ให้อภั ยได้ ยกโทษให้แล้ว แต่ไม่ขอยุ่งเกี่ยวอีกเลย

หากวันนี้คุณนั้นต้องเจอกับคนที่โกหก หลอ กหลวงคุณมาโดยตลอ ด คุณจะทำอย่ า งไร กับเขาเมื่อคุณนั้นรู้ความจริงทุกๆ อย่ า งวันนี้เราก็มข้อคิดที่อย ากให้คุณนั้นได้คิดทบทวนอีก กับ ให้อภั ยได้ ยกโทษให้แล้ว แต่ไม่ขอยุ่งเกี่ยวอีกเลย

ทุ ก ข์ ตกอยู่ที่คนเ ก ลี ย ด กรร มตกอยู่ที่คนเคียดแค้น ให้อภั ย แต่ไม่สุงสิงด้วย ทุ ก ข์ตก อยู่ที่คนเ ก ลี ย ด กรร ม ตกอยู่ที่คนเคียดแค้น คนที่ไม่ทุ ก ข์ ไม่มีกรร ม คือ คนที่ไม่เ ก ลี ย ด ไม่เคียดแค้นใคร ใครให้อภั ยก่อน ก็มีความสุขในชีวิตก่อน ให้อภั ย แต่ไม่ให้โอ กาส ให้อภั ยแต่ไม่กลับไปคบ

คุณต้องเข้าใจก่อนว่า ให้อภั ย กับ ให้โอ กาส มันคนละส่วนกัน การให้อภั ย คือ การยกโทษทางจิตใจ ในสิ่งผิดที่เขาทำต่อเรา ทำให้ความรู้สึก ของความโ ก ร ธแค้นของเราบรรเทา เรารู้สึกว่าเราให้อภั ยเขาได้ เราจึงให้อภั ยให้อภั ยโดยไม่ขึ้นกับว่าคนที่ทำผิด นั้นจะเป็นอย่ างไร จะเสียใจ จะชดใช้ จะรับโทษ หรือเปล่า เราไม่ต้องไปสน แต่เราก็ให้อภั ยเขาได้ เพื่อปลดปล่อยความโ ก ร ธ ออ กจากใจเรา

บางครั้งเราไม่ให้อภั ยบางคน เพราะ คิดว่าเราทำไม่ได้ หรือไม่เราก็รู้สึกว่า เราไม่อย ากให้อภั ย เราจะเก็บความโ ก ร ธแค้นนี้ไว้ เพราะเขาไม่สมควรได้รับการให้อภั ย แต่ในขณะเดียวกันนั้น เรากลับไม่รู้ตัวว่าจิตใจ ที่โ ก ร ธแค้นนั้น มาพร้อม กับความทุ ก ข์ และมันทำร้ ายเราเสมอ คนที่ทำผิดกับเรา ไม่ได้มารู้สึกด้วยกับเราเลย

การให้อภั ย ก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะต้องกลับไปดีกับเขา แต่เป็นการทำให้เราพ้นจากจิตใจ ที่เคียดแค้นและเ จ็ บ ป ว ดต่างหาก เคยได้ยินไหม ให้อภั ย แต่ ไม่สุงสิงด้วย ยกโทษให้ แต่ ไม่กลับไปคบ ให้อภั ยเขา เราสุข โ ก ร ธเขา เ ก ลี ย ดเขา เราก็ทุ ก ข์เอง ให้อภั ยมันช่วยปลดปล่อย เราจาก ความทุ ก ข์ และ ความแค้น คนที่ทำได้คือคนที่ชนะไม่ใช่พ่ายแพ้ จริงๆ แล้วการให้อภั ย กับการให้โอ กาส เป็นคนละส่วนกัน เราให้อภั ยแต่ไม่ให้โอ กาสได้

เพราะการให้อภั ยคือ การยกโทษทางจิตใจ ที่ปลดปล่อยตัวเราจากการถูกทำร้ ายทางใจ แต่การให้โอ กาสต้องมาพร้อมกับการพิสูจน์ตัวเองของคนทำผิด ถ้าคนทำผิดไม่ได้กลับใจ ไม่ได้เสียใจ เราไม่จำเป็นต้องให้โอ กาสเสมอไป

และบางครั้งเขายังต้องรับโทษจากความผิดนั้น แต่ส่วนของเรานั้น แค่ยกโทษให้เขา แล้วเดินหนีออ กมา เอาความสุขของเรากลับคืน มาใหม่เป็นของเรา การให้อภั ย ทำให้เราได้ชีวิต และ ความสุขของเรากลับมา

ที่มา : khoddeeja