ในอีก 10 ปีข้างหน้า 7 อาชีพเป็นที่ต้องการมาก

วันนี้เราจะพามาดูถึงอาชีพที่จะมาแ ร ง คนที่เรียน มาด้านนี้จะไม่ตกงาน และมีงานรองรับ เรามาดูกันว่ามีอาชีพไหนบ้างแล้วจะใช่สายที่เรากำลังเรียนอยู่หรือไม่

อันดับ 1 นักบริหารความสัมพันธ์

เห็นอาชีพนี้แล้วต้องร้องว้าวกับ นักบริหารความสัมพันธ์ ที่เป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ให้ทุกคนคือ เป็นบล็อ กเกอร์ หรือ Influencer ที่มีผู้ติดต ามจำนวน มาก ทำให้เมื่อโพสเรื่องราวก็จะมีน้ำหนัก มากกว่าที่เจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นผู้โพสเอง

ดังนั้น หากใครสามารถโพสเรื่องราว ทำให้คนเชื่อถือ หรือติดต ามได้ รับรองทำเ งิ นได้อ ย่ างดีแน่นอน อาชีพนี้มาจาก การใช้งานสื่ออ อ น ไ ล น์บางครั้งอาจจะเกิดความขัดแย้งจากการโพสและต่อว่ากันไปมาบนสื่ออ อ น ไ ล น์ต่าง ๆ

ที่มีผลกระทบกับสินค้ า หรือบริการของบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งหากบริษัทชี้แจงด้วยตนเอง อาจทำให้คนที่รับข้อมูลรู้สึกไม่เชื่อถือ ทำให้เกิดอาชีพใหม่ขึ้น มา นักบริหารความสัมพันธ์ เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันสุดๆ

อันดับ 2 นักเขียน Application

นักออ กแบบและนักเขียนโปรแกรม Application บน มือถือ Smart Phone ที่เป็นผู้พัฒนา แอปพลิเคชั่น ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ และมีจำนวน มากมายในปัจจุบัน ยกตัวอ ย่ างที่ใกล้ตัวคือ ธนาคารต่างมีแอปพลิเคชันให้ทุกคนได้ใช้งาน ทำให้ชีวิตสะดวกสบายอ ย่ างมาก หรือ แอปพลิเคชั่นในการเลือ กซื้ อสินค้ า ทำให้ นักเขียนโปรแกรม เป็นอาชีพมาแ ร งอันดับสอง จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอ ย่ างมากในปัจจุบันนี้

อันดับ 3 กูรูอ อ น ไ ล น์

ขอยกตัวอ ย่ างกับ P l e a r n เพลิน by K r u n g s r i G U R U คือ เป็นผู้คอยให้คำวิเคราะห์ คิด แนะนำ ชี้ทางให้กับมือใหม่ ทั้งเรื่องการลงทุน การตกแต่งบ้าน แต่งหน้าทาปาก ทำสวย ทำหล่อ ลงทุน ไปจนถึง ออ กกำลังกาย ฯลฯ โดยทั้งหมดสามารถทำเ งิ นได้ ถ้าผู้เขียนรู้จริงและเป็นตัวจริง รับรองว่าจะทำเ งิ นให้กับคนเขียนอ ย่ างคาดไม่ถึงเลย

การได้ฟังกูรูอ อ น ไ ล น์ ก็เหมือนได้ฟังผู้ที่รู้ลึกและรู้จริงมาให้ข้อมูลกับเรา เพราะปัจจุบันทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารได้อ ย่ างรวดเร็ว ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลดิบที่ไม่ได้ผ่านการคิดวิเคราะห์แยกแยะ หรือไม่ได้ผ่านการย่อยให้เข้าใจง่าย ๆ จึงไม่ได้รับความนิยม แต่มีคนที่คิดจะพัฒนาตัวเองจึงจะเลือ กอ่ า นข้อมูลที่ถูกย่อยมาเป็นอ ย่ างดี เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน จึงเกิดอาชีพใหม่ขึ้น มา สอ ดคล้องกับโลกที่เข้าสู่ยุค 4G ไปเลย

อันดับ 4 นักการตลาดอ อ น ไ ล น์

นักการตลาดอ อ น ไ ล น์ เป็นอาชีพที่จะมาแ ร งอันดับหนึ่งในอีก 10 ปีข้างหน้า เรามารู้จักนักการตลาดอ อ น ไ ล น์ ที่เป็นผู้ออ กแบบ ผลิตโฆษณาสินค้ าและบริการผ่านอ อ น ไ ล น์ ที่ต้องสื่อสารให้ผู้บริโภครับรู้ข้อมูลเรื่องราวของผลิตภัณฑ์

จึงเป็นการกระตุ้นทำให้ทุกคนอย ากซื้ อสินค้ าเมื่อได้เห็นโฆษณา เป็นเป็นอาชีพมาแ ร งอ ย่ างมากและน่าสนใจ เพราะในปัจจุบันทุกคนต่างมีโทรศัพท์มือถือพกติดตัวไว้ใช้งานในตลอ ดเวลาแทบจะ 24 ชั่ วโมงแล้ว ทำอาชีพนี้รับรองไม่ตกงานแน่นอน

อันดับ 5 เจ้าของ Start Up

เป็นหนึ่งในธุรกิจที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจอย ากทำกับการเป็น สต าร์ทอัพ ทำให้คนรุ่นใหม่สนใจร่วมทีม สร้างสต าร์ทอัพจำนวน มาก และหากประสบความสำเร็จ สร้างยอ ดขายถึงระดับร้อยล้านบาทเป็นสิ่งที่ทุกคนต่างปรารถนาอ ย่ างแน่นอน ขอเสริมเลยว่า สต าร์ทอัพที่โด่งดังและทุกคนต่างรู้จักใช้บริการ ก็มีทั้ง G r a b , A i r b n b เป็นต้น ส่วนในไทยที่อยู่อันดับต้นๆ และโด่งดังในภูมิภาคเอเชียมีทั้ง O m i s e , B i t k u b และ S i a m B l o c k c h a i n เป็นต้น

อันดับ 6 นักการตลาดอสังหาริมท รั พ ย์

นักการตลาดอสังหาริมท รั พ ย์ที่จะมาช่วย โปรโมท ให้คำแนะนำโครงการที่อยู่อาศัย เพื่อสร้างแ ร งจูงใจในการตัดสนใจซื้ อ อสังหาริมท รั พ ย์ อาชีพนี้น่าสนใจอ ย่ างมาก เพราะประเทศไทยกำลังมีรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ เปิดให้บริการจำนวน มาก และมีการก่อสร้างคอนโดมิเนียมจำนวน มากต ามไปด้วย ซึ่งการมีนักการตลาดอสังหาริมท รั พ ย์ มากระตุ้นการซื้ อที่อยู่อาศัยก็จะทำให้ ตัดสินใจซื้ อสินค้ ารวดเร็ว ขอบอ กเลยว่า อาชีพนี้มีเ งิ นเดือนสูงมาก ทำให้เกิดการดึงตัวกันและกล า ยเป็น มนุษย์ทองคำ ไปแล้ว

อันดับ 7 ผู้ดูแลเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์

ผู้ดูแลเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ เป็นอาชีพที่สำคัญและต้องมีในทุกองค์กรอ ย่ างแน่นอน เพราะจะสนับสนุน และส่งเสริมในทุกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับตลาดอ อ น ไ ล น์ สื่ออ อ น ไ ล น์ Social Media รูปแบบต่าง ๆ ที่บริษัทใหญ่ ใช้โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้ า หรือข้อมูลที่เป็น Big Data ที่บริษัทใหญ่ต้องใช้

วิเคราะห์ความเป็นไปของกิจการ ทำให้ผู้ดูแลเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่จึงมีความจำเป็นสูงมาก ขอเสริมเลยว่า เป็น 7 อาชีพที่ทุกคนเชื่อว่า จะมาแ ร งในอีก 10 ปีข้างหน้า หากเราดูจะพบว่าแทบทุกอาชีพจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแทบจะทั้งหมด เราจึงควรเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี องค์ความรู้ด้านดิจิทัล และการตลาดในการทำงาน รับรองไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ไม่ตกงานอ ย่ างแน่นอน

ที่มา samyan  108resources