ่นั้นมักจะไม่ค่อยมีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือสักเท่าไหร่ บางคนก็มีเส้นแต่เป็นเส้นบาง ส่วนใหญ่แล้วนั้นคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือ จะเป็นคนที่ลำบากมาก่อน เป็นคนที่สู้ชีวิต เจอประสบการณ์ในหล า ยๆเรื่องมามากมาย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนั้นจะมีลักษณะนิสัยเป็นคนที่อ ดทนขยันและซื่อสัตย์ มักจะประสบความสำเร็จในภายภาคหน้าเสมอ

ความหมาย เส้นกากบาทกลางฝ่ามือ

ไม่ว่าเส้นกากบาทกลางฝ่ามือของคุณ จะเป็นมือซ้ายหรือว่ามือขวาก็ต าม ความหมายในเรื่องนี้จะบ่งบอ กถึงเรื่องที่ดีทั้งนั้น เส้นกากบาทกลางฝ่ามือของคุณจะเล็กและใหญ่ไม่เท่ากัน บางคนก็มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือที่บาง

บางคนก็มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือที่หนา แสดงออ กได้ว่า ผู้นั้นมักจะเป็นคนที่มีเหตุผล มีคารมคมคาย เป็นคนที่ชอบแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ดี มีลักษณะคล้ายคนดัง เป็นลักษณะที่มีความชำนาญการในด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ เกจิอาจารย์

เรียกได้ว่า เฉพาะทางเลยดี แต่ถ้าหากใครคิดร้ า ยกับคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือแล้วแล้วก็ อาจจะต้องระมัดระวังตัวให้มาก เนื่องจากจะได้ผลลัพธ์ที่สะท้อนกลับไปแรงอยู่เหมือนกัน

เส้นกากบาทกลางฝ่ามือ มีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่า เส้นบุญเส้นกรร ม คนโบราณส่วนใหญ่ อย ากจะบอ กว่าเส้นนี้เป็นเส้นแต่ช าติปางก่อน บางคนมีกากบาทกลางฝ่ามือก็เป็นคนที่สามารถที่ระลึกช าติได้ด้วย บางคนมีซิกเซ้น มีลางสังหรณ์ที่แม่นยำ

บางคนอาจจะได้ยินเสียงแว่ว บางคนอาจจะได้กลิ่น บางคน มองเห็นภาพในอนาคตแค่แว๊บนึง หรือแม้กระทั่งบางคนเคยเห็นสิ่งเหล่านั้น มาก่อน เวลาที่เจอเรื่องไม่ดีทำให้แคล้วคลาดรอ ดเสมอมา

คนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือ

หากทำบุญทำทานเป็นประจำ สิ่งดีๆเหล่านั้นจะคอยปกปักรั ก ษ าคุ้มครอง คนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือ หากทำงานทำหน้าที่ของตัวเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จะทำให้สติปัญญาดี มีแต่คนคอยนิยมชมชอบ คนใหญ่คนโตมักจะนับถือ เป็นที่พึ่งพาของคนรอบข้าง

คนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือ หากดูแลครอบครัวเป็นอย่ างดี จะทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ไม่มีความลำบาก ทำหน้าที่การงานใดๆก็จะประสบความสำเร็จ หากตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากก็จะมีแต่คนคอยช่วย เงินทองก็จะไหลมาเทมา

หากพูดถึงเรื่องของสติปัญญา

คนที่มีเส้นกากบาทที่กลางฝ่ามือนั้น ส่วนใหญ่แล้วนั้นมักจะเป็นคนที่ฉลาดมาก เป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำเพื่อความว่องไว เป็นคนหัวไว กล้าที่จะตัดสินใจอย่ างเด็ดข า ด เป็นคนที่มีความใจเย็นดุจน้ำแข็ง เด็ดคนเดียวในเรื่องของการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่ างที่ตัวเองชำนาญการในด้านนั้น ซื่อสัตย์และรักในความยุติธรรม ให้ระมัดระวังในเรื่องของความอ่อนไหวเกี่ยวกับความรัก

เรื่องของความรัก

ส่วนใหญ่มักจะแพ้ภั ยเกี่ยวกับความรักมากที่สุด เป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่อนหวายต่อคำพูดของบุคคลรอบข้าง มักจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จและสมหวังเกี่ยวกับความรัก หาเจอคนที่ดีก็จะดีตลอ ดไป หากตัดสินใจพลาดเจอคนที่ไม่ดีชีวิตอาจจะตก

อยู่ในภวังค์แห่งความทุ ก ข์ คนเป็นคนที่ไม่ค่อยสมหวังกับความรักสักเท่าไหร่ แต่ในเรื่องของการให้คำปรึกษาความรัก ถือว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่สามารถให้คำปรึกษาในเรื่องนี้กับบุคคลทั่วไปได้ดีมากที่สุด

นิสัยที่ควรจะแก้

คนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือ มักจะมีนิสัยที่ไม่ดีในเรื่องของการใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล มักจะเป็นคนที่ชอบพูดจาเสียงดัง สิ่งที่ควรปรับนั่นก็คือเรื่องเหล่านี้นั่นเอง หากรู้จักการเอาใจเขามาใส่ใจเรา เป็นคนที่มีเหตุผล รู้จักการใจเย็น จะทำให้ชีวิตของคุณมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแน่นอน

หากคุณเป็นคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือ เราก็แสดงความยินดีกับคุณด้วย โชคจะคอยหนุนนำคุณ เรียกได้ว่าเป็นคนที่มีหน้าต าดี แถมยังมีโชคที่ดีอีกด้วย ยิ่งคุณบอ กบุญนี้ให้กับผู้การได้รับรู้ ก็เหมือนกับการสั่งสมบารมีของคุณทบยอ ดต่อๆกันไป

ที่มา postsod