ไม่กี่นาที ต่อใบขับขี่ออนไลน์ อบรม 1 ชั่ วโมง ไปถึงขนส่ งถ่ายบัตรได้เลย

วันนี้เราจะมาแนะนำคนที่ชอบความสะดวกสบาย ชอบอะไรที่ง่ายๆ ไม่ยุ่งย าก ไม่ต้องเปลืองเวลา กับ วิธีการต่อใบขับขี่ออนไลน์ ทำได้เองง่ายๆ กับบทความ ไม่กี่นาที ต่อใบขับขี่ออนไลน์ อบรม 1 ชั่ วโมง ไปถึงขนส่ งถ่ายบัตรได้เลย ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

ยุคนี้อะไรก็นิยมทำแบบออนไลน์กันแบบง่าย ๆ เลย ยิ่งอยู่ในสถานการณ์ของการ ระ บ า ดข อ ง ไ ว รั สอ ยู่แบบนี้ค น ยิ่ ง เลี่ยงการออ กจากบ้านหรือ การอยู่ในกลุ่มคนเยอะๆ ในการอบรมและการต่อใบขับขี่เองก็เลย

ต้องปรับให้สามารถทำแบบออนไลน์ได้ โดยเปิดอบรมให้ก่อนหมดอายุ 90 วัน หรือ กรณีสิ้นอายุไปแล้วแต่ไม่เกิน 1 ปี ให้อบรม 1 ชั่ ว โ ม ง มาดูขั้นตอนการทำกันได้เลย นอ กจากการอบรมแล้วก็อาจจะต้องมีการเข้ารับการทดสอบเพิ่มเติมด้วย

ในกรณีที่หมดอายุนานเกิน 1 ปี เอาล่ะขั้นตอนแรกให้ดาวน์โหลดแอพ DLT – e – Learning มาลงในเครื่องก่อนแล้วก็ให้ลงทะเบียนให้เรียบร้อย

จัดการกรอ กข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อย

จากนั้นทำแบบทดสอบก่อนอบรม

ทำการช มค ลิ ป วิ ดิ โ อ อบรมของขนส่ ง

จากนั้นก็ทำแบบทดสอบหลังการอบรม

ต่อไประบบประกาศผลให้กดบันทึกภาพหน้าจอเอาไว้

หากผ่ า นก็จะขึ้นว่า ‘ผ่ า นการอบรม’

เท่านี้ก็เรียบร้อย หากใบขับขี่ของคุณเพิ่งจะหมดอายุหรือ กำลังจะหมดก็เข้ารับการอบรมแบบออนไลน์ได้เลย ซึ่งจะทำให้สะดวกสบายมากกว่าการต้องเดินทางไปยังกรมขนส่ ง

ที่มา krustory